Verbeteren van de communicatie met cliënten in de zorg

Door de standaard contactmomenten met cliënten te automatiseren, ontstaat meer tijd voor menselijk contact

Door de communicatie met cliënten te verbeteren voelen ze zich meer betrokken bij hun behandeling en wordt hun zelfregie versterkt, waardoor hun therapietrouw wordt vergroot.

Op het juiste moment communiceren

Door het communicatieproces te digitaliseren en de standaard contactmomenten te automatiseren, ontvangen cliënten automatisch en op het juiste moment belangrijke updates, afspraakherinneringen of bijvoorbeeld testresultaten. Cliënten blijven zo optimaal op de hoogte van de voortgang en status tijdens hun zorgtraject. En omdat zorgmedewerkers geen tijd kwijt zijn aan dit soort standaard contactmomenten, kunnen zij zich richten op de persoonlijke, menselijke communicatie met de cliënt.

Volledige transparantie en zelfregie

Door middel van een digitaal platform kunnen cliënten op verschillende manieren en eenvoudiger met zorgmedewerkers communiceren. Voor veel routinezaken zijn lange telefoongesprekken of persoonlijke bezoeken niet meer nodig. En doordat ze via het platform altijd inzicht hebben in de status van hun zorgtraject is er volledige transparantie en heeft de cliënt de regie.

Efficiënte zorgcoördinatie

Automatisering vergemakkelijkt de communicatie en samenwerking tussen zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de zorg van een cliënt. Zorgteams kunnen veilig en realtime cliëntgegevens, testresultaten en behandelingsupdates delen. Dit verkleint de kans op miscommunicatie, minimaliseert fouten en zorgt ervoor dat alle leden van het zorgteam goed geïnformeerd zijn, wat leidt tot een beter gecoördineerde en efficiëntere zorgverlening.

Tijdige interventie en monitoring

Via apparaten voor monitoring op afstand kunnen cliënten vitale functies, symptomen of andere relevante gezondheidsgegevens eenvoudig doorgeven aan hun zorgverleners. Hierdoor kunnen potentiële problemen in een vroeg stadium worden geïdentificeerd, kan snel worden ingegrepen en passende begeleiding worden geboden, wat leidt tot minder ziekenhuisopnames.

Meer tijd voor menselijke communicatie

Door de communicatieprocessen te digitaliseren en de standaard communicatiemomenten te automatiseren, ontstaat er voor zorgmedewerkers meer tijd voor menselijke communicatie met de cliënt.

Naadloze overdracht

Door activiteiten en taken met betrekking tot cliënten gemakkelijk toegankelijk te maken voor alle betrokken zorgmedewerkers beschikt iedere zorgverlener over de nodige informatie om de cliënt effectief te behandelen en kunnen cases naadloos worden overgedragen.

Configureerbaar cliëntenportaal

Cliënten kunnen hun informatie bekijken en beheren, afspraken inplannen en rechtstreeks communiceren met zorgmedewerkers via een configureerbaar cliëntenportaal. 

Geautomatiseerde communicatie

Door middel van communicatietools kan automatisch en precies op het juiste moment gecommuniceerd worden over de volgende stappen in het zorgtraject. Hierdoor ontstaat meer tijd voor menselijk contact.

Mobiel

Alle functionaliteiten en gegevens zijn ook toegankelijk vanaf je mobiele apparaat.

Email integratie

Inkomende en uitgaande berichten en emails worden automatisch per cliënt opgeslagen.

Aanpasbaar dashboard

Stel naar wens je eigen dashboard samen met workflows, rapporten en actielijsten.