Een automatische match tussen aanvraag en jurist.

Wat is de vraag
De wens van het Erasmus MC is dat er blijvend inzicht ontstaat in de reviews van contracten, dossiers, intakes en gesprekken van de juridische medewerkers van Technology Transfer Office. Dit inzicht moet leiden tot een beheerbare, bestuurbare en efficiëntere organisatie en structuur rondom reviews van contracten door de workflow van de juristen zoveel mogelijk in één systeem onder te brengen.

Wat is de oplossing
Een in de cloud (Salesforce.com) beschikbare applicatie waarin processen worden ondersteund, inzage in de workload ontstaat, geautomatiseerde informatievoorziening naar klanten verzorgd wordt en in KPI-rapportage wordt voorzien.

OVERZICHT
STRUCTUUR
VEILIGE OMGEVING

Hoe werkt het precies

Vanuit het Erasmus MC worden via de bestaande Service Portal aanvragen ingediend. Aan de hand van het type aanvragen wordt in de Legal Manager applicatie automatisch een match gemaakt met de juiste jurist op basis van specialiteit én op basis van beschikbaarheid. Gelijktijdig wordt een dossier gecreëerd voorzien van een uniek kenmerk.
Het matchen is een beslissingsondersteunend proces. De matchingfunctie doet een voorstel van beschikbare juristen voor het afhandelen van bepaalde contracttypes.

Voor wie is het van belang
Juridische afdelingen van (zorg)instellingen.

Interesse in dit product of een van onze andere producten?

Wat is het resultaat?

Door de inzet van Legal Manager is de efficiency met minimaal 20% toegenomen, het aantal telefoontjes van de klant voor een update van de aanvraag naar bijna nul gereduceerd en is de klanttevredenheid behoorlijk toegenomen.