Zorgcontracten Monitor

Grip op zorgvergoedingen en onderliggende contracten

Behaal een beter rendement door zorgcontracten eenvoudig en proactief af te stemmen op de zorg die wordt geboden.

Opstellen, onderhouden en monitoren van zorgcontracten

Beheerbaar, bestuurbaar en efficiënt zorgcontract management voor zorginstellingen en gemeenten. De Zorgcontracten Monitor ondersteunt contract afdelingen met het opstellen, onderhouden en monitoren van zorgcontracten, zowel bij interne als externe partijen. Denk hierbij aan accountmanagers, juristen en ondersteunende afdelingen. Met gemeenten, zorgverzekeraars en hulpinstanties kan eenvoudig contact onderhouden worden.

Het verlenen van zorg staat centraal. De juiste zorg op het juiste moment. Deze kostbare zorg moet gedekt zijn door de juiste zorg contracten. Onderdeel van de Frontoffice van de zorg kan de Zorgcontracten Monitor zijn. Hierin is overzichtelijk weergegeven met welke partijen uw instelling zorgcontracten is aangegaan en welke zorg geleverd kan worden. Tijdig kan bijgestuurd worden wanneer de te bieden zorg niet meer vergoed lijkt te worden.

Meer weten?

Plan vrijblijvend een kennismakingsgesprek in
of neem hier contact met ons op!

Voordelen

De 3 belangrijkste voordelen 

Overzicht

Totaaloverzicht van alle relaties (organisaties en contactpersonen), de contacten met relaties, lopende contractonderhandelingen, voortgang van het opstellen van de contracten, actieve contracten en de uitnutting van contracten.

Structuur

Beheerbare, bestuurbare en efficiëntere organisatie door structurering van relaties en contactpersonen, contracten en contactmomenten in één systeem onder te brengen.

Werkstromen

Cloudapplicatie die processen ondersteunt, inzage in de voortgang van het proces geeft, juiste taken op het juiste moment plant, geautomatiseerde informatievoorziening naar medewerkers verzorgt en voorziet in KPI-rapportage.

“Growtivity heeft ons geholpen met het vertalen van ons Contract Management proces naar het Salesforce.com platform en de implementatie in onze organisatie. Een prettige en evenwichtige samenwerking die heeft geleid tot een efficiëntere werking van ons proces.”

– Rouchdi Bouaziz,
Directeur Markt van GGNet

Relaties managen

Contracten managen is mensenwerk. Je hebt inzicht in het totaal aan partijen en contactpersonen, de onderlinge relaties, de gemaakte afspraken, de afgesloten contracten en de diverse contactmomenten tussen de interne en externe partijen en kunt hierop proactief reageren.

“Proactief in gesprek met de financier van de zorg die jullie bieden.”

– Michel Peters, CEO Growtivity

Contracten managen

Met de Zorgcontracten Monitor heb je grip op het proces rondom het opstellen van offertes en contracten en het bewaken van lopende contracten op basis van geregistreerde kenmerken (o.a. type contract en einddatum). Volumes en tarieven kunnen eenvoudig ingevoerd en vertaald worden naar de backoffice processen, zodat een correct overzicht ontstaat op de declarabele en geregistreerde zorguren. De Zorgcontracten Monitor maakt het mogelijk om de communicatie te borgen naar de financierder (verzekeraar en/of gemeente), maar ook naar de interne processen.

Onze zorgcontracten monitor in werking zien?

Vraag hier een demo aan.