Intake zorg

Persoonlijke, inzichtelijke en begrijpelijke zorg

De instroom en matching van patiënten op de juiste plek. Dat is een belangrijk onderdeel van de frontoffice van de zorg.

Intake zorg

De oplossingen van Growtivity zijn gericht op de digitale ondersteuning van de persoonlijke communicatie en informatie-uitwisseling tussen cliënten en  zorgaanbieders. Het betreft niet de medisch-/zorginhoudelijke communicatie, maar alles daaromheen. Met als doel ervoor te zorgen dat cliënt en zorgaanbieder over en weer goed geïnformeerd zijn om aan elkaars verwachtingen te voldoen. Dit noemen wij de “Frontoffice van de zorg”. Het visitekaartje van instellingen. Growtivity biedt een aantal producten die invulling kunnen geven aan verschillende behoeften  die voortvloeien uit communicatie en medewerkers in de zorg kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Zo biedt Growtivity’s Frontoffice voor de zorg zorginstellingen maximale flexibiliteit  om het intakeproces digitaal te ondersteunen.  De frontoffice bespaart tijd en geld, zorgt voor meer efficiency en vertrouwen én brengt informatie op de juiste plek op het juiste moment.

Intakeproces digitaliseren

Het intakeproces van een zorgorganisatie bestaat uit een reeks met elkaar verbonden acties en kan zomaar uit 50 verschillende acties bestaan. Deze acties kunnen opeenvolgend of gelijktijdig plaatsvinden. Gedurende dit proces zijn er belangrijke beslissingspunten waarvoor informatie nodig is uit verschillende systemen, zowel binnen als buiten de organisatie. Het primaire doel van dit intakeproces is om de toegang van cliënten tot de zorg snel, effectief en zorgvuldig te beheren. Op deze manier krijgen cliënten de best beschikbare zorg, zorgmedewerkers kunnen prettig werken en de beschikbare capaciteit wordt binnen de zorgorganisatie optimaal benut.

Door het op een slimme manier integreren van elke actie in het proces, kunnen zorgmedewerkers hun werk uitvoeren op basis van de juiste informatie. De implementatie van zo’n geautomatiseerde workflow maakt inefficiënte handmatige taken en overdrachten overbodig. Een logische workflow houdt toezicht op en stuurt alle activiteiten, informatie-uitwisseling en communicatie aan. Zodra een intakeproces begint, worden volgende acties automatisch geactiveerd op basis van afgeronde acties. Deze proactieve aanpak minimaliseert onnodige vertragingen en maakt het proces transparant en voorspelbaar. Bovendien worden zowel nieuwe gegevens over de cliënt als de acties in de workflow automatisch gearchiveerd.

Vragen?

We horen graag van je.
Neem hier contact met ons op!

Wat is mijn investering in het Growtivity platform?

Laten we het omdraaien... Wat kost het jouw zorgorganisatie als het niet alle kansen benut die digitalisering biedt?

Hoe lang duurt het nog voordat de administratieve last echt teveel wordt voor je zorgmedewerkers?

Wat gebeurt er als je onvoldoende nieuwe medewerkers kunt vinden?

Hoe ga je de begroting rond krijgen met steeds minder budget?

Wat zijn de gevolgen voor jouw zorgorganisatie als cliënten ergens anders wel voldoende aandacht en zorg krijgen?

Wat doet het met de motivatie van zorgmedewerkers als ze onvoldoende voldoening uit hun werk halen?

Hoe ga je de steeds langer wordende wachtlijsten oplossen?

Het niet optimaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering levert nu al meer uitdagingen op dan je denkt.

Succesverhalen

“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
Klantcase Mobilant
“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
“De informatie over onze activiteiten en middelen die nu allemaal op het Growtivity platform wordt vastgelegd en voor alle teamleden toegankelijk is, is essentieel bij het bespreken van cases.”</p>
<p>Michiel Noij<br />
Coördinator WijkGGZ

Benieuwd hoe we dit doen?