Clinical Trial Service in het kort
Clinical Trial Service is een Contract Research Organisatie (CRO) die full-service dienstverlening biedt bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in Europa, Afrika en de Amerika. Clinical Trial Service (CTS) biedt een breed scala aan diensten; van het indienen van een onderzoek bij de Medisch-Ethische Commissie, project management en  monitoring tot en met het uitvoeren van huisbezoeken door onderzoeksverpleegkundigen (home care visits) bij patiënten die deelnemen aan een onderzoek.

De bezoeken worden uitgevoerd door ervaren en gekwalificeerde verpleegkundigen, in nauw overleg met het onderzoekscentrum (medisch-specialisten), de opdrachtgever en de patiënten. Clinical Trial Service BV managet dit complexe proces en levert tevens de clinical trial professionals.


Clinical Trial Applicatie
Growtivity heeft voor CTS een applicatie ontwikkelt waarmee het complexe en dynamische proces van home care bij clinical trials te managen is voor haar vele internationale opdrachtgevers, subcontractors, verpleegkundigen en patiënten. In de applicatie worden alle lagen van de projecten geregistreerd en aan elkaar gekoppeld, waardoor op elk niveau gestuurd kan worden. Alle aspecten worden geregistreerd zodat middels de applicatie een volledig inzicht verkregen wordt in de historie, de uitvoering en de planning van alle projecten, plus de financiële verantwoording daarvan. In de applicatie kan CTS regelmatig rapporten draaien die zij naar haar opdrachtgevers stuurt, zoals financiële rapporten, rapporten over de opkomst van patiënten, rapporten van bezoeken aan patiënten door onderzoeksverpleegkundigen en rapportages rondom clinical trials over actieve inzet van resources (personen en devices etcetera).

Tevens wordt alle apparatuur die tijdens de studie in bruikleen wordt gegeven (bijv centrifuges voor het afdraaien van bloed, bloeddrukmeters en ECGs) aan CTS en haar verpleegkundigen in de applicatie geregistreerd, zodat inzichtelijk is wie welk apparaat in gebruik heeft en wat hiervan de status is.

Alle data rondom clinical trials moet bewaard blijven tot 15 jaar na afsluiting van het onderzoek. In de CTS applicatie kunnen alle documenten gearchiveerd en toegankelijk gemaakt worden voor diegene die inzage mogen hebben. Wanneer data wordt aangepast, is er volledig inzichtelijk wat er veranderd is, door wie dit is gedaan en wanneer dit heeft plaatsgevonden (audit trail).

Met het in gebruik nemen van de applicatie in 2018 was CTS de eerste CRO in Europa die haar processen via Salesforce ondersteunt.

Toepassingen Clinical Trial Applicatie
Inmiddels is de Clinical Trial Applicatie al bij verschillende zorginstellingen geïmplementeerd, waaronder Spencer Health Solutions.