PRIVACYVERKLARING

Growtivity bv (hierna te noemen Growtivity) hecht er veel waarde aan dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring verstrekken wij heldere en transparante informatie over welke gegevens we van u verzamelen en hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en bewaren derhalve uw persoonsgegevens met de nodige zorgvuldigheid. In alle gevallen houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt

 

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening of informatie omtrent onze dienstverlening heeft aangevraagd of het contactformulier op onze website heeft ingevuld, bewaren wij, indien door u verstrekt, onderstaande persoonsgegevens:

  • Organisatiegegevens; van uw organisatie worden de organisatienaam, adres en bijbehorende correspondentie gegevens opgeslagen.
  • Gegevens contactpersonen; van uw collega’s, onze contactpersonen, worden de naam, adres en communicatiegegevens opgeslagen.
  • Projecten; van de projecten die tussen u en onze organisatie zijn overeengekomen slaan we de naam, het bijbehorende budget en de afgesproken tijdslijnen op.

 

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen in het kader van opdrachtuitvoering, relatiebeheer en commerciële trajecten.

 

Hoe lang bewaren wij deze gegevens?

 

Growtivity bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om contact met u te kunnen onderhouden.

 

Delen met derden

 

Growtivity verstrekt uw persoonsgegevens nimmer aan derden tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten
overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.