Datastrategie voor de zorg

In een steeds meer datagestuurde wereld is de integratie van business intelligence, data science en intelligente automatisering van werkprocessen een essentiële strategie.

De kracht van data en technologie

De zorgsector heeft te maken met verschillende uitdagingen, zoals een afnemende beroepsbevolking, stijgende zorguitgaven, vergrijzing, krimpende zorgbudgetten en zorgverzwaring. Om hiermee om te gaan, is een transformatie in de zorg en het gebruik van nieuwe technologieën een noodzaak.

Data en technologie voegen een ongelofelijke waarde toe aan verschillende facetten van de zorgsector. Het doel hierbij is om waar mogelijk te digitaliseren, maar ook om vitale menselijke contactpunten te behouden waar ze er echt toe doen.

Business intelligence

Door de inzet van Business intelligence (BI) kunnen zorgorganisaties niet alleen leren van het verleden, maar ook hun huidige bedrijfsvoering verbeteren. BI-tools kunnen bijvoorbeeld historische cliëntgegevens analyseren om terugkerende trends of factoren identificieren die tot heropname leiden. Op basis hiervan kunnen preventieve maatregelen worden genomen.

Data science

Data science brengt zorgorganisaties een stap verder de toekomst in. Het maakt gebruik van geavanceerde voorspellende modellering om opnamepercentages van cliënten te voorspellen, waardoor een optimale toewijzing van personeel en middelen mogelijk wordt. Bovendien kan data science de gepersonaliseerde cliëntenzorg verbeteren door potentiële gezondheidsrisico’s te voorspellen op basis van individuele gezondheidsgeschiedenissen en genetische informatie, waardoor proactieve behandelplannen kunnen worden geïmplementeerd.

Intelligente automatisering

Intelligente automatisering, hand in hand met BI en data science, verbetert de operationele efficiëntie en voert complexe datagerichte taken snel en nauwkeurig uit. Automatisering kan bijvoorbeeld de planning van cliënten, de verwerking van claims versnellen of zelfs follow-upherinneringen automatiseren. Zorgmedewerkers kunnen zich hierdoor concentreren op hun kerntaken en cliënten profiteren van de warmte en empathie van meer menselijk contact.

Een gezondere toekomst voor iedereen

De strategische combinatie van business intelligence, data science en automatisering speelt een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van een gezondere toekomst voor iedereen.

Beheer cliëntdata op één plaats

Cliëntinformatie hoeft slechts één keer te worden verzameld en wordt op één centrale plaats opgeslagen en bijgehouden.

Configureerbaar cliëntenportaal

Cliënten kunnen hun informatie bekijken en beheren, afspraken inplannen en rechtstreeks communiceren met zorgmedewerkers via een configureerbaar cliëntenportaal. 

Geautomatiseerde communicatie

Door middel van communicatietools kan automatisch en precies op het juiste moment gecommuniceerd worden over de volgende stappen in het zorgtraject. Hierdoor ontstaat meer tijd voor menselijk contact.

Eenvoudig aanmeldproces

Creëer een duidelijk, eenvoudig en gebruiksvriendelijk registratieproces en bied verschillende mogelijkheden (online, mobiele app, etc…) aan.

Efficiënt intakeproces

Door het creëren van een gestandaardiseerde intakeprocedure die kan worden aangepast aan de behoeften van verschillende cliëntenpopulaties, ontstaat een efficiënter proces.

Automatische matching

Match cliënten en zorgverleners automatisch, op basis van verschillende criteria, zoals specialisatie, locatie, beschikbaarheid en de specifieke behoeften en voorkeuren van de cliënt.

Beheer van wachtlijsten

Bekijk en beheer de wachtlijst vanuit één bron. Zie in één oogopslag alle communicatie met cliënten en wie verantwoordelijk is voor welke actie.

Geoptimaliseerde beddenplanning

Maximaliseer de capaciteit en optimaliseer het gebruik van bedden per zorginstelling.

Naadloze overdracht

Door activiteiten en taken met betrekking tot cliënten gemakkelijk toegankelijk te maken voor alle betrokken zorgmedewerkers beschikt iedere zorgverlener over de nodige informatie om de cliënt effectief te behandelen en kunnen cases naadloos worden overgedragen.

Mobiel

Alle functionaliteiten en gegevens zijn ook toegankelijk vanaf je mobiele apparaat.

Email integratie

Inkomende en uitgaande berichten en emails worden automatisch per cliënt opgeslagen.

Aanpasbaar dashboard

Stel naar wens je eigen dashboard samen met workflows, rapporten en actielijsten.

Asset- en servicemanagement

Volg en onderhoud zorgmiddelen op afstand, zoals bloeddrukmeters, rolstoelen en medicijndispensers.

Proactief beheer zorgcontracten

Beheer zorgcontracten proactief en blijf op de hoogte van vergoedbare zorg. Onderhoud eenvoudig alle zorgcontract gerelateerde relaties.

Eenvoudig feedback vragen

Vraag eenvoudig feedback van cliënten, medewerkers, of andere relaties via online vragenlijsten en enquêtes.