De Cliëntreis

Met het in kaart brengen van je cliëntreis kun je jouw cliënten en zorgmedewerkers in alle processen ontzorgen door automatisering toe te passen.

Zorg voor een warm welkom voor je cliënt door een 360 graden cliëntbeeld op te bouwen met Growtivity.

De Cliëntreis voor de zorg

Een visualisatie van de cliëntreis

Stap voor stap de Cliëntreis optimaliseren

 

Zorg community

De zorgcommunity is voor ons de basis, bij de cliënt en zijn of haar omgeving is enorm veel informatie beschikbaar over de cliënt. Door hen te betrekken kan er een goede basis gelegd worden voor het dossier van de cliënt.

Zorgcommunity
Zorg orientatie

Zorg oriëntatie

Een cliënt krijgt of heeft een zorgvraag en zoekt naar een passende zorgaanbieder.

Wat doet Growtivity voor jou
In deze fase kan je als zorgorganisatie met Growtivity eenvoudig delen wat voor zorgaanbod er op dit moment vrij is, voor welk zorgaanbod er een wachtlijstplaatsing nodig is en (als dat mogelijk is) hoe lang de verwachte wachttijd is.

Resultaat
De cliënt heeft na een korte oriëntatie direct duidelijk waar hij/zij aan toe is.

Aanmelding

De cliënt besluit bij jouw zorgorganisatie in zorg te willen gaan en meldt zich aan via een laagdrempelig formulier, telefoongesprek of een andere weg. 

Wat doet Growtivity voor jou
Met Growtivity kun je een formulier op je website plaatsen. Zodra een cliënt dit formulier invult wordt er automatisch een dossier aangemaakt en worden alle behoeften van de cliënt opgeslagen. Growtivity stuurt vervolgens automatisch een taak naar een zorgmedewerker om de aanmelding te controleren en de juiste stappen te zetten.

Als een cliënt belt of een andere weg kiest, kan een zorgmedewerker direct in het systeem de informatie invullen. Bouw hierdoor vanaf stap 1 het CRM van je cliënt op.

Resultaat
Niet alle aanmeldingen hoeven handmatig ingevoerd te worden. Daarnaast volgt jouw zorgmedewerker altijd hetzelfde proces, waardoor er geen informatie vergeten kan worden. Ook wordt de doorgang van processen gewaarborgd doordat Growtivity de juiste medewerker betrekt bij de te nemen stappen. Dankzij deze werkwijze ben je er zeker van dat geen enkele aanmelding over het hoofd wordt gezien. Verder door het eenvoudig houden van de aanmelding, is er sneller duidelijk of de juiste zorg geboden kan worden aan de cliënt.

 

Aanmelding
Intake

Intake

Bij de intake worden de bestaande gegevens verrijkt met alle benodigde gegevens voor het matchen van de cliënt met de juiste zorgbehoefte.

Wat doet Growtivity voor jou
Growtivity gebruik je om informatie in op te slaan. Growtivity kan vervolgens met al je andere systemen gekoppeld worden en zorgt er in één keer voor dat alles op de juiste plek opgeslagen wordt. Jouw zorgmedewerker hoeft hierdoor maar één keer de gegevens in te voeren.

Als een cliënt al bekend is, kan Growtivity ook de bestaande gegevens uit de gekoppelde systemen halen om het overzichtelijk in Growtivity weer te geven. 

Resultaat
Hierdoor hoeven zorgmedewerkers maar 1 systeem te gebruiken om alle benodigde informatie overzichtelijk in te kunnen zien. Ze hoeven daarbij de gegevens maar één keer in te voeren.

Matching

Een cliënt wordt gematcht aan de juiste zorg. 

Wat doet Growtivity voor jou
Krijg een overzicht van al jouw beschikbare en niet beschikbare zorgaanbod. 

Met de ingevoerde gegevens van de cliënt gaat Growtivity op zoek naar potentiële matches tussen cliënt en zorgaanbod; locatie, zorgmedewerker, faciliteit, etc. (welke matching mogelijkheden zie jij?). Vervolgens krijgt jouw zorgmedewerker de best mogelijke matches te zien. Vergelijk de matches en bepaal welke criteria de hoogste prioriteit hebben.

In de matching module kun je aangeven welke factoren belangrijk zijn en welke minder belangrijk. Zo kan je een specifieke match maken voor een cliënt.

Jouw zorgmedewerker hoeft alleen nog maar met de cliënt af te stemmen of het zorgaanbod inderdaad past en de plaatsing kan rond gemaakt worden als het aanbod direct beschikbaar is.

In Growtivity verandert de status van de zorgplek naar bezet en de cliënt kan in zorg!

Resultaat
Met Growtivity bespaart jouw zorgmedewerker veel tijd in het zoeken naar een passend zorgaanbod. Er is direct duidelijk welke zorg beschikbaar is en waar de cliënt het beste geplaatst kan worden. Is er op dit moment geen plaatsing mogelijk? Dan gaat de aanmelding door naar één (of meerdere) wachtlijst(en).

Matching
Wachtlijst

Wachtlijst

Als er nog geen plaatsing mogelijk is, wordt een cliënt op de wachtlijst gezet. 

Wat doet Growtivity voor jou
We kunnen de wachttijd niet versnellen, wel kunnen we wachtlijsten overzichtelijk maken en de cliënt op de hoogte houden van de status van de aanvraag. 

Op de wachtlijst kan er gesorteerd worden op aanmelddatum en urgentie van de aanvraag.

Zodra er een nieuwe beschikbaarheid is krijgt een zorgmedewerker automatisch een bericht om de aanmeldingen op de wachtlijst op de juiste volgorde te benaderen

Resultaat
Wachtlijsten worden overzichtelijk en zowel cliënt als zorgmedewerker worden goed geïnformeerd over de status van de aanvragen.

Door middel van update formulieren kan je automatisch je cliënten die op de wachtlijst staan benaderen om na te vragen of de aanmelding nog actueel is.

In zorg

Een cliënt kan geplaatst worden en de zorg gaat beginnen. Er moeten materialen, personeel en locaties beschikbaar gesteld worden voor de cliënt.

Wat doet Growtivity voor jou
Growtivity zorgt ervoor dat zodra een plaatsing mogelijk is, alle processen in gang gezet worden om de zorg plaats te laten vinden. Zorgmedewerkers krijgen de benodigde taken om alles voor de cliënt te regelen en de cliënt krijgt de benodigde berichtgeving over de plaatsing. Daarnaast kun je een cliënt vooraf de formulieren sturen die benodigd zijn om een cliënt te plaatsen op een specifieke locatie.

Tijdens of na de zorg kan informatie in Growtivity gezet worden om het cliënten dossier up to date te houden. Zo is er altijd een 360 graden cliëntbeeld beschikbaar in Growtivity, inzichtelijk voor de behandelaar of zorgmedewerker die de cliënt in zorg neemt.

Resultaat
Zorgmedewerkers worden ondersteund door op de juiste momenten taken te krijgen die ze moeten uitvoeren om de cliënt in zorg te nemen. De benodigde informatie is altijd beschikbaar voor de juiste personen. Daarnaast worden cliënten goed op de hoogte gehouden van de aankomende zorg en benodigde formulieren kunnen vooraf ingevuld worden, zodat de plaatsing zo soepel mogelijk verloopt.

In zorg
Extra of nieuwe zorgbehoefte

Extra zorgbehoefte

Een cliënt is in zorg, en heeft extra of nieuwe zorg nodig. 

Wat doet Growtivity voor jou
Omdat alle gegevens van de cliënt bekend zijn, kunnen de juiste processen weer eenvoudig in gang gezet worden en de cliënt kan weer gematcht worden met de gewenste zorg. Dit kan gaan over meerzorg, herindicatie, herplaatsing, dagbesteding, online en telefonische ondersteuning, etc.

Resultaat
Processen die in gang gezet moeten worden om extra of nieuwe zorg te bieden kunnen ingericht worden met Growtivity, waardoor de juiste personen op de juiste momenten de benodigde taken krijgen. Bouw historie in het cliënten dossier op, maak hierdoor het 360 graden cliëntbeeld compleet.

Uit- en doorstroom

Een cliënt gaat bij jouw organisatie uit zorg. 

Wat doet Growtivity voor jou
Doordat de cliënt zorg heeft ontvangen van een slimme zorgorganisatie is er een 360 graden cliëntbeeld opgebouwd met het CRM. De informatie kan eenvoudig gedeeld worden met diegene die dat nodig hebben. 

 Het delen van informatie wordt gemakkelijk gemaakt met Growtivity. Daarin is het belangrijk te weten dat je als zorgorganisatie verantwoordelijk bent voor de data van een cliënt. Growtivity biedt alle functionaliteiten om data te delen. Jij mag bepalen welke data gedeeld wordt en via welk kanaal dat veilig kan.

Resultaat
Een cliënt hoeft niet bij elke zorgorganisatie het verhaal opnieuw te doen. En we zorgen ervoor dat het zorglandschap van Nederland meer samen kan gaan werken. Zo worden de afspraken die gemaakt zijn in de IZA concreet behaald.

Uit zorg

Resultaat van het werken met Growtivity

We zorgen ervoor dat met Growtivity een cliënt in zijn volledige cliëntreis ontzorgd wordt en zich alleen bezig hoeft te houden met het ontvangen van zorg.

Daarbij verminderen we de administratieve lasten voor de zorgmedewerkers, zodat zij meer tijd vrij krijgen om écht zorg te bieden.
Ben je benieuwd hoe we specifiek voor jouw organisatie deze resultaten kunnen bereiken?