Wil je de cliënttevredenheid in jouw VVT -of gehandicaptenzorgorganisatie laten groeien en de werkdruk van medewerkers laten krimpen?

Digitaliseer de ondersteunende zorgprocessen en creëer de optimale ‘customer journey’ oftewel Cliëntreis.

  • De cliënttevredenheid wordt verhoogd

  • De administratieve lasten voor zorgmedewerkers worden verminderd

  • Slimme digitalisering levert een tijdsbesparing op van 20-25%: tijd die direct ten goede komt aan betere zorg

Digitalisering ondersteunende zorgprocessen in de VVT/Gehandicaptenzorg

Tijdrovend proces

 Stel, een cliënt, familielid of een hulpverlener doet een zorgaanvraag. Een team gaat vervolgens aan de slag om deze aanvraag te behandelen. Vaak wordt informatie uit verschillende bronnen verzameld om de specifieke vraag te destilleren. Aansluitend wordt binnen de organisatie naar het juiste aanbod en/of locatie gezocht. Dit is een tijdrovend proces met veel bellen en mailen. Bovendien is data vaak in verschillende systemen opgeslagen en is het lastig om een case over te dragen.

 Logische workflow door digitalisering

Door dit proces te digitaliseren wordt het zorgadvies ondergebracht in een logische workflow. In dit digitale proces zijn de relevante kenmerken van cliënten en hun zorgvraag snel te matchen met een geschikte locatie of zorgvorm. Zorgmedewerkers vinden gestructureerd en efficiënt de passende zorg.

Optimale Cliëntreis

Het resultaat is een naadloze ‘customer journey’, oftewel een Cliëntreis. Extra voordeel is dat de workflow ook alle bijbehorende communicatie aanstuurt. Dit varieert van een bevestiging van de zorgaanvraag tot de informatie-uitwisseling met cliënten of hun vertegenwoordigers en tussen zorgmedewerkers.

Cliënt krijgt sneller zorg

De nieuwe workflow scheelt de zorgmedewerkers veel werk en voorkomt dat er iets vergeten wordt. Alle betrokkenen hebben inzicht in de actuele status van een aanvraag. Dit draagt bij aan een positieve beleving van cliënten. Het is ook mogelijk om signalen aan berichten te koppelen. Bijvoorbeeld door een signaal toe te voegen aan een crisis aanvraag, kan automatisch een notificatie of escalatie worden verzonden. Zo valt er geen enkele aanvraag tussen wal en schip en krijgen cliënten sneller de zorg die ze nodig hebben.

Digitalisering van VVT en GHZ

Beheer cliëntdata op één plaats

Cliëntinformatie hoeft slechts één keer te worden verzameld en wordt op één centrale plaats opgeslagen en bijgehouden.

Configureerbaar cliëntenportaal

Cliënten kunnen hun informatie bekijken en beheren, afspraken inplannen en rechtstreeks communiceren met zorgmedewerkers via een configureerbaar cliëntenportaal. 

Geautomatiseerde communicatie

Door middel van communicatietools kan automatisch en precies op het juiste moment gecommuniceerd worden over de volgende stappen in het zorgtraject. Hierdoor ontstaat meer tijd voor menselijk contact.

Eenvoudig aanmeldproces

Creëer een duidelijk, eenvoudig en gebruiksvriendelijk registratieproces en bied verschillende mogelijkheden (online, mobiele app, etc…) aan.

Efficiënt intakeproces

Door het creëren van een gestandaardiseerde intakeprocedure die kan worden aangepast aan de behoeften van verschillende cliëntenpopulaties, ontstaat een efficiënter proces.

Automatische matching

Match cliënten en zorgverleners automatisch, op basis van verschillende criteria, zoals specialisatie, locatie, beschikbaarheid en de specifieke behoeften en voorkeuren van de cliënt.

Beheer van wachtlijsten

Bekijk en beheer de wachtlijst vanuit één bron. Zie in één oogopslag alle communicatie met cliënten en wie verantwoordelijk is voor welke actie.

Geoptimaliseerde beddenplanning

Maximaliseer de capaciteit en optimaliseer het gebruik van bedden per zorginstelling.

Naadloze overdracht

Door activiteiten en taken met betrekking tot cliënten gemakkelijk toegankelijk te maken voor alle betrokken zorgmedewerkers beschikt iedere zorgverlener over de nodige informatie om de cliënt effectief te behandelen en kunnen cases naadloos worden overgedragen.

Mobiel

Alle functionaliteiten en gegevens zijn ook toegankelijk vanaf je mobiele apparaat.

Email integratie

Inkomende en uitgaande berichten en emails worden automatisch per cliënt opgeslagen.

Aanpasbaar dashboard

Stel naar wens je eigen dashboard samen met workflows, rapporten en actielijsten.

Asset- en servicemanagement

Volg en onderhoud zorgmiddelen op afstand, zoals bloeddrukmeters, rolstoelen en medicijndispensers.

Proactief beheer zorgcontracten

Beheer zorgcontracten proactief en blijf op de hoogte van vergoedbare zorg. Onderhoud eenvoudig alle zorgcontract gerelateerde relaties.

Eenvoudig feedback vragen

Vraag eenvoudig feedback van cliënten, medewerkers, of andere relaties via online vragenlijsten en enquêtes.

Siza verbetert digitale wendbaarheid

Zorgaanbieder Siza ondersteunt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De zorg is zeer divers en varieert van thuisondersteuning tot aan 24-uurs zorg in een woongroep. Verdeeld over Gelderland en Midden-Brabant zijn er 150 locaties waar 2.500 medewerkers zo’n 4.000 mensen ondersteunen. De bekendste Siza-locatie is Het Dorp in Arnhem. Denken in mogelijkheden staat centraal in de organisatie. Om medewerkers optimaal te ondersteunen bij hun activiteiten en tegelijkertijd de kosten te beheersen, wil Siza de digitale wendbaarheid van de organisatie en zorgactiviteiten verbeteren. Om dit te realiseren is een aantal processen gedigitaliseerd en gestroomlijnd.

Het team van de afdeling Informatie & Technologie kreeg in 2016 de opdracht om het applicatielandschap te vereenvoudigen en de kansen van nieuwe technologieën te benutten. Zo wilde de organisatie procesverstoringen aanzienlijk reduceren, eenvoud in gebruik van software realiseren, sneller anticiperen op veranderingen en kosten verlagen. Na een inventarisatie van de ontwikkelingen in de zorgmarkt bleek een centraal technologieplatform om verschillende processen en systemen in onder te brengen een logische keuze. Uit onderzoek bleek vervolgens dat Salesforce aan de gestelde eisen kon voldoen.

Lees de hele klantcase

Al onze klanten in de VVT en GHZ bekijken?

Nieuws & Blogs

Blog | Het Integraal Zorgakkoord implementeren

Blog | Het Integraal Zorgakkoord implementeren

Het Integraal Zorgakkoord implementeren In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn er afspraken gemaakt om te werken aan de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. Om de afspraken helder te maken en de benodigde activiteiten om het Integraal...

Hoe helpt het in kaart brengen van de cliëntreis jouw organisatie?

Hoe helpt het in kaart brengen van de cliëntreis jouw organisatie?

De totale cliëntreis Een cliënt heeft vaak veel contactmomenten met een zorgorganisatie. In een commercieel bedrijf worden de contactpunten die klanten hebben in kaart gebracht om erachter te komen of een dienst of het leveren van een product op alle vlakken soepel...

Vragen?

We horen graag van je.
Neem hier contact met ons op.