Het wachttijd proces interessanter maken & bijhouden!

In de zorg zijn er nog steeds wachttijden. Bij patiënten en cliënten zorgt dit voor onzekerheid en onduidelijkheid. Dit lijdt vaak tot stress en een negatieve ervaring van de wachttijd. Met de Tijd-Lijn Applicatie bieden wij patiënten een ervaring van een prettigere wachttijd. Dit doen we door vanaf het eerste moment met de patiënt te communiceren en vervolgens te blijven communiceren. De Tijd-Lijn Applicatie laat de patiënt vanaf het moment van aanmelding zien wat er gebeurt met de aanmelding. Ook wordt de patiënt geactiveerd om zelf informatie te lezen en gegevens achter te laten. Hierdoor kan de wachttijd ervaring positief worden beïnvloed. Ook bespaart het tijd wanneer een dossier compleet is wanneer de patiënt zich meldt.

Realtime informatie

De Tijd-lijn applicatie biedt clienten en patienten tijdens de wachttijd realtime informatie over de wachttijd en wat zijn kunnen verwachten.

Hoe ziet de eerstevolgende intake eruit en hoe kunnen zij zich hierop voorbereiden. Ook krijgt de patient tips gedurende de wachttijd waardoor de beleving van wachten anders wordt ervaren.

OVERZICHT
STRUCTUUR
VEILIGE OMGEVING

Het proces opdelen in stappen

De Tijd-Lijn applicatie laat zien wat de standaard stappen zijn vanaf het moment van aanmelding tot de dag van de Intake en/of behandeling. Wanneer een van de tussenstappen is voltooid krijgt de patiënt hier een melding van in de app. Wanneer het proces onverwacht extra stappen bevat, dan worden deze toegevoegd aan de tijdlijn en wordt de einddatum aangepast.

Growtivity Tijd-Lijn App, A.M.M. van Turnhout 2019

Interesse in dit product of een van onze andere producten?

Growtivity Tijd-Lijn App, van Turnhout

Iedere journey is uniek

De Tijd-Lijn applicatie wordt ingericht naar de ideale journey zoals je deze wilt aanbieden aan je patiënten en cliënten.