Intake en Matching van zorgcliënten

Het aanmeldproces van nieuwe cliënten is vaak complex en kent diverse stadia. Verschillende afdelingen zijn hierbij betrokken en via diverse kanalen komen aanvragen binnen. Growtivity biedt een krachtige oplossing waarmee het aanmeldproces van nieuwe cliënten beter en sneller verloopt. Het digitale intakeproces, de communicatie met de cliënt, begeleider en andere betrokkenen worden hierin goed ondersteund.

De applicatie houdt je op de hoogte van openstaande activiteiten en informeert betrokkenen over de voortgang. In de intake en matching module van Growtivity kan onderscheid gemaakt worden in bijvoorbeeld zorgaanvragen en crisisaanvragen. Per type aanvraag kan een ander proces worden gestart en ondersteund. Door op de juiste wijze gebruik te maken van deze module worden zorgaanvragen sneller afgehandeld en goedgekeurd.

À LA CARTE
Je kunt jouw eigen proces geheel naar wens samenstellen.
VERBINDING
Communicatie met alle betrokkenen.
OVERZICHT
Een totaaloverzicht van alle aanvragen.

Top 5 functionaliteiten

  • Alleen invoeren wat is afgesproken per proces
  • Standaard werkwijze
  • Workflow van de uit te voeren actie
  • Automatische reminder van openstaande activiteiten
  • Alles op orde voor de goedkeuring van een zorgaanvraag

 

Gedurende het proces worden de cliënt en diens begeleider, via e-mail, op de hoogte gehouden van de voortgang.

Interesse in dit product of een van onze andere producten?

Matching & Dossier op orde

Als deel van het proces kan een directe matching plaatsvinden met een geschikte plek voor de nieuwe cliënt. Dit gebeurt op basis van de voorkeuren en kenmerken die de cliënt in de zorgaanvraag heeft doorgegeven.

Naast de Intake & Matching module biedt de module de mogelijkheid om alle relaties te registreren, communicatie met hen vast te leggen (gespreksverslagen, e-mails, documenten) en taken in te plannen (o.a. terugbelacties, voortgangsgesprekken). Het dossier is hiermee altijd op orde.

Growtivity, Test Aorta 1

Geïntegreerd met de website of portal

Eventueel kan er voor gekozen worden om het hele proces bij de nieuwe cliënt (of diens begeleider) te laten starten. Met een eenvoudige koppeling naar de bestaande website kan via een eenvoudig aanmeldformulier het proces gestart worden, waarmee ook dat deel van het proces gedigitaliseerd is.

 

Ervaring van Zuidwester
Het Intake en Matching product is met input van Zuidwester ontwikkeld. Resultaat van deze samenwerking is dat gebruikers het ondersteunende proces goed herkennen en daardoor de module snel hebben omarmd. Het intakeproces verloopt efficiënter en houdt de nieuwe cliënt (en begeleider) beter op de hoogte van de status van het proces.

Het gevolg van het inzetten van het Intake en Matching product? Blije gezichten bij Zuidwester, een efficiencyslag die is opgelopen tot 30% en de cliënt die een zeer professionele zorgorganisatie ervaart.