Buddy4care maakt het eenvoudig om patiënten en hun naasten te verbinden met een buddy

Patiënten en hun naasten komen in een rollercoaster van emoties terecht nadat ze de diagnose hebben gekregen

Er is online zoveel informatie te vinden, dat het fijn is om een buddy te hebben die de juiste informatie en handige tips heeft.

Patiënten missen vaak iemand om mee te praten die precies weet wat ze meemaken.

Als patiënt is het makkelijker advies aan te nemen van iemand die hetzelfde heeft meegemaakt.

Patiënten missen vaak iemand die hen – en dat kan ook eenmalig zijn – op basis van eigen ervaring kan helpen bij het maken van lastige behandelkeuzes.

Het medische proces kunnen patiënten met behandelaars bespreken, maar zij kunnen onvoldoende emotionele steun bieden.

Het is voor zorgpersoneel een te grote belasting om er als buddy voor patiënten te zijn.

Voor organisaties die patiënten met buddy’s willen verbinden is het belangrijk om aan de privacy regelgeving te voldoen. En ook voor patiënten is het belangrijk om erop te kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn.

Hét plan om patiënten met buddy’s te verbinden

Maak een afspraak met Stichting Buddyhuis

Boek een demo van Buddy4Care

Volg een design thinking sessie met Growtivity

Start met het verbinden van patiënten met buddy’s

Patiënten die hun zorgen met een buddy kunnen delen, voelen zich minder gestresst en herstellen beter.

Het verbinden van patiënten en hun naasten met buddy’s verlicht de druk op zorgmedewerkers.

Organisaties die patiënten met buddy’s verbinden door het Buddy4Care platform voldoen aan de privacy wetgeving.

Succesverhalen van buddy’s

“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
“De informatie over onze activiteiten en middelen die nu allemaal op het Growtivity platform wordt vastgelegd en voor alle teamleden toegankelijk is, is essentieel bij het bespreken van cases.”</p>
<p>Michiel Noij<br />
Coördinator WijkGGZ
“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
“De informatie over onze activiteiten en middelen die nu allemaal op het Growtivity platform wordt vastgelegd en voor alle teamleden toegankelijk is, is essentieel bij het bespreken van cases.”</p>
<p>Michiel Noij<br />
Coördinator WijkGGZ

Waarom zou je investeren in Buddy4Care?

Het herstel van patiënten die niet zijn verbonden aan een buddy verloopt minder voorspoedig.

In organisaties waar het verbinden van patiënten en hun naasten niet wordt gefaciliteerd, ligt de druk voor emotionele steun op de schouders van zorgmedewerkers.

Als organisaties geen gebruik maken van een buddysysteem als Buddy4Care kost het matchen van patiënten met buddy’s heel veel tijd.

Zonder buddysysteem als Buddy4Care kunnen organisaties niet aan de privacy wetgeving voldoen.

Stichting Buddyhuis

Als je hoort dat je kanker hebt, staat je wereld op z’n kop. Zo ook bij Femke Riel. Toen ze enkele dagen na haar diagnose gespannen in de wachtkamer van het St. Antonius Ziekenhuis plaats nam voor de uitslag van de MRI-scan, zat daar Hester, “een stralende vrouw met een mutsje op. Ze had zo’n positieve uitstraling, maar ik wist meteen: zij heeft het ook”. Oncologisch chirurg Dr. Doeksen bracht de dames met elkaar in contact en zo werden zij buddy’s voor elkaar gedurende het behandeltraject en daarna. Die ontmoeting is het begin van de oprichting van Stichting Buddyhuis, voor steun na de diagnose (borst)kanker.

Stichting Buddyhuis biedt verschillende activiteiten aan om de kwaliteit van leven en het psychosociale welzijn van patiënten te verbeteren. Voorbeelden daarvan zijn inloopochtenden, wandelingen, informatieavonden en webinars voor patiënten en hun naasten. Ook ontwikkelt de stichting buddy ’huiskamers’, waar buddy’s elkaar binnen de veilige omgeving van het ziekenhuis op een informele manier kunnen ontmoeten. Samen met Growtivity werkt de stichting aan de ontwikkeling van Buddy4Care, onder andere door het doen van onderzoek waarvan  de resultaten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van Buddy4Care. 

Kijk voor meer informatie op www.buddyhuis.nl.

Het Buddy4Care systeem

Beheer patiënt- en buddydata op één plaats

Verzamel patiënt- en buddydata op één centrale plaats waar het door alle zorgmedewerkers kan worden ingezien.

Configureerbaar portaal

Patiënten en buddy’s kunnen hun informatie bekijken en beheren en met een beveiligde chatfunctionaliteit met elkaar communiceren.

Zelf te bepalen criteria voor matching

Zowel organisaties als buddy’s kunnen zelf bepalen op basis van welke criteria een match ontstaat, zoals reden Buddy aanvraag, type behandeling, locatie, leeftijd, hobby’s en taal. Daarnaast hebben organisaties de mogelijkheid om aan bepaalde matching criteria prioriteit te geven.

Plaatsing op buddylijst

Geautomatiseerde statusupdates

 Meldingen bij buddy-beschikbaarheid

Nieuws

Contact

Neem contact op met Femke Riel voor informatie of vragen over Stichting Buddyhuis: femke@buddyhuis.nl
Neem contact op met Growtivity voor vragen over Buddy4Care: info@growtivity.com