Klaar voor meer impact in de zorg?

Mijn vijf thema’s om in 2020 mee aan de slag te gaan

Is digitalisering het medicijn om de uitdagingen in de zorg aan te pakken? Dat is misschien wat kort door de bocht. Toch ben ik (Erik Koridon, medeoprichter en CEO van Growtivity) ervan overtuigd dat digitale technologieën een belangrijke katalysator zijn om concrete impact te maken. Niet alleen om zorgprocessen en -activiteiten slimmer te maken. Zeker ook om het welzijn van patiënten en cliënten structureel te verbeteren. Als relatieve buitenstander – ik ben nu een paar jaar in de zorg actief – zie ik voor 2020 vijf thema’s waar digitalisering vrijwel direct een positieve impact heeft.

#1 De patient journey centraal

Webwinkels CoolBlue of Bol.com hebben klantenservice tot kunst verheven. Om mij persoonlijk te bedienen, kijken ze goed naar mijn customer journey. Ze kennen mij en nemen me continu mee in hun proces. Waarom is dat anders in de zorg? Een patiënt is toch ook gewoon een consument; hij of zij neemt zorg af. Het is belangrijk dat zorgorganisaties dat beseffen en gaan denken in een ‘patient journey’. Door goed naar patiënten te kijken en te luisteren, creëer je een 360° perspectief. Dat is volgens mij de basis voor een transparant proces en effectieve communicatie, én persoonlijke zorg.

Een voorbeeld. Waarom weet ik wel wanneer een pakketje wordt bezorgd, maar niet wanneer ik in het ziekenhuis aan de beurt ben? Alleen al de beleving van wachten is anders als je goed geïnformeerd bent. Daarom is het zaak om vanuit de patiënt te denken en alles wat je doet inzichtelijk te maken. En vooral ook kraakhelder te communiceren. Ik snap dat zoiets in het begin misschien spannend is, maar je kunt meteen beginnen met communiceren. Hiervoor hoef je niets aan het proces of de organisatie te veranderen.

#2 Ketensamenwerking

Kijk eens over de grenzen van je eigen zorginstelling als je de patiënt centraal stelt. Wanneer duidelijk is wat een patiënt nodig heeft, durf dan ook samen te werken met andere partijen. Als de thuiszorgorganisatie in de buurt geen plaats heeft voor mijn moeder, moet ik nu zelf verder gaan shoppen. Beter inzicht in de beschikbaarheid bij andere organisaties binnen een bepaald verzorgingsgebied is dan heel prettig. Ik hoef dan niet eindeloos te bellen en mailen. Nog mooier is het als een instelling direct een plek en relevante informatie meestuurt. Dat scheelt mij veel gedoe en ik weet dat mijn moeder een goeie plek heeft.

Ketensamenwerking is echter lastig als de informatie over personen of situaties ontbreekt of in ieder geval moeizaam te delen is. Het is de uitdaging om de juiste informatie op de juiste plek te krijgen. Dat betekent dat organisaties patiënten soms ook los moeten laten. De hamvraag is hoe iemand de beste zorg krijgt, waar is dan minder belangrijk. Daarvoor is de bereidheid om informatie te delen, bijvoorbeeld uit het EPD, onmisbaar. In het verlengde daarvan moet de zorg ook anders georganiseerd worden; van een lineair naar een dynamisch proces en volledig gecentreerd rondom patiënt. Volgens mij speelt slim informatiebeheer hierbij een sleutelrol.

#3 Digitalisering van administratie

Momenteel besteden zorgmedewerkers zo’n 40 procent van hun tijd aan administratieve taken. In mijn ogen is dat zonde van de tijd. Veel mensen in de zorg zijn ontzettend gemotiveerd en moeten daar dus alle ruimte voor krijgen. Door de primaire zorgprocessen te digitaliseren, kunnen zorgverleners, verpleegkundigen of contractmanagers efficiënter en prettiger werken. Zelf heb ik ook geen zin in corvee taken, zoals dubbele invoer en onnodige checks. Natuurlijk snap ik dat urenregistratie noodzakelijk blijft, maar laten we het dan in ieder geval zo makkelijk mogelijk maken voor zorgmedewerkers. Slimme digitalisering levert  ze sowieso 20 tot 25 procent tijdsbesparing op. Tijd die direct ten goede komt aan betere zorg en welzijn voor de patiënt. Daar kan niemand tegen zijn.

#4 Van zorg naar preventie

Het is geen geheim dat gezond blijven per definitie beter en goedkoper is dan genezen. Op dit moment zitten we al op een berg aan informatie. Uiteenlopende gegevens over de persoonlijke gezondheid van mensen, kun je eenvoudig verrijken met data van smartphones of apps. Het is alleen de kunst daar slim mee om te gaan. Praktische betekent dat de juiste informatie verzamelen, centraal opslaan en logisch samenbrengen. Zo kunnen we aan de hand van bestaande gegevens trends herkennen en die gebruiken voor voorspellingen. Bovendien kun je beter checken als je meer weet.

Al deze data geeft niet alleen een adequaat beeld van iemands huidige gezondheidstoestand. Uit ervaring in andere sectoren weet ik dat afwijkingen of risico’s met AI en data-analyse goed in te schatten zijn. Laten we hierbij breder kijken dan de individuele patiënt of specifieke patiënt groepen. Het is relatief eenvoudig om via specifieke kenmerken diabetes of hartkwalen te voorspellen. Het resultaat is concrete data voor preventieve maatregelen of programma’s. Bijvoorbeeld om de leefstijl van groepen aan te passen. Zo draagt digitalisering niet alleen bij aan lagere zorgkosten, maar helpt het mensen ook gezonder en prettiger te leven.

#5 Nieuwe technieken inpassen voor duurzame verbetering van de zorg

Ontwikkelingen in de zorg gaan razendsnel. Dat is geen nieuws. Vrijwel alle disciplines ontwikkelen en gebruiken nieuwe apps en devices. Losstaand zijn deze helaas niet meer dan veelbelovend. Daarom zie ik het als de kunst om de verschillende eilanden samen te laten komen. Bijvoorbeeld door data over bloeddruk, stress, gewicht en fitness- of slaapgegevens van een smartwatch bij elkaar te brengen in het EPD of een portaal. Ik begrijp dat zoiets niet eenvoudig is en dat dit veilig moet gebeuren. Toch ken ik al voorbeelden van portalen waar EPD-data en externe gegevens elkaar verrijken. Op die manier maken we investeringen in innovaties vele malen effectiever.

 

Samen beter digitaliseren

In mijn contacten met zorgorganisaties merk ik dat ze innovatie en digitalisering spannend vinden. Laten we het daarom samen doen. De gemene deler van al mijn thema’s is dat zorgorganisaties de noodzakelijke digitaliseringsslag niet alleen hoeven maken. Je hoeft het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden. Ook hierbij is samenwerking het sleutelwoord. Focus je als zorgorganisatie op je kerntaken: het welzijn van patiënten verbeteren. Vergeet echter niet om de beschikbare ervaringen en technologieën, binnen en buiten de zorg, ten volle te benutten. En die zijn er te over. Ik roep iedereen op in gesprek te gaan om te ontdekken wat patiënten nodig hebben en dat met digitale technologieën slim te realiseren. Het kan niet anders dat iedereen beter wordt van de positieve impact die zo ontstaat. Daar ben ik van heilig van overtuigd!

 

Heb je interesse om door te praten over 1 van bovenstaande trends of wil je reageren? Laat het me weten door een mail te sturen naar erik.koridon@growtivity.com