ISO 27001

Growtivity is ISO 27001 gecertificeerd

ISO 27001

Growtivity is gecertificeerd volgens de ISO/IEC 27001 normering. Jaarlijks vindt de ISO 27001 opvolg audit plaats. ISO/IEC 27001, onderdeel van de ISO/IEC 27000-serie, is de internationaal erkende norm voor het Information Security Management System (ISMS). Het definieert de eisen die worden gesteld aan de beveiliging van alle vertrouwelijke informatie binnen organisaties.

Met de certificering laten wij zien dat we voldoen aan de eisen die voor klanten belangrijk zijn. Intern heeft de certificering ook voordelen. Alle procedures zijn helder gedocumenteerd en iedereen weet wat er van hem verwacht wordt.