Versterken van netwerkzorg

“Als de thuiszorgorganisatie in de buurt geen plaats heeft voor mijn moeder, moet ik zelf verder gaan shoppen.”

– Jan van Goch

Kijk eens over de grenzen van je eigen zorginstelling als je de patiënt centraal stelt. Wanneer duidelijk is wat een patiënt nodig heeft, durf dan ook samen te werken met andere partijen. Ketensamenwerking is echter lastig als de informatie over personen of situaties ontbreekt of in ieder geval moeizaam te delen is. Het is de uitdaging om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen. Dat betekent dat organisaties patiënten soms ook los moeten laten. De hamvraag is hoe iemand de beste zorg krijgt. ‘Waar’ is dan minder belangrijk. Daarvoor is de bereidheid om informatie te delen, bijvoorbeeld uit het EPD, onmisbaar. In het verlengde daarvan moet de zorg ook anders georganiseerd worden; van een lineair naar een dynamisch proces en volledig gecentreerd rondom patiënt. Slim informatiebeheer speelt hierbij een sleutelrol.

Growtivity helpt ons de juiste combinaties te maken. Als partner kennen zij de technologie en de zorgmarkt. Maar misschien belangrijker is dat zij snappen welke fases wij als innovatief bedrijf doorlopen. Ze zijn bereid om vanuit onze visie vooruit te kijken en hebben tegelijkertijd de flexibiliteit om te anticiperen op de onvoorspelbaarheid van de zorgmarkt. Samen hebben we een stevig fundament gelegd waarmee we patiëntbehoeften optimaal kunnen invullen.

- Walter van Kuijen, CEO SmartQare

“Beter inzicht in de beschikbaarheid bij andere organisaties binnen een bepaald verzorgingsgebied is dan heel prettig. Ik hoef dan niet eindeloos te bellen en mailen. Nog mooier is het als een instelling direct een plek en relevante informatie meestuurt. Dat scheelt mij veel gedoe en ik weet dat mijn moeder een goede plek heeft.”

– Jan van Goch

Benieuwd hoe wij dit doen? 

Schrijf je hier in voor één van onze demo’s