Het proces staat centraal

Wanneer je gaat innoveren, wil je de beste technologie. Growtivity stelt de vraag centraal en vertaalt deze naar unieke oplossingen. Wanneer we de vraag duidelijk hebben, kunnen we onze standaard producten adviseren of een oplossing configureren naar wens waarbij we gebruik maken van 

wat we eerder hebben ontwikkeld. Het resultaat is wat telt. Als implementatiepartner van Salesforce bieden ondersteuning op de oplossingen van Salesforce. In de praktijk zien wij dat organisaties vaak starten met een product van Growtivity en vervolgens uitbreiden.

Zorg Suite
Onze eigen oplossingen
Journeys
Voor patiënten en cliënten
Platform voor de zorg
Powered by Salesforce

Zorg Suite

Voor al uw relaties
De unieke Zorg Suite modules die wij hebben ontwikkeld, bieden een platform om sterke relaties aan te gaan en onderhouden met patiënten, cliënten, medewerkers en andere betrokken bij jouw organisatie of instelling. Je hebt altijd een goed overzicht over de laatste status en voortgang van interne en patient journeys.

Eenvoudig delen
Ook ben je in staat informatie binnen het team eenvoudig te delen, wat ten goede komt aan de zorg voor de patiënt. Patiënten moeten het gevoel hebben in control over de zorg die ze kunnen verwachten. Niet alleen tijdens de behandeling maar vanaf het moment dat ze op de wachtlijst staan of worden uitgenodigd voor een intake.

Kies wat u wilt
Door patiënten te betrekken bij de zorg zien wij dat ze beter herstellen en zicht hebben op wat ze kunnen verwachten van de instelling.
Onze ambitie is impact te hebben op de zorg met de juiste technologie. Bepaal zelf welke modules je nodig hebt.

Welke reis maakt de cliënt of patiënt door in jullie organisatie?

Journeys

Met de wachtlijsten app en de portals van Growtivity is het mogelijk de wachttijd van de patiënt te verkorten. Ook is het mogelijk de periode tussen aanmelden en de start van een behandeling slimmer te benutten. Voor de behandeling kan veel informatie worden uitgevraagd en informatie worden gegeven. Het resultaat is dat de patiënt de wachttijd als korter ervaart en meer betrokken is.

Growtivity Tijd-Lijn App, A.M.M. van Turnhout 2019

Platform

Growtivity, Salesforce logo

De zorg innoveren met de beste technologie nu en voor de toekomst is wat wij doen. De behoefte die je over 5 jaar hebt, is nu nog niet helder. Met ons platform ben je in staat klaar te zijn voor de toekomst. Het platform zorgt ervoor dat het toenemende aantal oplossingen wat wordt gebruikt (zoals patiënten databases) met elkaar wordt ontsloten. Wij helpen dienstverlening innoveren en voorkomen dat je vastloopt in kostenintensieve software trajecten.