De zorg is heel divers, maar veel processen zijn vergelijkbaar. Om de digitalisering van de werkprocessen bij zorgorganisaties te versnellen, heeft Growtivity verschillende best practices vastgelegd.

We helpen zorgorganisaties bij het digitaliseren van hun werkprocessen en het creëren van een optimale ‘customer journey’ oftewel Cliëntreis. Hoewel er variabelen zijn, heeft deze Cliëntreis – van zorgbehoefte tot uit- en doorstroom – een aantal vaste elementen. Zo is het matchen van zorgaanvraag met het beschikbare zorgaanbod noodzakelijk. Hoewel sommige processen in de zorg kunnen verschillen, zijn veel processtappen vergelijkbaar.

Een instapmodel

Omdat het Growtivity-platform flexibel is, zijn we in staat om zonder code snel een omgeving op te zetten en te finetunen voor elke klant. Omdat veel processen in de zorg in veel opzichten op elkaar lijken, hebben we een tool gemaakt waarmee we snel de technische functionaliteit kunnen opzetten voor specifieke processen, zoals een intake. Voor diverse processen hebben we een startmodel gemaakt, inclusief security. Hierdoor kunnen we sneller implementeren.

Geen blanco canvas

Het grote voordeel hiervan is dat we projecten niet meer op een blanco doek beginnen. Dankzij het grondwerk ligt de fundering er al. De bouwstenen van de oplossing zijn beschikbaar en de relevante instellingen zijn al grotendeels correct. We benutten onze ervaring en best practices in de zorgsector om nauwer samen te werken met klanten, waardoor we snel dieper in het project kunnen duiken. Dit bespaart tijd in de opstartfase, waardoor we ons direct kunnen richten op specifieke klantbehoeften. Dit biedt een kans om processen of cliëntportalen sneller te verfijnen.

Lagere opstartkosten

Een ander voordeel is dat er meer budget beschikbaar is om concrete meerwaarde te bieden. Dit komt omdat de opstartkosten lager zijn als we vanuit ons model werken. In het verleden is er veel tijd en geld gestoken in het leggen van de fundering in de eerste fase. Dit is jammer, omdat de kracht en toegevoegde waarde van onze oplossingen niet in deze fase zitten.

Opzetten testomgeving eenvoudiger

Met ons model, dat ook beschikbaar is op de Salesforce AppExchange, kunnen we de digitalisering in de zorg een boost geven. Of we het model nu zelf opzetten of klanten het van de Salesforce AppExchange halen, doet er niet toe. Het is nu veel eenvoudiger om een demo- of testomgeving op te zetten. We kunnen per zorgorganisatie direct maatwerk leveren en samenwerken om specifieke processen en wensen te optimaliseren. Zo geven we digitalisering in de zorg een extra impuls.

Over Growtivity: 

We helpen zorgorganisaties bij het digitaliseren van hun ondersteunde zorgprocessen en het creëren van een optimale ‘customer journey’ oftewel cliënt reis. Dit verbetert de communicatie en interactie tussen cliënten, zorgmedewerkers en andere samenwerkingspartners. De cliënttevredenheid wordt hierdoor verhoogd en de administratieve lasten voor zorgmedewerkers worden verminderd. En, het allerbelangrijkste, de algehele zorgverlening wordt verbeterd.