Beheerbaar, bestuurbaar en efficiënt zorgcontractmanagement voor zorginstellingen en gemeenten.

De Zorgcontracten Monitor ondersteunt contractafdelingen met het opstellen, onderhouden en monitoren van zorgcontracten, zowel bij interne als externe partijen. Denk hierbij aan accountmanagers, juristen en ondersteunende afdelingen. Met gemeenten, zorgverzekeraars en hulpinstanties kan eenvoudig contact onderhouden worden.

Growtivity, contracten monitor 1
OVERZICHT
Totaaloverzicht van alle relaties (organisaties en contactpersonen), de contacten met relaties, lopende contractonderhandelingen, voortgang van het opstellen van de contracten, actieve contracten en de uitnutting van contracten.
STRUCTUUR
Beheerbare, bestuurbare en efficiëntere organisatie door structurering van relaties en contactpersonen, contracten en contactmomenten in één systeem onder te brengen.
WERKSTROMEN
Cloudapplicatie die processen ondersteunt, inzage in de voortgang van het proces geeft, juiste taken op het juiste moment plant, geautomatiseerde informatievoorziening naar medewerkers verzorgt en voorziet in KPI-rapportage.
Growtivity, zorgcontracten monitor 2

Contracten managen

Met de Zorgcontracten Monitor heb je grip op het proces rondom het opstellen van offertes en contracten en het bewaken van lopende contracten op basis van geregistreerde kenmerken (o.a. type contract en einddatum). Volumes en tarieven kunnen eenvoudig ingevoerd en vertaald worden naar de backofficeprocessen, zodat een correct overzicht ontstaat op de declarabele en geregistreerde zorguren. De Zorgcontracten Monitor maakt het mogelijk om de communicatie te borgen naar de financierder (verzekeraar en/of gemeente), maar ook naar de interne processen.

Interesse in dit product of een van onze andere producten?

Relaties managen

Contracten managen is mensenwerk. Je hebt inzicht in het totaal aan partijen en contactpersonen, de onderlinge relaties, de gemaakte afspraken, de afgesloten contracten en de diverse contactmomenten tussen de interne en externe partijen en kunt hierop proactief reageren.

Growtivity, contracten monitor 1
Growtivity, zorgcontracten monitor 2

Quote

Growtivity heeft ons geholpen met het vertalen van ons Contract Management proces naar het Salesforce.com platform en de implementatie in onze organisatie. Een prettige en evenwichtige samenwerking die heeft geleid tot een efficiëntere werking van ons proces.

Rouchdi Bouaziz
Directeur Markt van GGNet