Dianet en Dialysecentrum Groningen
Dianet en Dialysecentrum Groningen geven dialyse patiënten grip op eigen gezondheid

Dianet en Dialysecentrum Groningen (DCG) adviseren en behandelen nierpatiënten. Leven met een nierziekte heeft een enorme impact op het leven van mensen. Met een patiëntenportaal willen beide organisaties dialysepatiënten meer regie op hun gegevens, behandeling en welzijn geven. Dit streven komt ook tegemoet aan de wens van de overheid om de informatie-uitwisseling in de zorg te vereenvoudigen. Growtivity bouwde een gebruikersvriendelijk patiëntenportaal dat patiënten direct toegang geeft tot gegevens uit hun EPD. Het portaal voldoet bovendien volledig aan de overheidseisen.

Efficiënte informatie-uitwisseling vereist dat dialyserende patiënten eenvoudig digitaal toegang hebben tot gegevens uit systemen zoals een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Door de grote variëteit aan systemen, registraties en dataformaten in de zorg is dit echter complex. Om dit probleem aan te pakken, heeft de overheid het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt Professional (VIPP)-programma opgezet. VIPP ondersteunt de implementatie van standaarden voor informatie-uitwisseling en verleent hiervoor subsidies.

Dezelfde taal spreken
Het is de uitdaging voor Dianet en DCG niet alleen de informatie uit hun EPD Diamant toegankelijk te maken, maar ook aan de VIPP-eisen te voldoen. Een eerder project op dit gebied was vastgelopen. Als nieuwe partner startte Growtivity met de bouw van het patiëntenportaal. Technisch wordt de data uit het EPD online in het portaal gepresenteerd. Voor de MijnDCG en MijnDianet portalen is een interface op basis van Salesforce Community gebouwd. Aansluitend volgde het inrichten van de informatiestromen op basis van de Zorg Informatie Bouwstenen (ZIB) uit VIPP. Deze standaardbouwstenen zorgen dat de systemen dezelfde taal spreken.

De patiënt centraal
Hoewel het technisch een uitdaging was de verschillende bronnen te integreren in het portaal, ligt daar volgens Growtivity niet het zwaartepunt. Yvonne Smid, Sales Manager bij Growtivity legt uit: “Technologie is slechts een middel, alles draait om de patiënt. Om de juiste informatie te presenteren en te zorgen dat iedereen makkelijk met het portaal kan werken, zijn dialysepatiënten intensief bij de ontwikkeling en inrichting betrokken. Hun patient journey was leidend.”

Hoge adoptiegraad
In design thinking sessies gaven gebruikers hun voorkeuren aan. Het resultaat van deze samenwerking is een zeer gebruikersvriendelijk portaal met duidelijke workflows, pictogrammen en begrijpelijke grafieken. Deze aanpak heeft gewerkt. Vooraf was de verwachting dat een kwart van de patiënten het portaal zou gaan gebruiken. Na een paar maanden ligt dat percentage al op 70 procent en dit aantal blijft groeien. Patiënten geven aan dat het portaal zeer makkelijk in gebruik is en de functionaliteit relevant.

Zorg op afstand
Via het portaal hebben patiënten dus eenvoudig toegang tot informatie uit het EPD. Ze kunnen gegevens, zoals labwaarden niet alleen makkelijk inzien, maar ook downloaden. Verder is het mogelijk om een zelfmeting te registreren en een verzoek tot aanpassing van medicijngebruik via het portaal in te dienen. Met al deze opties heeft de patiënt meer controle over zijn eigen data en beter inzicht in de status van zijn gezondheid. Bovendien kunnen zorgverleners op basis van actuele gegevens patiënten ook op afstand beter monitoren. Bijvoorbeeld door samen bepaalde grenswaarden in te stellen. Als er dan afwijkingen zijn, kan een behandelaar meekijken met de patiënt, overleggen en zo nodig actie ondernemen.

Betere samenwerking
Michel van der Voort, Directeur bedrijfsvoering Dianet zegt over het belang van het portaal: “Voor ons is het van belang dat de patiënt een actieve rol krijgt in zijn of haar behandeling. Met MijnDianet beschikt de patiënt over dezelfde informatie als de zorgverlener. Daardoor krijgen zorgverleners te maken met patiënten die beter kunnen meedenken en meebeslissen tijdens het behandeltraject. Dit zal de samenwerking tussen patiënt en zorgprofessional bevorderen.”

Portaal blijven verrijken
De eerste versie van het portaal voor Dianet en DCG is opgeleverd. Maar dit is zeker geen eindpunt. Het doel is het portaal te blijven verrijken. Smid: “Je kunt dan denken aan de ontwikkeling van een app waarmee patiënten via hun smartphone of tablet de data ook kunnen inzien. Met Salesforce Mobile Publisher is dat snel te realiseren, onder andere omdat de koppeling met het ECD al werkt. Het is verder denkbaar op termijn externe databronnen, bijvoorbeeld gegevens van smartwatches of gezondheidsapps te koppelen. Zo ontstaat een nog completer beeld van iemands gezondheid. Ook het ontwikkelen van specifieke services en die via het portaal aanbieden is een optie. Hierbij kun je denken aan een boekingsapp voor dialyselocaties in Nederland of een webshop voor dialysematerialen.”

Andere patiëntengroepen
Het portaal dat Growtivity voor Dianet en DCG ontwikkelde is niet alleen waardevolle voor de organisaties en hun patiënten. Het biedt een goed fundament voor de informatie-uitwisseling in andere dialysecentra. Zij kunnen nu relatief snel een eigen patiëntenportaal ontwikkelen. De technische basis staat, is herbruikbaar en voldoet aan de meest recente VIPP-5 richtlijnen. Maar de scope is nog breder dan de dialysewereld. Er zijn in Nederland veel patiëntengroepen met chronische ziektes die van een gebruikersvriendelijk portaal kunnen profiteren. Betere informatie-uitwisseling maakt zorg niet alleen efficiënter, het maakt alle patiënten zelfredzaam. Zo houden ze grip op hun eigen gezondheid. Het patiëntenportaal dat Growtivity samen met Dianet en DCG ontwikkelde, is een belangrijke stap in die richting.

Contact
Wil je meer weten over het patiëntenportaal voor jouw organisatie? Ik ga graag met je in gesprek. Neem contact op via yvonne.smid@growtivity.com.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met:

Yvonne Smid

Telefoonnummer:

0639417162

E-mailadres:

yvonne.smid@growtivity.com

Contact

Neem contact op met Yvonne Smid wanneer je meer wilt weten over Frontoffice voor de zorg of design thinking.

yvonne.smid@growtivity.com
06 39 41 71 62