Het wachttijdproces interessanter maken & bijhouden!

In de zorg zijn er nog steeds wachttijden. Bij patiënten en cliënten zorgt dit voor onzekerheid en onduidelijkheid. Dit leidt vaak tot stress en een negatieve ervaring van de wachttijd. Met de Tijdlijn Applicatie bieden wij patiënten een prettigere wachttijdervaring. Dit doen we door vanaf het eerste moment met de patiënt te communiceren. De Tijdlijn Applicatie laat de patiënt vanaf het moment van aanmelding zien wat er gebeurt met de aanmelding. Ook wordt de patiënt geactiveerd om zelf informatie te lezen en gegevens achter te laten. Hierdoor kan de ervaren wachttijd positief worden beïnvloed. Ook bespaart het tijd als een dossier compleet is wanneer de patiënt zich meldt.

Realtime informatie

De Tijdlijn applicatie biedt cliënten en patiënten tijdens de wachttijd realtime informatie over de wachttijd en wat ze kunnen verwachten.

Hoe ziet de eerstvolgende intake eruit en hoe kunnen zij zich hierop voorbereiden? Ook krijgt de patiënt tips gedurende de wachttijd waardoor de beleving van wachten anders wordt ervaren.

OVERZICHT
STRUCTUUR
VEILIGE OMGEVING

Het proces opdelen in stappen

De Tijdlijn applicatie laat zien wat de standaard stappen zijn vanaf het moment van aanmelding tot de dag van de intake en/of behandeling. Wanneer één van de tussenstappen is voltooid, krijgt de patiënt hiervan een melding in de app. Wanneer het proces onverwacht extra stappen bevat, dan worden deze toegevoegd aan de tijdlijn en wordt de einddatum aangepast.

Growtivity Tijd-Lijn App, A.M.M. van Turnhout 2019

Interesse in dit product of een van onze andere producten?

Growtivity Tijd-Lijn App, van Turnhout

Iedere journey is uniek

De Tijdlijn applicatie wordt ingericht als de ideale journey zoals je deze wilt aanbieden aan je patiënten en cliënten.