Frontoffice voor de ziekenhuizen

Impact maken in de Ziekenhuis/Care markt

Van omzetgericht naar ‘zinnige zorg’. De patiënt staat centraal in het ziekenhuis. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar behandeling maar ook naar beleving en tevredenheid. Gespecialiseerde zorg op de juiste plek is een speerpunt voor de zorgmarkt. De uitdaging ligt hier in het ondersteunen van de patiëntreis, ook buiten het ziekenhuis. Verdere digitalisering van de patiënt reizen vormt de sleutel tot succes.

Een groeiende personeelsschaarste in de zorg en een groeiende zorgvraag. Met deze alsmaar toenemende spanning tussen vraag en aanbod worden ziekenhuizen gedwongen om te kijken naar de efficiëntie van zorgprocessen. Zowel in het ziekenhuis als met collega-zorgaanbieders in de regio om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. En ook nog eens ondersteunend aan de patiëntreis. Growtivity biedt met haar moderne softwareplatform oplossingen waarbij volop mogelijkheden zijn om te koppelen met bestaande (EPD-)systemen.

Functionaliteiten geschikt voor de Ziekenhuis/Care markt

Intake/instroom personaliseren

Eenvoudig en persoonlijk nieuwe aanmeldingen van cliënten persoonlijk ondersteunen met de Instroom module van de Frontoffice voor de zorg

Vraag en aanbod matchen

Nieuwe aanvragen en crises aanvragen direct matchen op beschikbare en passende plekken en capaciteit slimmer benutten met de Frontoffice voor de zorg

Zorgcontracten beheren

Proactief zorg contracten managen en zicht op de welke zorg vergoed wordt. Ook voor het onderhouden van alle relaties die samenhangen met zorgcontracten is de Zorgcontracten Monitor de oplossing.

Beheer van wachtlijsten

Bekijk en beheer de wachtlijst vanuit één bron met de Instroom module. Blijf op de hoogte van alle cliëntcommunicatie en wie verantwoordelijk is voor welke actie.

Ondersteuning bij beddenplanning

Maximaliseer de capaciteit en optimaliseer het gebruik van bedden per GGZ-instelling, regio of groep van instellingen.

Begeleiden opleidelingen/

leerlingen

Speciaal voor het persoonlijk begeleiden en ontwikkelen van talent dat wordt opgeleid in de GGZ. Een duidelijk beeld van talent en waar ze zich bevinden in het ontwikkeltraject.

Asset- en servicemanagement beheer

Volg en onderhoud zorgmiddelen op afstand, zoals mobiliteitshulpmiddelen.

Relatiebeheer

Beheer eenvoudig alle relaties vanaf je smartphone, tablet of computer met CRM voor de zorg. Blijf gemakkelijk in contact met cliënten en andere relaties.

Feedback en survey ondersteunen

Alle oplossingen bieden de mogelijkheid om eenvoudig feedback via een online vragenlijst of onderzoek aan medewerkers, cliënten of andere relaties.

Transfer naar care en vice versa ondersteunen

Eenvoudig en snel de transfer van en naar care instellingen ondersteunen.

Al onze klanten in de Ziekenhuis/Care markt bekijken?

De Growtivity waarden

Verbonden

We zijn betrokken bij de zorg, onze relaties en onze klanten.

Integer

We doen wat we zeggen en beloven en zijn oprecht in wat we doen.

Persoonlijk

In het contact met collega’s en klanten zijn we altijd onszelf.

Growtivity nieuws uit de Ziekenhuis/Care markt

Vragen?

We horen graag van je.
Neem hier contact met ons op!

De maatschappij zijn wij

Wij geloven in een mensgerichte aanpak. Dit geloof geldt voor onze organisatie, onze partners, onze klanten en de klanten van onze klanten. Met alles wat we doen, willen we mensen in elke denkbare manier ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen in relatie tot hun omgeving. Wij zijn erkend lid van het Pledge1 programma. Een wereldwijd programma waar bedrijven zich in verenigen die minimaal 1% van tijd of geld teruggeven aan de maatschappij. En laten we eerlijk zijn, iedereen kan 1% van zijn/haar tijd missen!