Raad van Advies

constateert, analyseert, informeert en adviseert

Growtivity benoemt Raad van Advies

Annemieke Schoemaker-Beugeling, Willem Hellendoorn, Ben Noteboom en Erik Koridon maken onderdeel uit van de Raad van Advies van Growtivity. Schoemaker-Beugeling is voorzitter en samen met Hellendoorn, Koridon en Noteboom adviseert zij de directie van Growtivity.

De leden zijn enthousiast over de missie van Growtivity om de digitale transformatie in de zorgsector klantvriendelijker en soepeler te laten verlopen, en op die manier positieve impact in de zorg te maken. Tijdens periodieke bijeenkomsten wordt de koers met hen gedeeld en geeft de Raad zijn mening en adviezen. Op verzoek van de directie denken de leden ook mee over strategische onderwerpen. Door hun jarenlange ervaring in de zorg en in het bedrijfsleven, biedt de Raad van Advies
concrete meerwaarde bij het vormgeven en invullen van de groeiambities van Growtivity.

Onze Raad van Advies helpt Growtivity de juiste koers te bepalen om onze ambities concreet te maken. ”Voorzitter Annemieke Schoemaker-Beugeling heeft ruime ervaring in de zorgsector, ook als toezichthouder. Zij kent het zorglandschap van binnenuit en weet wat transformaties vereisen en betekenen. Als interim- en transitiemanager adviseert zij bestuurders. Met haar kennis en ervaring kan zij een brugfunctie vervullen tussen Growtivity en zorgbesturen.

“Toekomst zie ik vooral in digitaal ondersteunde netwerkzorg. We leggen met Growtivity nu al een sterke basis met het digitale platform. We kunnen hiermee met onze opdrachtgevers werken aan een veel betere digitale interactie tussen cliënten/patiënten en behandelaars enerzijds en betrokken instellingen in (regionale) netwerken, verzekeraars en financiers anderzijds.”

– Annemieke Schoemaker-Beugeling

Meer weten over de Raad van Advies?