Intake zorg

Persoonlijke, inzichtelijke en begrijpelijke zorg

De instroom en matching van patiënten op de juiste plek. Dat is een belangrijk onderdeel van de frontoffice van de zorg.

Intake zorg

De oplossingen van Growtivity zijn gericht op de digitale ondersteuning van de persoonlijke communicatie en informatie-uitwisseling tussen cliënten en  zorgaanbieders. Het betreft niet de medisch-/zorginhoudelijke communicatie, maar alles daaromheen. Met als doel ervoor te zorgen dat cliënt en zorgaanbieder over en weer goed geïnformeerd zijn om aan elkaars verwachtingen te voldoen. Dit noemen wij de “Frontoffice van de zorg”. Het visitekaartje van instellingen. Growtivity biedt een aantal producten die invulling kunnen geven aan verschillende behoeften  die voortvloeien uit communicatie en medewerkers in de zorg kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Zo biedt Growtivity’s Frontoffice voor de zorg zorginstellingen maximale flexibiliteit  om het intakeproces digitaal te ondersteunen.  De frontoffice bespaart tijd en geld, zorgt voor meer efficiency en vertrouwen én brengt informatie op de juiste plek op het juiste moment.

Intakeproces digitaliseren

Het intakeproces van een zorgorganisatie bestaat uit een reeks met elkaar verbonden acties en kan zomaar uit 50 verschillende acties bestaan. Deze acties kunnen opeenvolgend of gelijktijdig plaatsvinden. Gedurende dit proces zijn er belangrijke beslissingspunten waarvoor informatie nodig is uit verschillende systemen, zowel binnen als buiten de organisatie. Het primaire doel van dit intakeproces is om de toegang van cliënten tot de zorg snel, effectief en zorgvuldig te beheren. Op deze manier krijgen cliënten de best beschikbare zorg, zorgmedewerkers kunnen prettig werken en de beschikbare capaciteit wordt binnen de zorgorganisatie optimaal benut.

Door het op een slimme manier integreren van elke actie in het proces, kunnen zorgmedewerkers hun werk uitvoeren op basis van de juiste informatie. De implementatie van zo’n geautomatiseerde workflow maakt inefficiënte handmatige taken en overdrachten overbodig. Een logische workflow houdt toezicht op en stuurt alle activiteiten, informatie-uitwisseling en communicatie aan. Zodra een intakeproces begint, worden volgende acties automatisch geactiveerd op basis van afgeronde acties. Deze proactieve aanpak minimaliseert onnodige vertragingen en maakt het proces transparant en voorspelbaar. Bovendien worden zowel nieuwe gegevens over de cliënt als de acties in de workflow automatisch gearchiveerd.

Vragen?

We horen graag van je.
Neem hier contact met ons op!

Wat is mijn investering in het Growtivity platform?

Growtivity is opgedeeld in modules.
Neem je Growtivity af, dan kun je gebruikmaken van al deze modules en functionaliteiten. 

De prijs is per medewerker dus de kosten zijn volledig schaalbaar. De kosten voor jouw organisatie heb je hiermee zelf in de hand en zijn volledig aangepast aan jouw wensen.

Tijdens de demo lichten we graag inhoudelijk toe welke onderdelen en aantallen voor jou van toepassing zijn.

Fasering van implementatie
Je hoeft uiteraard niet alles in één keer te implementeren en te gebruiken. Start bijvoorbeeld met de matching module voor één afdeling. Dit scheelt niet alleen in de kosten, maar ook in implementatietijd. Gaat het goed en is de wens om uit te breiden naar meer afdelingen of gebruik te maken van meer functionaliteiten? Dan schaal je eenvoudig op door een verdiepende implementatie en de extra benodigde licenties toe te voegen voor de nieuwe aangesloten collega’s.

Succesverhalen

“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
Klantcase Mobilant
“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
“De informatie over onze activiteiten en middelen die nu allemaal op het Growtivity platform wordt vastgelegd en voor alle teamleden toegankelijk is, is essentieel bij het bespreken van cases.”</p>
<p>Michiel Noij<br />
Coördinator WijkGGZ

Benieuwd hoe we dit doen?