Betrokken bij relaties

De Zorg Suite oplossingen van Growtivity bieden de mogelijkheid sterke relaties aan te gaan en onderhouden met alle patiënten, cliënten, medewerkers en andere betrokken bij de organisatie of instelling. Voor patiënten bieden we krachtige toepassingen om ze voorafgaand en tijdens een behandeling actief te betrekken.

Je hebt altijd zicht op de laatste status en voortgang en kunt informatie eenvoudig delen binnen het team.

Onze ambitie is impact te hebben op de zorg met de juiste technologie. Bepaal zelf welke modules je nodig hebt.

Ontwikkeld met zorg professionals
Eenvoudig uitbreidbaar
Gebaseerd op standaarden uit de zorg

De Zorg Suite

Aorta

Beheer en begeleid GGZ opleidingen en opleidelingen op een overzichtelijke manier!

Aorta is een applicatie gericht op de praktijksituatie waarbij medewerkers opgeleid worden. Opleidingen en opleidelingen kunnen eenvoudig en overzichtelijk worden ingezien en beheerd. Alle relevante documenten en communicatie worden via de Aorta applicatie gestructureerd bijgehouden.

Intuïtieve dashboards helpen om inzicht te krijgen welke module gevolgd wordt en in welke status de opleideling heeft.

Door HR en Rino informatie toe te voegen aan Aorta is er een centrale plek ontstaan waar alles informatie Simpel en overzichtelijk terug te vinden is

OVERZICHT

Een cloud applicatie, speciaal ontwikkeld voor de GGZ markt. AOrtA biedt overzicht en structuur in de (P) opleidingen en de deelnemende opleidelingen.

STRUCTUUR

Beheersbare, bestuurbare en efficiënte applicatie voorzien van dashboards en complete inzichten rondom het opleidingsproces van de opleidelingen.

VEILIGE OMGEVING

AOrtA is samen met Altrecht ontworpen en voldoet aan alle gestelde eisen rondom veiligheid en AVG. Zo is het platform ISO 27001 en NEN7510 gecertificeerd

Waarom Aorta?

De wens van de opleiders is dat er blijvend inzicht ontstaat in de stroom opleidingen en opleidelingen. Daarnaast is er de behoefte aan goed inzicht waar in het proces de opleidelingen zich bevindt, welke opleidingen gevolgd worden en in welke fase de opleidelingen zich bevindt. Dit inzicht leidt tot een beheersbare, bestuurbare en efficiëntere organisatie en structuur rondom het instrumenteren van het opleidingsproces door het proces in één systeem onder te brengen.

Growtivity, Test Aorta 1
Growtivity, Test Aorta 2

Zicht op opleidelingen

Overzicht van alle opleidelingen per afdeling met daarbij de status. Naar wens kunnen rapportages eenvoudig worden gegenereerd.

Daarnaast blijf je in control. Je hebt altijd grip op het proces en de planning. Alle overzichten zijn doorklikbaar en herleidbaar naar een afdeling, opleideling.

Cliënt/Patiënt Portaal

Relaties opbouwen en onderhouden
met patiënten en cliënten

Het portaal is de plek waar patiënten en cliënten hun persoonlijke gezondheidsgegevens kunnen verzamelen, beheren en delen. Binnen deze module verschaf je hen toegang tot hun eigen medische gegevens.

In het ideale geval staan alle gegevens van bijvoorbeeld de apotheker, huisarts, ziekenhuis cardioloog, diëtist maar ook de fysiotherapeut samen op een plek.

Veelal wordt de ene plek gezien als een zogenaamde Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) waar de patiënt, cliënt en zorgconsument volledig regie over kan voeren. 

De portalen van Growtivity voldoen aan alle eisen en kunnen in uw huisstijl opgeleverd worden. En, gelukkig, je bent niet de eerste; het wiel is al uitgevonden en onze klanten maken er al gebruik van. Wel zo prettig!

OVERZICHT

Totaaloverzicht van patiënten en cliënten, en hun relaties (contactpersonen, mantelzorgers, hulpverleners), alle contactmomenten met patiënten en cliënten, de patiënten/cliëntendossiers en alle relevantie data rondom de zorgdossiers.

STRUCTUUR

Beheersbare, bestuurbare en efficiëntere organisatie door structurering van patiënten, cliënten, contactpersonen, zorgdossiers, zorgplannen en contactmomenten in één systeem onder te brengen. Ingericht volgens de Nictiz normen rondom ZIB’s.

VEILIGE OMGEVING

De Portal van Growtivity voldoet aan de standaarden die gesteld zijn door Nictiz en MedMij. Daarnaast voldoet de Portal van Growtivity aan alle gestelde eisen rondom VIPP. Zo is ons platform ISO 27001 gecertificeerd en voldoen aan de NEN7510 normen.

Waarom een portal voor cliënten en patiënten?

Voor patiënten, cliënten en zorgconsumenten is de Portal een plek waar overzicht wordt gegeven van het ziekteverloop en alle onderzoeken en behandelingen. De patiënt, cliënt en de zorgconsument voert de regie over alle gegevens. Wie krijgt toegang tot welke gegevens en op welk moment wil je toegang tot deze gegevens weer blokkeren.

Een ander voordeel van een Portal is dat iedere behandelaar een compleet beeld kan krijgen van de patiënt, cliënt en zorgconsument hetgeen het algemeen herstel van de patiënt/cliënt positief kan beïnvloeden. De zorgaanbieder, heeft de verplichting een Portal beschikbaar te stellen. 

Growtivity, Portaal Cliënt patiënt, DCG, Turnhout
Growtivity, Portaal Cliënt patiënt, DCG, Turnhout

Functionaliteiten

 • In eigen huisstijl
 • Eenvoudig communiceren met cliënten
 • VIPP Friendly
 • Eenvoudig data uitwisselen
 • Voldoet aan alle standaarden
 • Uitbreidbaar tot community platform
Zorgcontracten Monitor

Beheersbaar, bestuurbaar en efficiënt zorg contract management voor zorginstellingen en gemeenten.

De Zorgcontracten Monitor ondersteunt contractafdelingen met het opstellen, onderhouden en monitoren van zorgcontracten, zowel bij interne als externe partijen. Denk hierbij aan accountmanagers, juristen en ondersteunende afdelingen. Met gemeenten, zorgverzekeraars en hulpinstanties kan eenvoudig contact onderhouden worden.

Growtivity, contracten monitor 1
OVERZICHT

Totaaloverzicht van alle relaties (organisaties en contactpersonen), de contacten met relaties, lopende contractonderhandelingen, voortgang van het opstellen van de contracten, actieve contracten en de uitnutting van contracten.

STRUCTUUR

Beheersbare, bestuurbare en efficiëntere organisatie door structurering van relaties en contactpersonen, contracten en contactmomenten in één systeem onder te brengen.

WERKSTROMEN

Cloud-applicatie waarin processen worden ondersteund, inzage in de voortgang van het proces geeft, juiste taken op het juiste moment plant, geautomatiseerde informatievoorziening naar medewerkers verzorgt en voorziet in KPI rapportage.

Growtivity, zorgcontracten monitor 2

Contracten managen

Met de Zorgcontracten Monitor heb je grip op het proces rondom het opstellen van offertes en contracten, en het bewaken van lopende contracten op basis van geregistreerde kenmerken (o.a. type contract en einddata). Volumes en tarieven kunnen eenvoudige ingevoerd worden en vertaald worden naar de backoffice processen, zodat een correct overzicht ontstaat op de declarabele en geregistreerde zorguren. De Zorgcontracten Monitor maakt het mogelijk om de communicatie te borgen naar de financierder (verzekeraar en/of gemeente), maar ook naar de interne processen.

Relaties managen

Contracten managen is mensenwerk. Je hebt inzicht in het totaal aan partijen en contactpersonen, de onderlinge relaties, de gemaakte afspraken, de afgesloten contracten en de diverse contactmomenten tussen de interne en externe partijen en kunt hierop proactief reageren.

Growtivity, contracten monitor 1
Growtivity, zorgcontracten monitor 2

Quote

Growtivity heeft ons geholpen met het vertalen van ons Contract Management proces naar het Salesforce.com platform en de implementatie in onze organisatie. Een prettige en evenwichtige samenwerking die heeft geleid tot een efficiëntere werking van ons proces.

Rouchdi Bouaziz
Directeur Markt van GGNet 

CRM voor de Zorg

Eenvoudig in contact met relaties

Uit onderzoek blijkt dat 88%1 van de instellingen het investeren in relaties en het optimaliseren van de patiënt-beleving belangrijk vindt. 60%2 ziet het zelfs als een strategische doelstelling. Met CRM voor de zorg van Salesforce helpen wij met het organiseren van al je relaties.

1 IDC FutureScape: Worldwide Health Industry 2019 Predictions
2 PwC Health Research Institute: Top health industry issues of 2018 A year for resilience amid uncertainty

Wij willen de gezondheidszorg transformeren door betere relaties met een platform dat gesprekken, apparaten, processen, services en patiëntgegevens op een volledig nieuwe wijze verbindt. Onze oplossing is bijzonder flexibel en aanpasbaar naar ieder proces.

Mobiel

Alle functionaliteiten en gegevens zijn via je mobiel altijd binnen handbereik.

Email integratie

In en uitgaande berichten en email worden opgeslagen per contactpersoon en/of organisatie

Dashboard naar wens

Naar wens en per gebruiker je eigen dashboard samenstellen met workflows, rapporten actielijsten.

Reageer altijd Persoonlijk op elk kanaal.

Pas de ervaring van patiënten aan op hun behoeften en wensen, gebaseerd op gezondheid, demografische factoren en profiel. Je bent in staat de persoonlijke communicatie aan te passen en te sturen via een kanaal naar keuze (o.a.mail, Whatsapp, 

Zorg dat patiënten, familieleden, zorgverleners en mantelzorgers via elk kanaal kunnen communiceren, bijvoorbeeld via websites, Facebook en mobiele zorg-apps

Verbonden & Ervaring

CRM voor de Zorg verbindt zorgverleners, medische en administratieve systemen. Zelfs externe apparaten zoals glucosemonitoren kunnen gekoppeld worden. Iedereen ziet hetzelfde: de serviceteams, zorgmanagers en -leveranciers en zelfs de patiënten.

Wij hebben ervaring met het CRM projecten voor GGZ instellingen, huisartsen, apothekers, en laboratoria. Onze CRM module is uitbreidbaar met onder andere een marketing en service module.

Intake en Matching

Intake en Matching van zorgcliënten

Het aanmeldproces van nieuwe cliënten is vaak complex en kent diverse stadia. Verschillende afdelingen zijn hierbij betrokken en via diverse kanalen komen aanvragen binnen. Growtivity biedt een krachtige oplossing waarmee het aanmeld proces van nieuwe cliënten beter en sneller verloopt. Het digitale intake proces wordt hierin goed ondersteund en ook de communicatie met de cliënt, begeleider en andere betrokkenen.

De applicatie houdt je op de hoogte van openstaande activiteiten en informeert betrokkenen over de voortgang. In de intake en matching module van Growtivity kan onderscheid gemaakt worden in bijvoorbeeld zorg aanvragen en crisis aanvragen. Per type aanvraag kan een ander proces wordt gestart en ondersteund. Door op de juiste wijze gebruik te maken van deze module worden zorg aanvragen sneller afgehandeld en goedgekeurd.

A LA CARTE

Je kan jouw eigen proces geheel naar wens samenstellen.

VERBINDING

Communicatie met alle betrokkenen.

OVERZICHT

Een totaal overzicht van alle aanvragen.

Top 5 functionaliteiten

 • Alleen invoeren wat is afgesproken per proces
 • Standaard werkwijze
 • Workflow van uit te voeren actief
 • Automatische reminder van openstaande activiteiten
 • Alles op orde voor de goedkeuring van een zorg aanvraag

 

Gedurende het proces wordt de cliënt en diens begeleider, via e-mail, op de hoogte gehouden van de voortgang.

Matching & Dossier op orde

Als deel van het proces kan een directe matching plaatsvinden met een geschikte plek voor de nieuwe cliënt. Dit gebeurt op basis van de voorkeuren en kenmerken die de cliënt in de zorg aanvraag heeft doorgegeven 

Naast de Intake & Matching module, biedt de module de mogelijkheid om alle relaties te registreren, communicatie met hen vast te leggen (gespreksverslagen, e-mails, documenten, etc) en taken in te plannen (terugbelacties, voortgangsgesprekken, etc.). Het dossier is hiermee altijd op orde.

Geïntegreerd met de website of portal

Eventueel kan ervoor gekozen om het hele proces bij de nieuwe cliënt (of diens begeleider) te laten starten. Met een eenvoudige koppeling naar de bestaande website kan via een eenvoudig aanmeldformulier het proces gestart worden, waarmee ook dat deel van het proces gedigitaliseerd is. 

 

Ervaring van Zuidwester
De Intake en Matching product is met input van Zuidwester ontwikkeld. Resultaat van deze samenwerking is dat gebruikers het ondersteunde proces goed herkennen en de module snel hebben omarmd. Het intake proces verloopt meer efficiënt en houdt de nieuwe cliënt (en begeleider) beter op de hoogte van de status van het proces.

Het gevolg van het inzetten van het Intake en Matching product? Blije gezichten bij Zuidwester, een efficiency slag dat kan oplopen tot 30% en een nieuwe cliënt die een zeer professionele zorg organisatie ervaart.

Tijd-Lijn Applicatie

Het wachttijd proces interessanter maken & bijhouden!

In de zorg zijn er nog steeds wachttijden. Bij patiënten en cliënten zorgt dit voor onzekerheid en onduidelijkheid. Dit lijdt vaak tot stress en een negatieve ervaring van de wachttijd. Met de Tijd-Lijn Applicatie bieden wij patiënten een ervaring van een prettigere wachttijd. Dit doen we door vanaf het eerste moment met de patiënt te communiceren en vervolgens te blijven communiceren. De Tijd-Lijn Applicatie laat de patiënt vanaf het moment van aanmelding zien wat er gebeurt met de aanmelding. Ook wordt de patiënt geactiveerd om zelf informatie te lezen en gegevens achter te laten. Hierdoor kan de wachttijd ervaring positief worden beïnvloed. Ook bespaart het tijd wanneer een dossier compleet is wanneer de patiënt zich meldt.

Realtime informatie
De Tijd-lijn applicatie biedt clienten en patienten tijdens de wachttijd realtime informatie over de wachttijd en wat zijn kunnen verwachten.

Hoe ziet de eerstevolgende intake eruit en hoe kunnen zij zich hierop voorbereiden. Ook krijgt de patient tips gedurende de wachttijd waardoor de beleving van wachten anders wordt ervaren.

OVERZICHT

Een cloud applicatie, speciaal ontwikkeld voor de GGZ markt. AOrtA biedt overzicht en structuur in de (P) opleidingen en de deelnemende opleidelingen.

STRUCTUUR

Beheersbare, bestuurbare en efficiënte applicatie voorzien van dashboards en complete inzichten rondom het opleidingsproces van de opleidelingen.

VEILIGE OMGEVING

AOrtA is samen met Altrecht ontworpen en voldoet aan alle gestelde eisen rondom veiligheid en AVG. Zo is het platform ISO 27001 en NEN7510 gecertificeerd

Het proces opdelen in stappen

De Tijd-Lijn applicatie laat zien wat de standaard stappen zijn vanaf het moment van aanmelding tot de dag van de Intake en/of behandeling. Wanneer een van de tussenstappen is voltooid krijgt de patiënt hier een melding van in de app. Wanneer het proces onverwacht extra stappen bevat, dan worden deze toegevoegd aan de tijdlijn en wordt de einddatum aangepast.

Growtivity Tijd-Lijn App, A.M.M. van Turnhout 2019
Growtivity Tijd-Lijn App, van Turnhout

Iedere journey is uniek

De Tijd-Lijn applicatie wordt ingericht naar de ideale journey zoals je deze wilt aanbieden aan je patiënten en cliënten.

Legal Manager

Een automatische match tussen aanvraag en jurist.

Wat is de vraag
De wens van het Erasmus MC is dat er blijvend inzicht ontstaat in de reviews van contracten, dossiers, intakes en gesprekken van de juridische medewerkers van Technology Transfer Office. Dit inzicht moet leiden tot een beheersbare, bestuurbare en efficiëntere organisatie en structuur rondom reviews van contracten door de workflow van de juristen zoveel mogelijk in één systeem onder te brengen.eel vragen gerelateerd aan onderzoeken terecht komen.

Wie is de klant
Het Erasmus MC in Rotterdam heeft een juridische afdeling

Wat is de oplossing
Een in de cloud (Salesforce.com) beschikbare applicatie waarin via werkstromen processen worden ondersteund, inzage in de workload ontstaat, geautomatiseerde informatievoorziening naar klanten verzorgd wordt en KPI rapportage is opgetuigd.

Hoe werkt het precies

Vanuit het Erasmus MC worden via de bestaande Service Portal aanvragen ingediend. Aan de hand van het type aanvragen wordt in de Legal Manager applicatie automatisch een match gemaakt met de juiste jurist op basis van specialiteit én op basis van beschikbaarheid. Gelijktijdig wordt een dossier gevormd voorzien van een uniek kenmerk.
Het matchen is een beslissingsondersteunend proces. De matchingfunctie doet een voorstel van beschikbare juristen voor het afhandelen van bepaalde contract types. De toewijzing gebeurt handmatig of geautomatiseerd.

Voor wie is het van belang
Juridische afdelingen van (zorg) instellingen.

Wat is het resultaat?

Door de inzet van Legal Manager is de efficiency met minimaal 20% toegenomen, het aantal telefoontjes van de klant voor een update van de aanvraag naar bijna nul gereduceerd en is de klanttevredenheid behoorlijk toegenomen.