VIPP 5

SET- en VIPP-regelingen slimmer inzetten voor duurzame impact op de zorg

De Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Patiënt Professional (VIPP) bieden de zorg ontwikkelkansen.

VIPP 5 en SET regelingen

De overheid wil patiënten meer regie op hun eigen gezondheid en zorgproces geven. Natuurlijk om te zorgen dat iedereen de beste zorg krijgt, maar ook om de efficiency te verbeteren en de kosten te verlagen. Digitalisering is een belangrijke katalysator in dit proces. De Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET) en het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling Patiënt Professional (VIPP) bieden de zorg ontwikkelkansen. De budgetten zijn beschikbaar, maar het is wel de uitdaging om deze regelingen slim en duurzaam te besteden.

Informatie uitwisseling in de keten

Het doel van de SET-regeling is dat ouderen en mensen met een (risico op) chronische ziekte of beperking met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. E-health-toepassingen spelen hierbij een belangrijke rol. Met digitale middelen is zorg op afstand inmiddels veilig en persoonlijk te regelen. E-health thuis is een onlosmakelijk onderdeel van een bredere ontwikkeling naar de zorg van de toekomst. Hier is echter meer voor nodig dan een tablet en wat apps. Ook een goede informatie-uitwisseling is essentieel.

Daarbij komt de VIPP-regeling in beeld. Met VIPP wil de overheid de informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional verbeteren en standaardiseren. De eerste VIPP-regelingen waren gericht op het opslaan en breder toegankelijk maken van patiëntinformatie. In het verlengde daarvan richt VIPP 5 zich op het uitwisselen van medische gegevens in de keten, tussen instellingen onderling. Door data één keer vast te leggen en breder toegankelijk te maken, is nog veel winst te behalen.

Het is overduidelijk dat digitalisering de zorgsector veel kansen biedt. En het is mooi dat er budget is om deze ontwikkeling te versnellen. Tegelijkertijd is het zaak dat organisaties niet de kortste weg kiezen. Sommige zorgorganisaties zien SET en VIPP als losse regelingen. Dat is een gemiste kans omdat gerichte investeringen in e-health een onderdeel van VIPP kunnen zijn. Een combinatie is niet alleen mogelijk, maar in mijn ogen logisch én noodzakelijk.

Een organisatie kan ervoor kiezen een aantal tablets aan te schaffen en te starten met ehealth thuis. Effectieve e-health vereist wel goede informatie-uitwisseling en communicatie tussen een zorgverlener en een patiënt, en in de zorgketen. En dat zijn precies de doelen van VIPP. Dit is dus hét moment om goed na te denken welke digitale middelen échte impact maken.

Vragen?

We horen graag van je.
Neem hier contact met ons op!

Naadloze patiënt ervaring

Er zijn momenteel veel informatiesystemen in gebruik. De informatieoverdracht tussen de verschillende systemen is beperkt. Een huisarts kan informatie lastig overdragen bij een verwijzing. Vaak moet de informatie weer opnieuw verzameld en opgeslagen worden. Dat is inefficiënt, kost tijd en draagt niet bij aan een naadloze ervaring van patiënten (de patiënt reis). Het is veel prettiger en praktischer als een patiënt medische gegevens vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan delen met artsen. Zo hoeft hij bij een verwijzing niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Bovendien hoeft de arts bestaande informatie niet opnieuw in te voeren.

Het mooie is dat dit geen toekomstmuziek is. Er zijn al praktijkvoorbeelden, bijvoorbeeld van een patiëntenportaal op basis van de VIPP bouwstenen. Het portaal van Dialyse Centrum Groningen en Dianet versterkt de regie van de patiënt en vergemakkelijkt communicatie met zorgprofessionals. Door data centraal beschikbaar te stellen en te verrijken, verbetert niet alleen de kwaliteit en snelheid van informatieoverdracht. Ook de zelfstandigheid en het welzijn van de patiënt neemt toe. En het patiëntenportaal voldoet volledig aan de eisen van VIPP. De Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) is bij deze ontwikkelingen de stip op de horizon. Want ook leefstijlmonitoring via metingen en opties om zelf waarden in te voeren, zijn in deze ontwikkelingen meegenomen. Zo wordt de brug met SET geslagen. 

Growtivity werkt vanuit een breed perspectief op de toekomst van de zorg. We helpen organisaties met slimme oplossingen subsidies veilig te stellen. Zo combineren we de beschikbare budgetten. Bovendien maakt onze aanpak oplossingen herhaalbaar, zodat meerdere organisaties profiteren van investeringen. Extra voordeel is dat nieuwe budgetten echt voor innovatie inzetbaar zijn. Alles natuurlijk gebaseerd op standaarden. Door de krachten te bundelen en budgetten te combineren, kunnen we samen sneller duurzame oplossingen ontwikkelen tegen lagere risico’s. Het resultaat is gepersonaliseerde zorg op locatie en efficiënte ketensamenwerking. Het resultaat is betere zorg, meer regie voor patiënten en lagere kosten. Kortom, meer impact.

Wil je meer weten over zorg op afstand of digitalisering van zorgprocessen voor jouw organisatie? En wil je hierbij gebruik maken van de SET- en/of VIPP-regelingen?

Wat is mijn investering in het Growtivity platform?

Laten we het omdraaien... Wat kost het jouw zorgorganisatie als het niet alle kansen benut die digitalisering biedt?

Hoe lang duurt het nog voordat de administratieve last echt teveel wordt voor je zorgmedewerkers?

Wat gebeurt er als je onvoldoende nieuwe medewerkers kunt vinden?

Hoe ga je de begroting rond krijgen met steeds minder budget?

Wat zijn de gevolgen voor jouw zorgorganisatie als cliënten ergens anders wel voldoende aandacht en zorg krijgen?

Wat doet het met de motivatie van zorgmedewerkers als ze onvoldoende voldoening uit hun werk halen?

Hoe ga je de steeds langer wordende wachtlijsten oplossen?

Het niet optimaal benutten van de mogelijkheden van digitalisering levert nu al meer uitdagingen op dan je denkt.

Klantcases

“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
“De informatie over onze activiteiten en middelen die nu allemaal op het Growtivity platform wordt vastgelegd en voor alle teamleden toegankelijk is, is essentieel bij het bespreken van cases.”</p>
<p>Michiel Noij<br />
Coördinator WijkGGZ

Zelf ervaren?

Schrijf je hier in voor één van onze demo’s