Michel Peters is nu ruim een maand CEO van Growtivity. Na de kennismaking met de organisatie, mensen en klanten, deelt hij graag zijn eerste ervaringen en ambities.

Zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de zorg komen

Overal waar ik binnenkom, probeer ik eerst de omgeving te begrijpen en zoek ik naar verbinding. Door goed te luisteren, schat ik de behoeften in en kan ik de juiste taal spreken. Dat is in mijn ogen dé manier om relaties op te bouwen en vertrouwen te winnen. Bij klanten, maar zeker ook bij collega’s. Dat is precies waar ik mijn eerste weken bij Growtivity veel tijd aan besteed heb.

De persoonlijke kennismaking met de mensen van Growtivity vond niet plaats in een vergaderkamer. Ik ben er met collega’s op uitgetrokken om een ‘ommetje’ te maken. Het is lekker om de natuur in te gaan en te bewegen. Dat geeft een andere dynamiek dan contact via een scherm of op kantoor. Het is belangrijk goed naar elkaar te luisteren en daarvoor heb je soms net wat langer nodig. Samen wandelen geeft de tijd en rust om echt met elkaar te praten. Of soms gewoon stil te zijn.

Frontoffice van de zorg
Hoewel iedereen binnen Growtivity met zijn of haar vakmanschap op eigen wijze bijdraagt aan wat we samen willen bereiken, zie ik wel een grote gemene deler. Iedereen is ontzettend gedreven om de zorg in Nederland vooruit te helpen. Onze bijdrage is met moderne digitale technologie de frontoffice van zorgorganisaties te verbeteren. Ik vind het goed te merken dat daarbij niet alle aandacht naar onze eigen organisatie of de technologie gaat. Het perspectief is breder. We willen zo dicht mogelijk bij de leefwereld van de zorg komen. Dat is het vertrekpunt van de oplossingen waarmee we zorgorganisaties ondersteunen. Hoewel dat heel normaal klinkt, weet ik uit ervaring dat dit niet altijd zo eenvoudig is.

Het digitale ‘normaal’ creëren
Iets anders dat me opvalt, en wat ik zelf belangrijk vind, is dat Growtivity goed in staat is de balans tussen het technische en het sociale systeem van organisaties te bewaken. Als dat lukt geven onze digitale oplossingen echt invulling aan de behoeften van zorgmedewerkers en cliënten. Natuurlijk is technologie een aanjager. Tegelijkertijd moeten mensen er wel mee willen en kunnen werken. Je hebt elkaar nodig om vooruit te komen op basis van een gedeelde ambitie. In mijn vorige rol bij zorgaanbieder Siza heb ik gemerkt wat het oplevert als het lukt om zorgmedewerkers en cliënten direct te betrekken bij de digitale ontwikkeling van een organisatie. Pas dan ontstaan vernieuwing en innovaties die een positieve impact hebben. En door in de verbinding te investeren, bouw je aan vertrouwen en verlangen naar meer. Zo wordt digitalisering steeds meer het ‘normaal’ binnen zorgorganisaties.

Groot denken en klein doen
In die ontwikkeling staat de menselijke maat voor mij altijd centraal. Het heeft geen zin veranderingen op te leggen. Het is veel effectiever als zorgmedewerkers zelf de voordelen van digitalisering ervaren. Bijvoorbeeld in de praktijk merken dat de administratieve belasting kleiner wordt en zoeken naar informatie eenvoudiger en sneller gaat. En dat daarmee meer tijd vrijkomt om daadwerkelijk zorg en aandacht te bieden. Dit kan in mijn beleving alleen maar als je met elkaar een heldere ambitie op digitalisering hebt opgesteld, die bovendien verlangen oproept. Niet alleen bij IT-ers, maar juist ook bij zorgmedewerkers en ondersteuners. Die ambitie om te digitaliseren, is de basis voor overzichtelijke en realistische vervolgstappen. Elke stap levert behalve resultaat ook weer leerervaringen op voor de volgende stappen. De technologie die Salesforce biedt, sluit hier wat mij betreft perfect bij aan. Vanuit het platform kan je groot denken, maar wel altijd klein beginnen en in eigen tempo ontwikkelen.

Ruimte voor ontwikkeling
Die ruimte voor ontwikkeling wil ik ook intern bieden en stimuleren. We zijn in alle opzichten een jong bedrijf met zeer talentvolle mensen. Om mooie oplossingen te kunnen blijven ontwikkelen, is het zaak dat iedereen kan excelleren. Natuurlijk om zorgorganisaties te helpen, maar zeker ook voor het aantrekken van nog meer nieuw talent. Op die manier blijven we zinnig en concreet bijdragen aan het terugdringen van complexiteit in de zorgwereld en de verdere digitalisering van processen. De kennismakingswandelingen waren hiervoor mijn ideale startpunt bij Growtivity, en ze smaken zeker naar meer.