Design thinking is een populaire benadering om problemen op te lossen. Door inzicht te verkrijgen in de behoeften en wensen van alle stakeholders in een organisatie kunnen innovatieve oplossingen worden gecreëerd.

Uitdagingen zorgorganisaties

De zorgsector heeft te maken met een afnemende beroepsbevolking, stijgende zorguitgaven, vergrijzing, krimpende zorgbudgetten en zorgverzwaring. Daarnaast zijn de werkprocessen van veel zorgorganisaties verouderd:

  • Gegevens worden in excel sheets en/of op verschillende manieren opgeslagen.
  • Gedurende het intakeproces worden veel taken en overdrachten handmatig uitgevoerd.
  • Het zoeken naar een beschikbare plek voor een cliënt is een tijdrovend proces.
  • Wachtlijsten en overzichten van beschikbare plekken zijn meestal niet up-to-date.
  • Het overdragen van cases is moeilijk, omdat informatie over de cliënt niet centraal toegankelijk is.
  • Het is moeilijk om de cliënt precies op het goede moment te informeren over de status en de volgende stap.

Digitaliseringsplan

Het digitaliseringsplan voor de zorg bestaat uit 4 stappen om deze verouderde processen te digitaliseren:

  1. Breng je cliëntreis in kaart
  2. Boek een demo
  3. Volg een design thinking sessie
  4. Digitaliseer de werkprocessen waar mogelijk en wenselijk

De Cliëntreis voor de zorg

De customer journey is een overzicht van de belangrijkste contactpunten die klanten door hun ervaring met een bedrijf leiden. Van het eerste contact tot de follow-up na de aankoop. Voor de zorg wordt dit de Cliëntreis genoemd: de belangrijkste contactpunten van cliënten tijdens hun zorgtraject. Vanaf het moment dat er een zorgbehoefte is en een cliënt naar de juiste zorg gaat zoeken, tot en met de uit- en doorstroom.

Wensen en behoeften vertalen naar de juiste technische oplossing

Tijdens een design thinking sessie krijgen zorgorganisaties meer inzicht in de specifieke behoeften en wensen die er in hun organisatie zijn. Die worden vervolgens vertaald naar de juiste technische oplossing.

Dankzij de jarenlange ervaring van Growtivity bij andere zorgorganisaties, kunnen zorgorganisatie vaak al snel enkele uitdagingen het hoofd bieden. Het verwerken van zorgaanvragen, de matching van cliënten aan de juiste zorglocatie of behandelaar en het wachtlijstbeheer worden vaak als eerste gecentraliseerd en gedigitaliseerd.

Quick-wins

Tijdens de sessies worden ook vaak al snel ‘quick-wins’ ontdekt. Outlook kan bijvoorbeeld met hét platform voor de zorg worden gekoppeld waardoor emails automatisch worden gelogd. Nu gebeurt dat vaak nog door het handmatig kopiëren en plakken van emails. Een andere quick-win is het opnemen van intakegesprekken die vervolgens direct worden vastgelegd in hét platform voor de zorg. Op deze manier krijgen zorgverleners als het ware hun ‘eigen secretaresse’ die veel van het administratieve werk overneemt.

Meer zorg, aandacht en zelfregie voor cliënten

Als alle behoeften en wensen in kaart zijn gebracht, kan de zorgorganisatie gaan bepalen hoe hét platform voor de zorg verder wordt uitgebouwd. Het totale platform bestaat namelijk uit verschillende ‘blokken’ die al dan niet kunnen worden geïmplementeerd. Door hier de juiste keuzes in te maken wordt het werk voor zorgmedewerkers leuker en makkelijker en kunnen ze meer aandacht en zorg aan cliënten geven. Voor cliënten betekent het onder andere dat ze meer het gevoel hebben dat ze de regie over hun eigen zorg voeren.