De zorgsector maakt een revolutie door, aangedreven door de opkomst van digitale platforms die de manier veranderen waarop cliënten en zorgverleners met elkaar omgaan. Deze trend is versneld door de COVID-19-pandemie, die heeft aangetoond dat er behoefte is aan meer flexibele en efficiëntere gezondheidszorg.

Rapport ‘Een platform revolutie in de Zorg’

Het rapport Een platform revolutie in de Zorg van KPMG beschrijft de impact van digitale platforms op de zorgsector en de kansen en uitdagingen die deze met zich meebrengen. Het rapport is gebaseerd op een enquête onder leidinggevenden en experts in de gezondheidszorg, evenals interviews met platform aanbieders en zorgorganisaties.

Cliëntreis

Digitale platforms zoals het platform dat Growtivity speciaal voor de zorg heeft ontwikkeld, spelen een cruciale rol in de transformatie van de gezondheidszorg. Met het Growtivity platform kunnen zorgorganisaties hun primaire zorgprocessen digitaliseren en een optimale ‘customer journey’ oftewel cliënt reis creëren. Dit verbetert de communicatie en interactie tussen alle stakeholders. Het Growtivity platform biedt ook krachtige tools voor data analyse waarmee zorgaanbieders cliënt resultaten kunnen volgen en analyseren, trends kunnen identificeren en weloverwogen beslissingen kunnen nemen over de zorgverlening. De cliënttevredenheid wordt hierdoor verhoogd en de administratieve lasten voor zorgmedewerkers worden verminderd. En, het allerbelangrijkste, de algehele zorgverlening wordt verbeterd.

Belangrijkste voordelen digitale platforms

Volgens het rapport zijn de belangrijkste voordelen van digitale platforms in de gezondheidszorg:

  • Verbeterde toegang tot zorg: digitale platforms geven cliënten overal en altijd toegang tot gezondheidszorgdiensten met behulp van hun mobiele apparaten of computers. Dit is met name gunstig voor cliënten in afgelegen of achtergestelde gebieden, of voor cliënten met mobiliteits- of transportproblemen.
  • Verbeterde cliëntbetrokkenheid: digitale platforms vergemakkelijken de communicatie en samenwerking tussen cliënten en zorgverleners, waardoor cliënten een actievere rol kunnen spelen bij het beheer van hun gezondheid en welzijn.
  • Verhoogde efficiëntie en kostenbesparingen: digitale platforms stroomlijnen zorgprocessen en verminderen administratieve lasten, wat leidt tot lagere kosten en verbeterde productiviteit.
  • Versnelde innovatie: digitale platforms bevorderen de samenwerking en kennisuitwisseling tussen stakeholders in de gezondheidszorg, waardoor de ontwikkeling en acceptatie van nieuwe behandelingen, technologieën en zorgmodellen wordt versneld.

Uitdagingen

Het rapport belicht ook enkele uitdagingen, waaronder:

  • Gegevensprivacy en -beveiliging: digitale platforms kunnen gevoelige gezondheidsgegevens verzamelen en opslaan, die kwetsbaar kunnen zijn voor cyberaanvallen of andere inbreuken op de beveiliging. Dit kan leiden tot verlies van vertrouwen en reputatieschade voor de platformaanbieder en zorgorganisaties.
  • Interoperabiliteit en standaardisatie: Digitale platforms in de gezondheidszorg moeten compatibel zijn met bestaande gezondheidszorgsystemen en -technologieën en gemeenschappelijke standaarden en protocollen gebruiken om naadloze integratie en gegevensuitwisseling te garanderen. Gebrek aan interoperabiliteit en standaardisatie kan leiden tot fragmentatie en inefficiëntie in het ecosysteem van de gezondheidszorg.

Aanbevelingen

Het rapport bevat ook enkele aanbevelingen voor zorgorganisaties en platform aanbieders om het potentieel van digitale platforms in de gezondheidszorg te benutten. Deze omvatten:

  • Samenwerken met technologiebedrijven om samen digitale platforms te creëren en te ontwerpen die voldoen aan de behoeften van patiënten, zorgverleners en andere belanghebbenden.
  • Vertrouwen en transparantie opbouwen bij patiënten en andere gebruikers door de privacy en beveiliging van gegevens te waarborgen en duidelijke en nauwkeurige informatie te verstrekken over het gebruik en delen van gezondheidsgegevens.
  • Behendige en flexibele bedrijfsmodellen aannemen die zich kunnen aanpassen aan veranderende marktomstandigheden en veranderende klantbehoeften.
  • Investeren in digitale vaardigheden en capaciteiten, en een cultuur van innovatie en samenwerking bevorderen in het gehele zorg ecosysteem.

Door deze platforms te omarmen, kunnen zorgorganisaties de toegang, efficiëntie en kwaliteit van zorg verbeteren. Het succes van digitale platforms in de gezondheidszorg hangt af van het vermogen van alle belanghebbenden om de uitdagingen en risico’s aan te pakken en effectief samen te werken om een meer cliëntgericht en waardegedreven zorg ecosysteem te creëren.

Over Growtivity:

Growtivity helpt zorginstellingen bij het digitaliseren van hun primaire zorgprocessen en het creëren van een optimale ‘customer journey’ oftewel cliëntreis. Dit verbetert de communicatie en interactie tussen alle stakeholders. De cliënttevredenheid wordt hierdoor verhoogd en de administratieve lasten voor zorgmedewerkers worden verminderd. En, het allerbelangrijkste, de algehele zorgverlening wordt verbeterd.