Zorgcontracten Monitor

Grip op zorgcontracten, relaties en zorgvergoedingen

Behaal een beter rendement door zorgcontracten eenvoudig en proactief af te stemmen op de zorg die wordt geboden.

Opstellen, onderhouden en monitoren van zorgcontracten

Beheerbaar, bestuurbaar en efficiënt zorgcontract management voor zorginstellingen en gemeenten. De Zorgcontracten Monitor ondersteunt contract afdelingen met het opstellen, onderhouden en monitoren van zorgcontracten, zowel bij interne als externe partijen.  De doelgroep omvat accountmanagers, juristen en ondersteunende afdelingen. Met gemeenten, zorgverzekeraars en hulpinstanties kan eenvoudig contact onderhouden worden.

Het verlenen van zorg staat centraal. De juiste zorg op het juiste moment. Deze kostbare zorg moet gedekt zijn door de juiste zorg contracten.

Hierin is overzichtelijk weergegeven met welke partijen uw instelling zorgcontracten is aangegaan en welke zorg geleverd kan worden. Tijdig kan bijgestuurd worden wanneer de te bieden zorg niet meer vergoed lijkt te worden.

Onze oplossing ondersteunt ook het relatiemanagement (CRM) met financierders, partners en samenwerkingsvormen. Door tevens alle contactmomenten (mails, gevoerde gesprekken en afspraken) met deze relaties vast te leggen kan iedere betrokkene in het zorgverkoop proces op ieder gewenst moment een volledig beeld krijgen van de status.

Contact

Neem contact op met Yvonne Smid wanneer je meer wilt weten over Frontoffice voor de zorg of design thinking.

yvonne.smid@growtivity.com
06 39 41 71 62

Voordelen

De 3 belangrijkste voordelen 

Overzicht

Totaaloverzicht van alle relaties (gemeenten, financierders, zorgpartners, overige organisaties inclusief contactpersonen), de contacten met relaties, lopende contractonderhandelingen, voortgang van het opstellen van de contracten, actieve contracten en de uitnutting van contracten.

Structuur

Beheerbare, bestuurbare en efficiëntere organisatie door structurering van relaties en contactpersonen, contracten en contactmomenten in één systeem onder te brengen.

Werkstromen

Cloudapplicatie die processen ondersteunt, inzage in de voortgang van het proces geeft, juiste taken op het juiste moment plant, geautomatiseerde informatievoorziening naar medewerkers verzorgt en voorziet in KPI-rapportage.

“Growtivity heeft ons geholpen met het vertalen van ons Contract Management proces naar het Salesforce.com platform en de implementatie in onze organisatie. Een prettige en evenwichtige samenwerking die heeft geleid tot een efficiëntere werking van ons proces.”

– Rouchdi Bouaziz,
Directeur Markt van GGNet

Onze zorgcontracten monitor in werking zien?

Vraag hier een demo aan.