Reductie van wachtlijsten

Van wachtlijstbeheer naar wachtlijstreductie

Transparantie

In verschillende zorgsectoren nemen de wachtlijsten toe. Niet alleen kostbaar voor de zorgorganisaties, maar vooral schrijnend voor hulpbehoevende mensen. Zorginhoudelijk kunnen wij niet bijdragen. Qua sturing wel degelijk.

Hoewel een wachtlijst het gevolg is van onvoldoende aanbod op de vraag, zien we dat betrouwbaarheid van de wachtlijsten vaak te wensen overlaat. Analyse wijst uit dat zowel aan de vraag als aanbodzijde, gegevens onjuist, onvolledig en niet tijdig zijn bijgewerkt.

Bestaande ECD/EPD-systemen voorzien niet of in onvoldoende mate in functionaliteit om deze gegevens up-to-date te houden. Zonder overzicht, geen grip en zeker niet in control.

Wachtlijstreductie

Door dynamisch wachtlijstbeheer middels een zogenoemde urgentiematrix, worden cliënten geprioriteerd op basis van verschillende criteria. Dit zorgt voor een eerlijke en effectieve verdeling van de zorgcapaciteit. 

Aan cliënten die op de wachtlijst staan, kunnen automatisch alternatieve zorgmogelijkheden worden aangeboden zoals zelfzorg, andere zorgverleners, of telehealth. Op die manier houden ze de regie zelf in handen. 

Door de communicatie met cliënten te automatiseren, kunnen cliënten eenvoudig en regelmatig worden geupdate over hun status op de wachtlijst. Dit vermindert onzekerheid bij de cliënt.

Wachtlijstreductie met hét platform voor de zorg

Beheer cliëntdata op één plaats

Cliëntinformatie hoeft slechts één keer te worden verzameld en wordt op één centrale plaats opgeslagen en bijgehouden.

Configureerbaar cliëntenportaal

Cliënten kunnen hun informatie bekijken en beheren, afspraken inplannen en rechtstreeks communiceren met zorgmedewerkers via een configureerbaar cliëntenportaal. 

Geautomatiseerde communicatie

Door middel van communicatietools kan automatisch en precies op het juiste moment gecommuniceerd worden over de volgende stappen in het zorgtraject. Hierdoor ontstaat meer tijd voor menselijk contact.

Eenvoudig aanmeldproces

Creëer een duidelijk, eenvoudig en gebruiksvriendelijk registratieproces en bied verschillende mogelijkheden (online, mobiele app, etc…) aan.

Efficiënt intakeproces

Door het creëren van een gestandaardiseerde intakeprocedure die kan worden aangepast aan de behoeften van verschillende cliëntenpopulaties, ontstaat een efficiënter proces.

Automatische matching

Match cliënten en zorgverleners automatisch, op basis van verschillende criteria, zoals specialisatie, locatie, beschikbaarheid en de specifieke behoeften en voorkeuren van de cliënt.

Beheer van wachtlijsten

Bekijk en beheer de wachtlijst vanuit één bron. Zie in één oogopslag alle communicatie met cliënten en wie verantwoordelijk is voor welke actie.

Geoptimaliseerde beddenplanning

Maximaliseer de capaciteit en optimaliseer het gebruik van bedden per zorginstelling.

Naadloze overdracht

Door activiteiten en taken met betrekking tot cliënten gemakkelijk toegankelijk te maken voor alle betrokken zorgmedewerkers beschikt iedere zorgverlener over de nodige informatie om de cliënt effectief te behandelen en kunnen cases naadloos worden overgedragen.

Mobiel

Alle functionaliteiten en gegevens zijn ook toegankelijk vanaf je mobiele apparaat.

Email integratie

Inkomende en uitgaande berichten en emails worden automatisch per cliënt opgeslagen.

Aanpasbaar dashboard

Stel naar wens je eigen dashboard samen met workflows, rapporten en actielijsten.

Asset- en servicemanagement

Volg en onderhoud zorgmiddelen op afstand, zoals bloeddrukmeters, rolstoelen en medicijndispensers.

Proactief beheer zorgcontracten

Beheer zorgcontracten proactief en blijf op de hoogte van vergoedbare zorg. Onderhoud eenvoudig alle zorgcontract gerelateerde relaties.

Eenvoudig feedback vragen

Vraag eenvoudig feedback van cliënten, medewerkers, of andere relaties via online vragenlijsten en enquêtes.

Voorbeeld: Totale wachtlijst van cliënten

Wachtlijst totaal voorbeeld

Voorbeeld: Wachtlijst per locatie

Wachtlijst en eigenschappen per locatie voorbeeld

Wil je weten hoe dit er voor jouw zorgorganisatie uit zou zien?

Klantcases

“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
“De informatie over onze activiteiten en middelen die nu allemaal op het Growtivity platform wordt vastgelegd en voor alle teamleden toegankelijk is, is essentieel bij het bespreken van cases.”</p>
<p>Michiel Noij<br />
Coördinator WijkGGZ