Patiëntreis

Persoonlijke, inzichtelijke en begrijpelijke zorg

De digitale oplossing om het traject van verwijzing tot de eerste afspraak naar vervolgzorg eenvoudig en overzichtelijk te maken. Voor de zorginstelling én de patiënt.

Frontoffice van de zorg

De oplossingen van Growtivity zijn gericht op persoonlijke communicatie en interactie met patiënten, zorgverleners en financiers. Dit noemen wij de “frontoffice van de zorg”. Onderdeel hiervan is het inrichten van de patiëntreis. 
Door gebruik te maken van de frontoffice voor de zorg hebben zorginstellingen de flexibiliteit om processen voor instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten zelf te bepalen. Deze processen benaderen wij als een patient journey, of ook wel patiëntreis genoemd. Een persoonlijke ervaring voor alle betrokkenen. De frontoffice bespaart tijd en geld en zorgt voor meer efficiency.

Patiënt reis inrichten

Het intakeproces van een zorgorganisatie bestaat uit een keten van stappen en kan makkelijk uit 50 verschillende stappen bestaan. Deze schakels volgen elkaar op of kunnen parallel lopen. Verder is er een aantal overdrachts- en beslismomenten op basis van informatie uit diverse systemen, binnen en buiten de organisatie. Het is evident dat zorgorganisaties de intake snel, efficiënt en zorgvuldig willen uitvoeren. Dat biedt de patiënt het beste zorgaanbod, zorgt dat medewerkers prettig kunnen werken en de beschikbare capaciteit binnen de zorgorganisatie wordt optimaal benut. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig.

Het is de uitdaging alle processtappen slim te koppelen, zodat zorgprofessionals op basis van de juiste informatie doelgericht aan de slag kunnen. De Frontoffice voor de zorg biedt een automatische workflow, die inefficiënte handmatige acties en overdrachten overbodig maakt. Een logische workflow ondersteunt en stuurt alle activiteiten, informatiestromen en communicatie. Als een intakeproces eenmaal is opgestart, staat op basis van een afgeronde actie automatisch de vervolgactie al klaar. Dit voorkomt onnodige vertraging en maakt het proces transparant en voorspelbaar. Zowel alle verzamelde informatie als de workflow zijn opgeslagen in het Salesforce-platform.

 

Vragen?

We horen graag van je.
Neem hier contact met ons op!

Wat is mijn investering in hét platform voor de zorg?

Wat kost het jouw zorgorganisatie om niet te transformeren door de kracht van digitalisatie te benutten?

Hoe lang duurt het nog voordat de administratieve last echt teveel wordt voor je zorgmedewerkers?

Wat gebeurt er als je onvoldoende nieuwe medewerkers kunt vinden?

Hoe ga je de begroting rond krijgen met steeds minder budget?

Wat zijn de gevolgen voor jouw zorgorganisatie als cliënten ergens anders wel voldoende aandacht en zorg krijgen?

Wat doet het met de motivatie van zorgmedewerkers als ze onvoldoende voldoening uit hun werk halen?

Hoe ga je de steeds langer wordende wachtlijsten oplossen?

Geen digitale transformatie ondergaan levert nu al meer uitdagingen op dan je denkt.

Benieuwd hoe wij dit doen? 

Schrijf je hier in voor één van onze demo’s