Frontoffice voor de zorg

Voorspelbare, efficiënte en effectieve zorg

De instroom en matching van patiënten op beschikbare plekken volgens
een eigen proces eenvoudig ondersteunen op een persoonlijke manier.

De frontoffice bespaart tijd en geld en zorgt voor meer efficiency

De oplossingen van Growtivity zijn gericht op persoonlijke communicatie en interactie met cliënten, zorgverleners en financiers. Dit noemen wij de “frontoffice van de zorg”. Het visitekaartje van instellingen. Growtivity biedt een aantal producten die medewerkers in de zorg kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Door gebruik te maken van de frontoffice voor de zorg hebben zorginstellingen de flexibiliteit eigen processen voor de instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten zelf te bepalen. Deze processen benaderen wij als een journey. Een persoonlijke ervaring voor alle betrokkenen. De frontoffice bespaart tijd en geld en zorgt voor meer efficiency.

Contact

Neem contact op met Yvonne Smid wanneer je meer wilt weten over Frontoffice voor de zorg of design thinking.

yvonne.smid@growtivity.com
06 39 41 71 62

Onderdelen Frontoffice voor de zorg

Intake/instroom personaliseren

Eenvoudig en persoonlijk nieuwe aanmeldingen van cliënten persoonlijk ondersteunen met de Instroom module van de Frontoffice voor de zorg

Cliënten portaal

Via de clientenportalen die geheel naar wens ingericht worden, hebben cliënten toegang tot het inzien en beheren van hun informatie en het plannen van afspraken. Ook specifieke informatie kan worden getoond. Via een chat functionaliteit is het mogelijk direct te communiceren.

Zorgcontracten beheren

Proactief zorgcontracten managen en zicht op welke zorg vergoed wordt. Ook voor het onderhouden van alle relaties die samenhangen met zorgcontracten is de Zorgcontracten Monitor de oplossing.

Wachtlijsten beheren

Vanuit één bron zicht op alle personen die op de wachtlijst staan. Altijd helder wie verantwoordelijk is voor welke actie en wat er gecommuniceerd is met cliënten kan via de instroom module van de Frontoffice voor de zorg

Beddenplanning ondersteunen

Slim gebruik maken van capaciteit per zorginstelling of een regio of groep van organisaties wordt ondersteund door de Frontoffice voor de zorg

Matchen van beschikbaarheid

De matching functionaliteit van de frontoffice voor de zorg is uniek. U kunt zelf de criteria bepalen die eigen zijn voor de verschillende plekken waar zorg wordt verleend binnen de instelling of groep van instellingen.

Asset- en servicemanagement ondersteunen

Zorg vindt steeds meer plaats op afstand waardoor cliënten gebruik maken van faciliteiten vanuit huis zoals bloeddrukmeters, rolstoelen en medicijn dispencers. Met de Frontoffice voor de zorg is altijd duidelijk wie van welke voorzieningen gebruik maakt en kan het onderhoud ook geregeld worden.

Relatiebeheer ondersteunen

Onderhoud en beheer eenvoudig alle relaties vanaf je smartphone, tablet of computer en heb optimaal contact met cliënten en patiënten met CRM voor de zorg

Feedback en survey ondersteunen

Alle oplossingen bieden de mogelijkheid om eenvoudig feedback via een online vragenlijst of onderzoek aan medewerkers, cliënten of andere relaties.

Wachttijden beheer

Wachttijden inzien, beheren, controleren en vooral communiceren. Communicatie met de cliënt/patiënt over de wachttijden is essentieel.

Optimaliseren van eigen zorgprocessen

Nieuwe aanvragen en crises aanvragen direct matchen op beschikbare en passende plekken en capaciteit slimmer benutten met de Frontoffice voor de zorg

Wat levert de frontoffice van de zorg op?

  Processen zelf inrichten
  Werken met een workflow op maat
  Alle informatie op 1 plek
  Grip op zorgprocessen
  Persoonlijke zorg verlenen
  Automatische verwerking van gegevens
  Portaal op maat voor uw cliënten

Voordelen

De 3 belangrijkste voordelen 

Persoonlijke relaties

Voor het onderhouden van relaties in de zorg
De unieke modules die wij hebben ontwikkeld, bieden een platform om sterke relaties aan te gaan en te onderhouden met patiënten, cliënten, medewerkers en andere betrokken bij jouw organisatie of instelling. Je hebt altijd overzicht over de laatste status en voortgang van patient journeys. Door gebruik te maken van deze modules wordt de interactie en betrokkenheid enorm vergroot. Cliënten en patiënten worden altijd geïnformeerd, geactiveerd en op de hoogte gehouden.

Patiënt staat centraal

Eenvoudig delen
Ook ben je in staat informatie binnen het team eenvoudig te delen, wat ten goede komt aan de zorg voor de patiënt/cliënt. Patiënten en cliënten moeten het gevoel hebben in control te zijn over de zorg die ze kunnen verwachten. Niet alleen tijdens de behandeling maar vanaf het moment dat ze op de wachtlijst staan of worden uitgenodigd voor een intake. Dat is wat de frontoffice voor de zorg doet.

Flexibel

Kies wat je nodig hebt
De frontoffice voor de zorg is als oplossing flexibel opgebouwd. Je betaalt en gebruikt wat je nodig hebt. De ene organisatie vindt het prettig om met het instroomproces van nieuwe cliënten te beginnen terwijl anderen meerdere processen tegelijk oppakken en ook een portal voor de cliënten direct implementeren.

Persoonlijke en efficiënte instroom

Het gaat uiteindelijk om “de juiste zorg op de juiste plek” dat is uitdaging die we aangaan met de frontoffice voor de zorg. De oplossingen van Growtivity bepalen welke ervaring cliënten en medewerkers met uw organisatie hebben. Alle interactie met en over cliënten en andere betrokkenen wordt ondersteund.

De mogelijkheden van de frontoffice voor de zorg zijn heel divers.

Nieuwe een optimale service bieden zodat ze altijd weten wat de status is van hun aanvraag. Medewerkers hebben direct zicht op het dossier van de cliënt op 1 centrale plek. Losse mailtjes en zoeken naar een status omdat een collega ermee bezig is, zijn dan ook verleden tijd. Wij zien dat instellingen deze met name inzetten om de instroom van nieuwe cliënten goed te ondersteunen.


Efficiënt, effectief en vooral persoonlijk
nieuwe cliënten laten instromen

Onze Frontoffice ervaren?

Vraag hier de demo aan.