Hoewel je bij de titel Salesforce Consultant bijna automatisch aan technologie denkt, staan voor Susan van Beers juist de mens en het proces centraal in haar werk. “Door processen slim in te richten, kunnen mensen meer energie aan patiënten en cliënten besteden. Met Salesforce is op dat vlak nog veel winst te behalen.”

Een rol als Salesforce Consultant lag in het begin van mijn loopbaan niet voor de hand. Na een start in de wereld van arbeidsbemiddeling en recruitment merkte ik dat alleen mensen werven niet bevredigend genoeg was. Ik vond de achterliggende processen eigenlijk veel interessanter. Want juist door processen te stroomlijnen en te verbeteren, kun je mensen niet alleen binnenhalen, maar zo ook behouden. Dat is in mijn ogen veel belangrijker. Als de processen niet op orde zijn, bestaat de kans dat iemand snel weer vertrekt. Dan zijn alle investeringen voor niets geweest. 

Vanaf nul starten

De wereld van Salesforce rolde ik min of meer per toeval in. Wat betreft technologie begon ik echt vanaf nul bij Connexys, een bedrijf dat recruitment software ontwikkelde op basis van Salesforce. Ik durfde die stap te zetten omdat hier de kennis van het proces het vertrekpunt was voor softwareontwikkeling en implementatie. Niet andersom. We gingen echt in gesprek met recruiters om te achterhalen hoe ze werkten en wat ze nodig hadden. Tegelijkertijd leerde ik veel over Salesforce door implementaties te doen. 

Een gezonde mix

In die tijd leerde steeds te zoeken naar een gezonde mix van business en techniek. Het doel was steeds de voorkant en de achterkant van processen goed samen te laten werken en elkaar laten versterken. Dat lukt alleen als je voortdurend schakelt met de betrokkenen. Daar kreeg ik energie van. Toch was ik ook nieuwsgierig naar processen binnen andere branches dan recruitment. Dat leidde tot de stap om dichterbij huis te gaan werken en ook een andere droom na te jagen. 

Nieuwe uitdaging

Deze nieuwe fase bracht uiteindelijk niet wat ik gehoopt had. Ik miste vooral het werken in teams. Met mijn Salesforce bagage hoefde ik gelukkig niet lang te wachten op een nieuwe uitdaging. Bij Growtivity ben ik de dynamische wereld van Salesforce weer binnengestapt. Het is leuk om te merken dat Salesforce ook heel geschikt is om uitdagingen in de zorgwereld aan te pakken. En dat is precies wat ik nu doe. 

Groot hart voor de zorg

Ik zie nog heel veel kansen bij klanten in de zorg. Als ik om me heen kijk, merk ik dat er nog best veel handmatig en via Excel gebeurt. Dat is misschien wel logisch omdat veel medewerkers een groot hart voor de zorg hebben en zich vooral richten op mensen. Maar juist door goed naar processen te kijken en ze te digitaliseren zijn nog flinke slagen te maken. Door dat te doen, kunnen ze hun energie nog meer op de patiënt of cliënt richten. 

Minder puzzelen

Een eenvoudig voorbeeld dat ik tegenkwam is een zorgorganisatie die de planning van alle activiteiten voor cliënten via Excel regelt. Bellen, mailen en inplannen van deelnemers, locaties en tijdstippen is dan een hele puzzel. Salesforce heeft daarvoor een mooie standaardoplossing. Als je dat proces slim inricht en digitaliseert, schrijven mensen zich zelf in en maakt het systeem de planning op basis van alle input. Zulke, op het oog eenvoudige,  oplossingen hebben een enorme impact omdat ze meer capaciteit voor het begeleiden van de activiteiten vrijmaken. 

Tijd winnen

Het is mooi om te zien dat mensen in de zorg keihard werken en ontzettend betrokken zijn. Bij Growtivity wil ik mijn Salesforce kennis en ervaring inzetten om ze te helpen daadwerkelijk meer tijd voor zorg te winnen. Samen kunnen we zorgen dat het werkt.