CLINICAL TRIAL SERVICE

Clinical Trial Service (www.clinicaltrialservice.com) is een  Contract Research Organisatie (CRO) met als expertise het bieden van full-service dienstverlening bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Europa, Afrika en de Verenigde Staten van Amerika. Clinical Trial Service (CTS)  biedt een breed scala van diensten; van het indienen van onderzoeken bij Medisch-Ethische Commissie tot en met het uitvoeren van huisbezoeken door verpleegkundigen (home care visit) bij deelnemende patiënten thuis. De bezoeken worden uitgevoerd door ervaren en gekwalificeerde verpleegkundigen, in nauw overleg met de patiënten, het onderzoekscentrum en de sponsor van de studie.

 

Let’s manage Clinical Trials!

Op 19 april jl. nam CTS de Home Care applicatie in gebruik. Met de Home Care applicatie is CTS in staat om het complexe proces van Clinical Trial Studies te managen in de verschillende landen en met verschillende subcontractors. In de applicatie worden alle lagen van de studie geregistreerd en aan elkaar gekoppeld, waardoor tot op patiëntniveau gestuurd kan worden. Alle bezoeken aan de patiënten worden gepland en wanneer uitgevoerd wordt de inhoud van het bezoek geregistreerd. Tevens wordt alle unieke apparatuur die tijdens de studie in bruikleen zijn (bijv bloedcentrifuges en microscope) in het systeem geregistreerd, zodat inzichtelijk is welke subcontractor of verpleger, welk hulpmiddel in gebruik heeft en wat hiervan de status is.

Het project is een uniek voorbeeld van nauwe samenwerking: Via tweewekelijkse sprints zijn de gewenste functies gerealiseerd, waarbij aan het einde van iedere sprint de nieuw gewenste functies met de toekomstige eindgebruikers zijn besproken en ingepland. Op deze wijze is een Salesforce app gerealiseerd die volledig aansluit op de wensen van de gebruikers.

Met het ingebruikname van de Home Care App is CTS de eerste CRO organisatie in Europa die haar processen via Salesforce ondersteunt.

‘’

De samenwerking met CTS is uiterst plezierig verlopen met en mooi resultaat tot gevolg!
Een mooi voorbeeld van een samenwerking waar schouder-aan-schouder gewerkt is
aan een uiterst belangrijke applicatie voor CTS

‘’

– Erik Koridon, CEO Growtivity

 

Functionaliteit Home Care App
 • Sponsorende opdrachtgevers van de uit te voeren Clinical Trial
  Volledig relatiebeheer met de sponsoren en haar contactpersonen kan worden gerealiseerd; van het registreren van gespreksnotities tot het archiveren van officiële documenten (bewaarplicht van 13 jaar).
 • Clinical Trialsde uit te voeren klinische studie.
  Registratie van de details van de Clinical Trial, zoals het Protocol ID, de te onderzoeken ziektes, patiënten populatie (zoals ouderen of net geborenen), het therapeutisch gebied (o.a. urologie en cardiologie), de betrokken Contract Research Organization (CRO) en de archivering officiële documenten.
 • Study Countriesde landen waar de Clinical Trial wordt uitgevoerd.
  Het leggen van de relatie tussen de Clinical Trial en de landen waarin de studie wordt uitgevoerd. Per land is een Country Research Nurse toegewezen, die verantwoordelijk is voor een correcte uitvoering van de Clinical Trial in het betreffende land.
  In ieder land wordt de studie door een subcontractor uitgevoerd, die verpleegkundigen in dienst heeft. De subcontractor zorgt ervoor dat de verpleegkundigen de betrokken patiënten bezocht worden (visits). Op basis van het geplande en uitgevoerde bezoek, wordt de facturatie richting de sponsor gedaan.
 • VerpleegkundigenDe gecertificeerde medewerkers die de bezoeken bij de patiënten uitvoeren.
  Van de betrokken verpleegkundigen wordt een volledig dossier opgebouwd. Zo wordt de CV’s geregistreerd, welke certificaten de verpleegkundigen in bezit hebben (bijv. CLS certificaat), en welke trainingen zijn gevolgd hebben binnen de studie.
 • Medical Devicesde door de sponsor beschikbaar gestelde medische apparatuur.
  Door de sponsor wordt diverse medische apparatuur ter beschikking gesteld, welke door CTS aan haar subcontractors wordt overhandigd. De verplegers ontvangen de apparaten, zodat zij deze kunnen gebruiken tijdens het uitvoeren van hun bezoeken aan de patiënten. Per apparaat is het serienummer bekend, voor welke studie het apparaat is ingezet, bij welke subcontractor en verpleger het apparaat in gebruik is en wat de (onderhouds-) historie is.
GROWTIVITY

Growtivity is, als leverancier van eHealth Solutions, van mening dat door het goed toepassen van de juiste technologie de zorg verbeterd wordt en betaalbaar kan blijven. Iedereen weet dat de zorgvraag toeneemt en daarmee onbetaalbaar dreigt te worden. Samen met meer dan 50 collega’s werken we vol passie aan het slim inzetten van cloudtechnologie om daarmee het welzijn van de patiënten te borgen! Uit het hart gegrepen.

Heeft u interesse in deze of een van onze andere apps? Neemt u dan contact met ons op via  Contact