Het Integraal Zorgakkoord implementeren

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn er afspraken gemaakt om te werken aan de toegankelijkheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. Om de afspraken helder te maken en de benodigde activiteiten om het Integraal Zorgakkoord te implementeren eenvoudig en behapbaar te maken schrijven we deze blog.  Verder lees je over hoe Growtivity jouw organisatie kan helpen stapsgewijs digitale lenigheid te bereiken, zodat je jezelf de vraag niet hoeft te stellen hoe IZA geïmplementeerd kan worden. Met Growtivity weet je namelijk zeker dat jouw organisatie klaar is voor de toekomst.

Hoognodige afspraken

De afspraken in het IZA zijn gemaakt om de huidige koers te veranderen en dat is hoognodig, want we stevenen af op de volgende scenario’s.

 1. Patiënten en cliënten krijgen geen tijdige zorg en ondersteuning
 2. Overbelaste zorgprofessionals
 3. Geld van het nationaal inkomen dat nodig is voor de zorg stijgt van 13% in 2021 naar 20% in 2040
 4. Het aantal Nederlandse werknemers die nodig zijn in de zorg stijgt van 1 op de 6 in 2021 naar 1 op de 4 in 2040

Hoe gaan we ervoor zorgen dat we afwijken van deze koers? Hiervoor moeten we een aantal dingen doen. Om deze specifiek te maken zijn er een aantal pijlers opgesteld.

Waar willen we naartoe?

 

 

Actiepunten voor de komende jaren

Om de afspraken na te komen moeten zorgorganisaties acties ondernemen en meebewegen. Dat vereist digitale lenigheid, maar hoe bereik je die lenigheid?

 1. Zorg die echt helpt en past bij de situatie van de patiënt/cliënt
 2. Meer samenwerking binnen de regio en tussen sectoren
 3. Eerstelijnszorg laagdrempelig en dichtbij
 4. Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz
 5. Zorg voorkomen door gezond leven en preventie
 6. Vergroten werkplezier in de zorg
 7. Verbeteren van digitalisering en gegevens uitwisseling
 8. Verbetering contractering

 

En hoe kun je het Integraal Zorgakkoord implementeren?

Met Growtivity! Allereerst is het nodig om alle informatie over de cliënt samen te brengen in één overzicht. Zorg ervoor dat de juiste personen direct alle benodigde informatie in kunnen zien. Hiervoor gebruik je Growtivity.

Meer samenwerking binnen de regio en tussen sectoren

RegiosamenwerkingCreëer met Growtivity eenvoudig te delen inzichten in bijvoorbeeld het aantal beschikbare bedden, kamers, hulpmiddelen, zorgverleners, etc. Hierdoor zorg jij als organisatie ervoor dat organisaties in jouw regio altijd beschikken over de laatste informatie.

Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en ggz

SamenwerkingenHet doorverwijzen van een cliënt wordt door de overzichten ook gemakkelijk gemaakt. Een verwijzer kan bijvoorbeeld toegang krijgen tot het beschikbaarheidsoverzicht om de cliënt vervolgens direct door te kunnen verwijzen naar het meest passende zorgaanbod.

Verbeteren van digitalisering en gegevensuitwisseling

gegevensuitwisselingIn onze blog over de cliëntreis schreven we over het in kaart brengen van de totale cliëntreis. In drie stappen wordt de cliëntreis onder de loep gelegd, worden processen gedigitaliseerd en geoptimaliseerd en wordt informatie deelbaar gemaakt.  Een kleine greep uit de blog: “En stap 3; deel jouw kennis en ervaring over de cliënt met andere zorgprofessionals! Maak data van en over een cliënt overzichtelijk en eenvoudig deelbaar voor alle betrokken partijen. Dat kan bijvoorbeeld door iemand via een link toegang te geven tot een rapport, waarin jij bepaalt welke data ingezien kan worden.”

Zorg die echt helpt en past bij de situatie van de patiënt

Passende zorgIn Growtivity hebben we een matching module. Met de ingevoerde gegevens van de cliënt gaat Growtivity op zoek naar potentiële matches tussen cliënt en zorgaanbod; locatie, zorgmedewerker, faciliteit, etc. Hierdoor is snel inzichtelijk of en waar een passend zorgaanbod beschikbaar is. De zorgvraag van een cliënt is echter een klein gedeelte van wie die cliënt is. Soms raken de andere behoeften en interesses van een cliënt zo erg op de achtergrond, dat alles wat rondom die cliënt nog meer speelt uit het oog raakt. Dat terwijl juist de hobby’s, interesses, de omgeving en de mensen om de cliënt heen aanknopingspunten zijn om de cliënt te begrijpen en op persoonlijk niveau te betrekken. In Growtivity maken we het daarom ook mogelijk om deze eigenschappen mee te nemen bij een aanmelding van een cliënt. Wanneer er een regio samenwerking is tussen meerdere zorgorganisaties kunnen we in de matching module de best passende zorg voor de cliënt vinden zonder daarvoor te hoeven telefoneren, mailen of rapporten door te nemen. Het enige wat nog moet gebeuren is de cliënt vragen of het zorgaanbod inderdaad passend is en of deze geaccepteerd wordt!

Verbeteren contractering

ContracteringContracten kunnen in Growtivity gemaakt en gemonitord worden in onze contracten monitor. Growtivity voegt de betrokken partijen, personen en documenten samen en stelt het contract op. Voltooi daarna ook het ondertekenproces in een paar klikken.

Zorg voorkomen door gezond leven en preventie

PreventieWe helpen zorgorganisaties om de digitale lenigheid te bereiken die nodig is om cliënten nog beter te informeren over gezond leven en preventie.

Vergroten werkplezier in de zorg

WerkplezierWe schreven hierboven al dat zorgmedewerkers voor een plaatsing niet meer hoeven te bellen of mailen in de regio om te vragen of er ergens plek is voor een cliënt. Dit is één van de voorbeelden van hoe de administratieve last bij zorgmedewerkers verminderd kan worden, zodat zij zelf meer tijd krijgen om echt zorg te bieden aan hun cliënten. Met Growtivity zien we een afname van 20% tot 25% bestede tijd aan administratie. Dat klinkt toch als muziek in de oren!?!

Is jouw zorgorganisatie al IZA proof?

Laat ons helpen met het behalen van de gemaakte afspraken. Ben je na het lezen van de blog geïnteresseerd geraakt in wat Growtivity doet, hoe we in drie stappen de implementatie van IZA doen en wil je graag een demo of gesprek? Bekijk dan vooral de volgende links.

Ons volledige product https://growtivity.com/het-platform-voor-de-zorg/

Hoe ziet een cliëntreis met Growtivity eruit? https://growtivity.com/clientreis/

Boek een demo https://growtivity.com/demo-aanvragen/