Versterken zelfregie van cliënt in de zorg

Cliënten worden steeds meer regisseur van hun eigen zorg, met toegang tot hun eigen medische gegevens en de mogelijkheid om hun gezondheid in realtime te monitoren met behulp van digitale hulpmiddelen.

Zorg op maat, ook wel gepersonaliseerde gezondheidszorg of vraaggestuurde zorg genoemd, is een snel evoluerend veld in de gezondheidszorg dat technologie gebruikt om geïndividualiseerde zorg aan cliënten te bieden. Met de verregaande digitalisering en de toenemende beschikbaarheid van gezondheidsgegevens is het mogelijk geworden om de zorg af te stemmen op de specifieke behoeften van cliënten. Dit soort zorg richt zich op de cliënt als geheel, niet alleen op zijn symptomen, om een effectievere behandeling en preventie te bieden.

De toenemende beschikbaarheid van gezondheidsgegevens is een belangrijke motor voor zorg op maat. Draagbare technologie, zoals fitnesstrackers en sensoren, kan enorme hoeveelheden gegevens verzamelen over iemands gezondheid, waaronder fysieke activiteit, hartslag en slaappatronen. Deze gegevens kunnen, in combinatie met andere gezondheidsgegevens, zoals medische geschiedenis en genetische informatie, worden gebruikt om potentiële gezondheidsrisico’s te voorspellen en zorgverleners te helpen bij het ontwikkelen van op maat gemaakte behandelplannen.

Misschien wel het belangrijkste aspect van zorg op maat is de verschuiving naar het in staat stellen van cliënten om de regie over hun eigen gezondheid te nemen. Cliënten worden steeds meer regisseur van hun eigen zorg, met toegang tot hun eigen medische gegevens en de mogelijkheid om hun gezondheid in realtime te monitoren met behulp van digitale hulpmiddelen. Cliënten kunnen deze tools gebruiken om hun symptomen te volgen, hun medicatie te beheren en te communiceren met hun zorgverleners.

Zorg op maat transformeert het zorglandschap en biedt een meer cliëntgerichte benadering van zorg die is toegesneden op het individu. Door gebruik te maken van technologie en data kunnen zorgverleners effectievere behandelingen en preventie bieden en kunnen cliënten een actievere rol spelen in hun eigen zorg. Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen en er meer gezondheidsgegevens beschikbaar komen, kunnen we de komende jaren nog meer vooruitgang verwachten op het gebied van zorg op maat.

Een eigen portaal voor cliënten

Het portaal volgens de huisstijl en wensen van jouw organisatie is de plek waar cliënten, verzorgers, hulpverleners en anderen betrokkenen van cliënten gegevens kunnen inzien, verzamelen, beheren en delen. Hiermee verschaf je hen toegang tot hun eigen medische gegevens en is het mogelijk eenvoudig relaties hierin via autorisatie te betrekken. In het ideale geval staan alle gegevens van bijvoorbeeld de apotheker, huisarts, cardioloog, diëtist en ook de fysiotherapeut samen op één plek. Veelal wordt die ene plek gezien als een zogenaamde Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) waar de cliënt en zorgconsument volledig regie over kunnen voeren.

Waarom een portaal ?

Voor cliënten is de Portal een plek waar overzicht wordt gegeven van het ziekteverloop en alle onderzoeken en behandelingen. De cliënt voert de regie over alle gegevens. Wie krijgt toegang tot welke gegevens en op welk moment wil je toegang tot deze gegevens weer blokkeren?

Een ander voordeel van een Portal is dat iedere behandelaar een compleet beeld kan krijgen van de cliënt hetgeen het algemeen herstel van de cliënt positief beïnvloedt.

Succesverhalen

“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
Klantcase Mobilant
“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
“De informatie over onze activiteiten en middelen die nu allemaal op het Growtivity platform wordt vastgelegd en voor alle teamleden toegankelijk is, is essentieel bij het bespreken van cases.”</p>
<p>Michiel Noij<br />
Coördinator WijkGGZ