Growtivity heeft Annemieke Schoemaker-Beugeling, Willem Hellendoorn en Ben
Noteboom benoemd in een nieuwe Raad van Advies. Schoemaker-Beugeling is voorzitter
en samen met Hellendoorn en Noteboom adviseert zij de directie van Growtivity.

De nieuwe leden zijn enthousiast over de missie van Growtivity om de digitale transformatie
in de zorgsector klantvriendelijker en soepeler te laten verlopen, en op die manier positieve
impact in de zorg te maken. Tijdens periodieke bijeenkomsten wordt de koers met hen
gedeeld en geeft de Raad zijn mening en adviezen. Op verzoek van de directie denken de
leden ook mee over strategische onderwerpen. Door hun jarenlange ervaring in de zorg en
in het bedrijfsleven, biedt de Raad van Advies concrete meerwaarde bij het vormgeven en
invullen van de groeiambities van Growtivity.

Erik Koridon, CEO van Growtivity zegt over het aanstellen van de Raad van Advies:
“Growtivity is ambitieus. We willen het complete zorglandschap, van professional en
bestuurder tot samenwerkingsverbanden, echt verder helpen met de versnelling van de
digitale transformatie. In mijn huidige rol als CEO en in eerdere directiefuncties heb ik
ervaren hoe belangrijk het is om regelmatig te sparren met doorgewinterde ondernemers en
bestuurders. Als leider streef je naar succes voor je klanten, je mensen en je organisatie. Dan
is het heel prettig en nuttig om ideeën en plannen te kunnen toetsen bij een groep wijze
mensen. Onze nieuwe Raad van Advies kan Growtivity helpen de juiste koers te bepalen om
onze ambities concreet te maken.”

Voorzitter Annemieke Schoemaker-Beugeling heeft ruime ervaring in de zorgsector, ook als
toezichthouder. Zij kent het zorglandschap van binnenuit en weet wat transformaties
vereisen en betekenen. Als interim- en transitiemanager adviseert zij bestuurders. Met haar
kennis en ervaring kan zij een brugfunctie vervullen tussen Growtivity en zorgbesturen.

Annemieke Schoemaker-Beugeling zegt over haar benoeming: “Toekomst zie ik vooral in
digitaal ondersteunde netwerkzorg. We leggen met Growtivity nu al een sterke basis met het
digitale platform. We kunnen hiermee met onze opdrachtgevers werken aan een veel betere
digitale interactie tussen cliënten/patiënten en behandelaars enerzijds en betrokken
instellingen in (regionale) netwerken, verzekeraars en financiers anderzijds.”