Digitaliseringsplan

1. Breng de cliëntreis in kaart

De customer journey is een overzicht van de belangrijkste contactpunten die klanten door hun ervaring met een bedrijf leiden. Van het eerste contact tot de follow-up na de aankoop.

Voor de zorg wordt dit de Cliëntreis genoemd: de belangrijkste contactpunten van cliënten tijdens hun zorgtraject. Vanaf het moment dat er een zorgbehoefte is en een cliënt naar de juiste zorg gaat zoeken, tot en met de uit- en doorstroom.

2. Boek een vrijblijvende demo

digitale platforms

Demo’s worden afgestemd op de uitdagingen die jouw zorgorganisaties heeft. Op die manier krijg je een goed beeld wat hét platform voor de zorg voor jouw zorgorganisatie kan betekenen.  

Een demo boeken is uiteraard vrijblijvend en verplicht je verder tot niets.

3. Volg een design thinking sessie

Design thinking is een populaire benadering om problemen op te lossen. Door inzicht te verkrijgen in de behoeften en wensen van alle stakeholders in een organisatie kunnen innovatieve oplossingen worden gecreëerd.

Tijdens een design thinking sessie krijgen zorgorganisaties meer inzicht in de specifieke behoeften en wensen die er in hun organisatie zijn. De specialisten van Growtivity vertalen die vervolgens naar de juiste technische oplossing.

4. Digitaliseer je workflows met hét platform voor de zorg

Beheer cliëntdata op één plaats

Verzamel cliëntdata op één centrale plaats waar het door alle zorgmedewerkers kan worden ingezien en bijgehouden.

Configureerbaar cliëntenportaal

Cliënten kunnen hun informatie bekijken en beheren, afspraken inplannen en rechtstreeks communiceren, bijvoorbeeld via chat, via een configureerbaar cliëntenportaal.

Gepersonaliseerde communicatie

Door de inzet van communicatietools kan precies op het juiste moment gecommuniceerd worden over de volgende stappen in het zorgproces. Zo krijgen medewerkers meer tijd voor menselijk contact.

Eenvoudige aanmelding

Creëer een duidelijk, eenvoudig en gebruiksvriendelijk registratieproces waarmee cliënten zich op meerdere manieren (online, mobiele app, etc…) kunnen registreren.

Geautomatiseerd intakeproces

Door het creëren van een zoveel mogelijk geautomatiseerde intakeprocedure die kan worden aangepast aan de behoeften van verschillende cliënten, ontstaat een efficiënter proces.

 

Automatische matching

Match cliënten automatisch met de meest geschikte zorgverlener, op basis van verschillende criteria, zoals specialisatie, locatie, beschikbaarheid en de specifieke behoeften en voorkeuren van de cliënt.

Beheer van wachtlijsten

Bekijk en beheer de wachtlijst vanuit één bron. Blijf op de hoogte van alle klantcommunicatie en wie verantwoordelijk is voor welke actie.

Optimaliseren van beddenplanning

Door een dynamische beddenplanning te creëren is de beschikbaarheid van bedden realtime inzichtelijk en worden de wachttijden verminderd.

Naadloze overdracht

Informatie kan eenvoudig met andere zorgmedewerkers of zelfs zorgaanbieders, zoals thuiszorgbureaus en revalidatiecentra, worden gedeeld. Alle betrokkenen hebben toegang tot de informatie die nodig is voor een naadloze overdracht.

Mobiele toegang

Alle functionaliteiten en data zijn ook toegankelijk vanaf je mobiele apparaat.

Email integratie

Alle inkomende en uitgaande berichten en emails worden automatisch per cliënt opgeslagen.

Aanpasbaar dashboard

Stel naar wens je eigen dashboard samen met workflows, rapporten en actielijsten.

Asset- en servicemanagement

Volg en onderhoud zorgmiddelen op afstand, zoals bloeddrukmeters, rolstoelen en medicijndispensers.

Proactief beheer zorgcontracten

Beheer zorgcontracten proactief en blijf op de hoogte van vergoedbare zorg. Onderhoud eenvoudig alle relaties gerelateerd aan zorgcontracten.

Eenvoudig feedback verzamelen

Vraag eenvoudig feedback van cliënten, medewerkers, of andere relaties via online vragenlijsten en enquêtes. Met de inzichten die worden verkregen door de feedback te analyseren kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd.

Wat digitalisering jouw zorgorganisatie biedt

 

Beheer cliëntdata op één centrale plek

Cliëntenportaal op maat

Gepersonaliseerde communicatie

Eenvoudig aanmeldproces

Geautomatiseerd intakeproces

Automatische matching

Dynamisch wachtlijstbeheer

Geoptimaliseerde beddenplanning

Naadloze overdracht cases

Mobiele toegang tot gegevens

Asset- en servicemanagement

Proactief beheer zorgcontracten

Eenvoudig feedback verzamelen

 

Belangrijkste voordelen

Meer tijd om aandacht aan cliënten te geven

Hoe meer werkprocessen worden gedigitaliseerd en standaard contactmomenten er worden geautomatiseerd, hoe efficiënter zorgmedewerkers kunnen werken en hoe meer ruimte er ontstaat om aandacht aan de cliënt te geven.

Meer zelfregie voor de cliënt

Door cliënten toegang te geven tot hun eigen gegevens, ze de mogelijkheid te bieden om zelf afspraken te maken en de communicatie in beide richtingen te optimaliseren, heeft de cliënt meer regie over zijn eigen zorg.

Flexibele oplossing

Kies wat jouw organisatie nodig heeft

Digitaliseer de werkprocessen in jouw zorgorganisatie stap voor stap en proces per proces. Implementeer alleen datgene wat nodig is.

Boek een gepersonaliseerde demo.