Frontoffice voor de GGZ

De GGZ markt zoekt naar mogelijkheden om de digitalisering te versnellen. 

Impact maken in de GGZ

Aanbieders in de GGZ zoeken een passende invulling op de veranderende behoeften vanuit klant en samenleving. Versnelling van de digitalisering van bedrijfsvoering en van de wijze van klantbenadering zijn hierbij voorwaardelijk. Zinnige en slimme IT-oplossingen bieden uitzicht op betere én minder kostbare zorg.

Voor de GGZ biedt Growtivity oplossingen om de versnelling van de digitalisering mogelijk te maken. instroom van cliënten persoonlijk en efficiënt te organiseren.

Essentiële elementen zijn:

 Een volwaardige digitale klantbenadering: volledige vermenging van digitale toepassingen en face-to-face zorg. Alleen via naadloos op elkaar aangesloten distributiekanalen kan de zorg rond de klant worden georganiseerd in plaats van andersom;
Openbare online patiëntplatformen: door het accent op de voorkant van de behandelketen te leggen wordt een deel van de hulpverlening direct benaderbaar. Het verlaagt de drempel om met zorgverleners in contact te komen;
De geregistreerde data gebruiken voor procesverbeteringen en voor verbeteringen van patiëntervaring.

Functionaliteiten geschikt voor de GGZ

Intake/instroom personaliseren

Eenvoudig en persoonlijk nieuwe aanmeldingen van cliënten persoonlijk ondersteunen met de Instroom module van de Frontoffice voor de zorg.

Vraag en aanbod matchen

Nieuwe aanvragen en crises aanvragen direct matchen op beschikbare en passende plekken en capaciteit slimmer benutten met de Frontoffice voor de zorg.

Zorgcontracten beheren

Proactief zorg contracten managen en zicht op de welke zorg vergoed wordt. Ook voor het onderhouden van alle relaties die samenhangen met zorgcontracten is de Zorgcontracten Monitor de oplossing.

Wachtlijsten beheren

Vanuit één bron zicht op alle personen die op de wachtlijst staan. Altijd helder wie verantwoordelijk is voor welke actie en wat er gecommuniceerd is met cliënten kan via de instroom module van de Frontoffice voor de zorg.

Beddenplanning ondersteunen

Continu zicht hebben op de capaciteit per zorginstelling of een regio of groep van organisaties wordt ondersteund door de Frontoffice voor de zorg.

Opleidelingen/

leerlingen begeleiden

Speciaal voor het persoonlijk begeleiden en ontwikkelen van talent dat wordt opgeleid in de zorg. Een duidelijk beeld van talent en waar ze zich bevinden in het ontwikkeltraject:

Asset- en servicemanagement ondersteunen

Zorg vindt steeds meer plaats op afstand waardoor cliënten gebruik maken van faciliteiten vanuit huis zoals bloeddrukmeters, domotica, rolstoelen en medicijndispensers. Met de Frontoffice voor de zorg is altijd duidelijk wie welke voorzieningen gebruikt, waar ze staan en wie ingeschakeld moet worden in geval van service of support.

Relatiebeheer ondersteunen

Beheer eenvoudig alle relaties vanaf je smartphone, tablet of computer en heb optimaal contact met cliënten en patiënten.

Feedback en survey ondersteunen

Alle oplossingen bieden de mogelijkheid om eenvoudig feedback te verkrijgen. Dit kan via een online vragenlijst of onderzoek aan medewerkers, cliënten of andere relaties.

Al onze klanten in de GGZ markt bekijken?

De Growtivity waarden

Verbonden

Wij zijn betrokken bij de zorg, onze relaties en onze klanten.

Integer

We doen wat we zeggen en beloven en zijn oprecht in wat we doen.

Persoonlijk

In het contact met collega’s en klanten zijn wij altijd onszelf.

Growtivity nieuws uit de GGZ

Zorg & ICT beurs

Zorg & ICT beurs

De vakbeurs Zorg & ICT vindt dit jaar plaats van dinsdag 14  t/m donderdag 16 juni 2022 als onderdeel van de Dutch Health Week. Het thema is dit...

Heb je vragen over onze oplossingen voor de GGZ markt?

De maatschappij zijn wij

Wij geloven in een mensgerichte aanpak. Dit geloof geldt voor onze organisatie, onze partners, onze klanten en de klanten van onze klanten. Met alles wat we doen, willen we mensen in elke denkbare manier ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen in relatie tot hun omgeving. Wij zijn erkend lid van het Pledge1 programma. Een wereldwijd programma waar bedrijven zich in verenigen die minimaal 1% van tijd of geld teruggeven aan de maatschappij. En laten we eerlijk zijn, iedereen kan 1% van zijn/haar tijd missen!