Reductie van wachtlijsten

Van wachtlijstbeheer naar wachtlijstreductie

Transparantie en grip op wachtlijsten

In verschillende zorgsectoren nemen de wachtlijsten toe. Niet alleen kostbaar voor uw organisatie, maar vooral schrijnend voor hulpbehoevende mensen. Zorginhoudelijk kunnen wij niet bijdragen. Qua sturing wel degelijk. Hoewel een wachtlijst het gevolg is van onvoldoende aanbod op de vraag, zien wij dat betrouwbaarheid van de wachtlijsten vaak te wensen overlaat. Analyse wijst uit dat zowel aan de vraag als aanbodzijde, gegevens onjuist, onvolledig en niet tijdig zijn bijgewerkt. Bestaande ECD/EPD-systemen voorzien niet of in onvoldoende mate in functionaliteit om deze gegevens up-to-date te houden. Zonder overzicht, geen grip en zeker niet in control.

Onze oplossing maakt het mogelijk om op basis van (tijdelijke) kenmerken aan de vraag- en aanbodzijde vastgelegd in één bron overzicht aan te brengen in de statussen van de wachtlijst afgestemd op de sectorspecifieke eigenschappen. Inzicht in uitgezette acties, doorlooptijden, redenen van afwijzing of plaatsing e.d vindt plaats in dezelfde bron. Door de slimme matchings functionaliteit kunnen vraag en aanbod in een vroegtijdig stadium bij elkaar worden gebracht, zodat analyse en sturing op matches en mismatches tijdige aandacht krijgen.

Behalve in control zijn, is een belangrijk facet de wachttijdbeleving. Uit onderzoek blijkt dat cliënten meer begrip hebben voor wachttijd als ze goed op de hoogte worden gehouden over de actuele stand van zaken. Onze oplossing is uitermate geschikt om cliënten blijvend op verschillende manieren te informeren vanuit dezelfde bron afgestemd op hun behoeften.

Onze oplossing frontoffice voor de zorg biedt ondersteuning aan het verkorten van de wachtlijsten.

Growtivity helpt ons de juiste combinaties te maken. Als partner kennen zij de technologie en de zorgmarkt. Maar misschien belangrijker is dat zij snappen welke fases wij als innovatief bedrijf doorlopen. Ze zijn bereid om vanuit onze visie vooruit te kijken en hebben tegelijkertijd de flexibiliteit om te anticiperen op de onvoorspelbaarheid van de zorgmarkt. Samen hebben we een stevig fundament gelegd waarmee we patiëntbehoeften optimaal kunnen invullen.

- Walter van Kuijen, CEO SmartQare

Ook weten hoe je wachtlijsten kan reduceren?

Schrijf je hier in voor één van onze demo’s