Zorginnovatie

De kracht van data en technologie

De zorgsector heeft te maken met verschillende uitdagingen, zoals een afnemende beroepsbevolking, stijgende zorguitgaven, vergrijzing, krimpende zorgbudgetten en zorgverzwaring. Om hiermee om te gaan, is een transformatie in de zorg en het gebruik van nieuwe technologieën een noodzaak.

Data en technologie voegen een ongelofelijke waarde toe aan verschillende facetten van de zorgsector. Door gebruik te maken van business intelligence kunnen zorgorganisaties leren van het verleden. Toekomstige trends kunnen worden voorspeld met behulp van data science. Terwijl intelligente automatisering hen in staat stelt operationele processen te stroomlijnen. Het doel zou hierbij moeten zijn om waar mogelijk te digitaliseren, maar ook om vitale menselijke contactpunten te behouden waar ze er echt toe doen.

Cliënten empoweren

De toepassing van digitale strategieën en technologische hulpmiddelen speelt een cruciale rol bij het versterken van de zelfregie van cliënten. Door controle, autonomie en onafhankelijkheid te bieden, verbetert technologie de kwaliteit van de zorg aanzienlijk.

Sinds de uitbraak van de COVID-19-pandemie is de zorgsector getuige geweest van een stijgend ziekteverzuim, wat heeft geleid tot ernstige personeelstekorten. Ook hier kan technologie de redding zijn. Door bepaalde aspecten van de zorg te automatiseren, maakt technologie tijd vrij zonder dat er banen verloren gaan. Het zal er juist voor zorgen dat zorgmedewerkers meer tijd krijgen voor menselijk contact.

Innovatie en samenwerking bevorderen

Innovatie mag echter niet op zichzelf staan. De overheid speelt een cruciale rol bij het stimuleren van innovatie in de zorgsector. Het is van essentieel belang om een balans te vinden tussen innovatieve benaderingen en naleving van gegevens, met name wanneer het om gevoelige cliëntgegevens gaat.

In de zoektocht naar continue verbetering en het overtreffen van de verwachtingen van de cliënt, moeten samenwerking en de moed om fouten te maken worden aangemoedigd. Deze componenten vormen de basis van een transformatieve cliëntreis.

De invloed van Artificial Intelligence

Kunstmatige intelligentie (AI) staat op het punt een game-changer te worden in de gezondheidszorg. AI zal de manier waarop cliënten communiceren met zorgmedewerkers ingrijpend veranderen. Met name generatieve AI belooft de diepte en kwaliteit van reacties aanzienlijk te verbeteren, waardoor cliëntinteracties verder worden verrijkt.

De noodzaak van transformatie in de gezondheidszorg is duidelijk. De zorg zal technologie en datagestuurde strategieën moeten omarmen om zo hedendaagse uitdagingen het hoofd te bieden en een veerkrachtig en klantgericht zorgecosysteem te creëren. 

Een gezondere toekomst voor iedereen

De samensmelting van gezondheidszorg en technologie zal een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van een gezondere toekomst voor iedereen.

Efficiëntie in de zorg verbeteren met het Growtivity platform

Beheer cliëntdata op één plaats

Cliëntinformatie hoeft slechts één keer te worden verzameld en wordt op één centrale plaats opgeslagen en bijgehouden.

Configureerbaar cliëntenportaal

Cliënten kunnen hun informatie bekijken en beheren, afspraken inplannen en rechtstreeks communiceren met zorgmedewerkers via een configureerbaar cliëntenportaal. 

Geautomatiseerde communicatie

Door middel van communicatietools kan automatisch en precies op het juiste moment gecommuniceerd worden over de volgende stappen in het zorgtraject. Hierdoor ontstaat meer tijd voor menselijk contact.

Eenvoudig aanmeldproces

Creëer een duidelijk, eenvoudig en gebruiksvriendelijk registratieproces en bied verschillende mogelijkheden (online, mobiele app, etc…) aan.

Efficiënt intakeproces

Door het creëren van een gestandaardiseerde intakeprocedure die kan worden aangepast aan de behoeften van verschillende cliëntenpopulaties, ontstaat een efficiënter proces.

Automatische matching

Match cliënten en zorgverleners automatisch, op basis van verschillende criteria, zoals specialisatie, locatie, beschikbaarheid en de specifieke behoeften en voorkeuren van de cliënt.

Beheer van wachtlijsten

Bekijk en beheer de wachtlijst vanuit één bron. Zie in één oogopslag alle communicatie met cliënten en wie verantwoordelijk is voor welke actie.

Geoptimaliseerde beddenplanning

Maximaliseer de capaciteit en optimaliseer het gebruik van bedden per zorginstelling.

Naadloze overdracht

Door activiteiten en taken met betrekking tot cliënten gemakkelijk toegankelijk te maken voor alle betrokken zorgmedewerkers beschikt iedere zorgverlener over de nodige informatie om de cliënt effectief te behandelen en kunnen cases naadloos worden overgedragen.

Mobiel

Alle functionaliteiten en gegevens zijn ook toegankelijk vanaf je mobiele apparaat.

Email integratie

Inkomende en uitgaande berichten en emails worden automatisch per cliënt opgeslagen.

Aanpasbaar dashboard

Stel naar wens je eigen dashboard samen met workflows, rapporten en actielijsten.

Asset- en servicemanagement

Volg en onderhoud zorgmiddelen op afstand, zoals bloeddrukmeters, rolstoelen en medicijndispensers.

Proactief beheer zorgcontracten

Beheer zorgcontracten proactief en blijf op de hoogte van vergoedbare zorg. Onderhoud eenvoudig alle zorgcontract gerelateerde relaties.

Eenvoudig feedback vragen

Vraag eenvoudig feedback van cliënten, medewerkers, of andere relaties via online vragenlijsten en enquêtes.