Als adviseur en investeerder levert Jan van Goch een actieve bijdrage aan de ambitie van Growtivity om impact in de zorg te hebben. Dat gaat niet vanzelf. In dit blog deelt hij de vijf belangrijkste uitdagingen in dit proces en vertelt hij hoe Growtivity die oppakt.

Ik help verschillende bedrijven bij het maken van keuzes en het geven van richting. Zo zorgen we samen dat ze meer impact of waarde creëren. In dit blog sta ik stil bij Growtivity. Deze organisatie is voor mij speciaal omdat we als doel hebben impact te hebben in de zorg. In het eerste contact met oprichter Erik Koridon proefde ik dat hij verder kijkt dan groei en omzet halen alleen. Zijn drive is de zorg te digitaliseren, waardoor zorgmedewerkers meer tijd hebben voor échte zorg. Daarnaast gaat veel energie naar het verbeteren van de ervaringen van patiënten en cliënten. We hebben het dan ook wel over de ‘patiëntreis’, die we met het platform van Salesforce ondersteunen.

Growtivity is de laatste jaren hard gegroeid. Tijdens dat proces hebben we veel geleerd. Daarom neem ik je graag mee in de uitdagingen waar we voor staan en de concrete stappen die we zetten om onze impact te vergroten. Hierbij ga ik in op de vijf onderdelen waar we veel aandacht aan besteden.

#1 Schaalbaarheid

Met een relatief klein team kan Growtivity veel doen voor zorgklanten. De beperkende factor voor groei is dat we vaak per klant opnieuw het wiel uitvinden. Door de kennis en ervaring die de afgelopen jaren is opgebouwd, krijgen we ook veel uitdagende vragen. De verleiding was, en is nog steeds wel, om iedere vraag te beantwoorden met een unieke oplossing, die wij met Salesforce configureren. De laatste tijd lukt het steeds beter ervaringen te vertalen naar standaardoplossingen. We leggen de klant een best practice voor of een bestaand product. Zo krijgen zij het beste van wat er al is en hoeven we het unieke proces niet elke keer opnieuw uit te denken. Dit leidt tot kortere implementatietijden en lagere kosten voor de zorg.

Bij alles wat we doen, kijken we naar schaalbaarheid. Momenteel hebben verschillende mensen bij ons nog dubbele rollen, wat ten koste van schaalbaarheid gaat. Daar willen we zo snel mogelijk vanaf bij het bouwen van teams en plannen van projecten. We werken aan een mindset die zorgt dat we betere keuzes maken voor onze klanten en voor onze eigen mensen.

#2 Ritme

Persoonlijk hou ik van ritmes met tijd om te werken en tijd om te ontspannen. Tijd om te plannen en tijd om te dromen. Alles is even belangrijk maar in de praktijk ben je vaak het drukst met wat urgent en het belangrijkst is. Dingen die minder urgent zijn en wel belangrijk schieten er dan bij in. Om ritme te krijgen, werken we bij Growtivity met jaar- en kwartaaldoelen. Iedere afdeling maakt vooraf een jaarplan met de prioriteiten per kwartaal. Ieder kwartaal kijken we terug en vooruit. Hierbij hanteren we de principes van de Rockefeller strategie (Verne Harnish). Alle prioriteiten moeten bijdragen aan het grote doel: impact hebben in de zorg met een groeiende organisatie.

De implementatie van deze structuur kost tijd en dwingt mensen prioriteiten te stellen.  Het uitgangspunt is liever een aantal dingen goed doen dan veel dingen half. Tijdens het implementatieproces, waar we nog inzitten, leren we continu. Hoe hangen de prioriteiten van mijn afdeling samen met die van een andere? Ook zien we de plekken waar onvoldoende focus lag en die proberen we die nu bij iemand onder te brengen.

#3 Volwassenheid

Afgelopen tijd is veel aandacht besteed aan het bouwen van een volwassen organisatie. Het MT is uitgebreid met twee senior medewerkers en alle disciplines zijn nu goed vertegenwoordigd. Voorheen hadden we vooral een informeel directieoverleg.

We hebben ook een Raad van Advies opgezet die vanaf begin 2021 elke zes tot acht weken bij elkaar komt. We hebben de leden zorgvuldig uitgezocht. Het is gelukt Annemieke Schoemaker-Beugeling als voorzitter aan te trekken. Zij heeft haar sporen verdiend op bestuursniveau in de zorg. Voormalig CEO van Randstad Ben Noteboom gelooft in de missie van Growtivity en kan zeker bijdragen aan de organisatie van Growtivity. Dat geldt ook voor financieel expert Willem Hellendoorn. Met deze basis kunnen we verder groeien.

De nieuwe Raad van Advies zorgt letterlijk voor ritme in de organisatie. De directie deelt periodiek de voortgang en brengt relevante thema’s in.

#4 Technologie

De uitdaging van Growtivity is de ontwikkeling van standaard software voor grote groepen klanten in de zorg. Zo nodig implementeren we daarnaast Salesforce op maat. Aan de ene kant ondersteunen we iedere vraag in de zorg met Salesforce technologie. Anderzijds willen we juist eigen producten ontwikkelen die instellingen gemakkelijk kunnen gebruiken. Het goede nieuws is dat we beide kunnen met Salesforce. We willen wel het accent naar eigen producten verleggen. Daarom is in 2020 een product developer/manager aangetrokken die een productvisie en de implementatie in de zorg uitwerkt. Op die manier worden we op termijn meer een productenorganisatie en minder een implementatiepartner.

#5 Groei

Als je zoveel mogelijk impact in de zorg wilt realiseren, is groei essentieel. Zonder groei geen impact. De zorgmarkt is echter divers en dwingt ons tot keuzes. Het afgelopen jaar zijn we het sterkst gegroeid in het Care segment, onder ander voor zorg voor ouderen en gehandicapten. De veranderbereidheid is in deze sector is het sterkst. Ook hebben we verschillende ziekenhuizen en andere zorgorganisaties geholpen. Tot slot zien we een toenemende vraag bij research en particuliere zorgorganisaties. Het denken vanuit patiëntreizen is bij deze laatste groep het sterkst ontwikkeld. Kortom, nog voldoende kansen om te groeien en nóg meer impact te maken.

Heb je vragen over Growtivity of over hoe je als bedrijf meer impact kunt hebben, laat het me weten: jan.vangoch@growtivity.com