Patient journey voor de zorg

Gebruik de Patient Journey om de belangrijkste contactmomenten met cliënten in kaart te brengen en per stap het werkproces te beschrijven.

Daarna kun je bepalen welke processen verouderd zijn en dus gemoderniseerd moeten worden.

Zorgmedewerkers krijgen tijd om meer aandacht, ondersteuning en zorg aan hun cliënten te geven.

De patient journey voor de zorg in beeld

Voorbeeld: Intake

Het intakeproces van een zorgorganisatie bestaat uit een keten van stappen en kan makkelijk uit 50 verschillende stappen bestaan. Deze schakels volgen elkaar op of kunnen parallel lopen. Verder is er een aantal overdrachts- en beslismomenten op basis van informatie uit diverse systemen, binnen en buiten de organisatie. Het is evident dat zorgorganisaties de intake snel, efficiënt en zorgvuldig willen uitvoeren. Dat biedt de patiënt het beste zorgaanbod, zorgt dat medewerkers prettig kunnen werken en de beschikbare capaciteit binnen de zorgorganisatie wordt optimaal benut. In de praktijk blijkt dit niet eenvoudig.

Het is de uitdaging alle processtappen slim te koppelen, zodat zorgprofessionals op basis van de juiste informatie doelgericht aan de slag kunnen. Door een automatische workflow te gebruiken worden inefficiënte handmatige acties en overdrachten overbodig gemaakt. Een logische workflow ondersteunt en stuurt alle activiteiten, informatiestromen en communicatie. Als een intakeproces eenmaal is opgestart, staat op basis van een afgeronde actie automatisch de vervolgactie al klaar. Dit voorkomt onnodige vertraging en maakt het proces transparant en voorspelbaar. Zowel alle verzamelde informatie als de workflow zijn automatisch opgeslagen.

 

De Patient journey optimaliseren met hét platform voor de zorg

Zorgbehoefte

Dit is de oriëntatiefase: de potentiële cliënt heeft een zorgbehoefte en gaat op zoek naar een zorgaanbieder.
Is dit je probleem?
Een potentiële cliënt wil enkel weten of de aangeboden zorg aan zijn behoeften voldoet en of er plek is, zonder zich direct aan te melden.
Zo los je het op!
Door dynamisch wachtlijstbeheer en een dynamische planning is de beschikbaarheid van plekken realtime inzichtelijk. Gegevens van de potentiële patiënt worden opgeslagen in een centrale database en kunnen bij aanmelding eenvoudig worden opgezocht en aangevuld.

Aanmelding

Is dit je probleem?
Zorgaanvragen komen binnen via aanmeldformulieren en moeten vervolgens handmatig worden ingevoerd in bijvoorbeeld het ECD.
Zo los je het op!
Door een systeem voor cliëntrelatiemanagement (CRM) wordt de informatie van cliënten die via aanmeldformulieren binnenkomt, automatisch op één centrale plaats opgeslagen. De cliëntinformatie hoeft maar één keer te worden verzameld. Door robuuste beveiligingsmaatregelen wordt ook direct de privacy en de veiligheid van cliëntgegevens gewaarborgd waardoor je organisatie voldoet aan AVG regelgeving.

Intake

Is dit je probleem?
Het intakeproces bestaat uit veel inefficiënte handmatige taken en overdrachten en zorgmedewerkers hebben niet overal toegang tot de juiste informatie om belangrijke beslissingen te maken.
Zo los je het op!
Door het op een slimme manier integreren van elke actie gedurende het intakeproces, kunnen zorgmedewerkers hun werk uitvoeren op basis van de juiste informatie. De implementatie van zo’n geautomatiseerde workflow maakt ook inefficiënte handmatige taken en overdrachten overbodig. Een logische workflow houdt toezicht op en stuurt alle activiteiten, informatie-uitwisseling en communicatie aan. Zodra een intakeproces begint, worden volgende acties automatisch geactiveerd op basis van afgeronde acties. Deze proactieve aanpak minimaliseert onnodige vertragingen en maakt het proces transparant en voorspelbaar. Bovendien worden zowel nieuwe gegevens over de cliënt als de acties in de workflow automatisch gearchiveerd.

Matching

Is dit je probleem?
Het zoeken naar een beschikbare plek voor een cliënt is een tijdrovend proces.
Zo los je het op!
Door workflows en algoritmen te gebruiken worden cliënten en zorgverleners op basis van verschillende criteria, zoals specialisatie, locatie, beschikbaarheid en de specifieke behoeften en voorkeuren van de cliënt automatisch gematcht.

Wachtlijst

Is dit je probleem?
Wachtlijsten worden in excel bijgehouden en zijn meestal niet up-to-date.
Zo los je het op!
Door dynamisch wachtlijstbeheer middels een zogenoemde urgentiematrix, worden cliënten geprioriteerd op basis van verschillende criteria. Dit zorgt voor een eerlijke en effectieve verdeling van de zorgcapaciteit. Aan cliënten die op de wachtlijst staan, kunnen automatisch alternatieve zorgmogelijkheden worden aangeboden zoals zelfzorg, andere zorgverleners, of telehealth. Op die manier houden ze de regie zelf in handen. Door de communicatie met cliënten te automatiseren, kunnen cliënten eenvoudig en regelmatig worden geupdate over hun status op de wachtlijst. Dit vermindert onzekerheid bij de cliënt.

Plaatsing

Is dit je probleem?
Overzichten van beschikbare plekken worden handmatig bijgehouden en zijn meestal niet up-to-date.
Zo los je het op!
Door het automatiseren van workflows, het instellen van waarschuwingen voor het zorgteam en het bijhouden van belangrijke data kan de doorstroom van cliënten worden beheerd en worden vertragingen geminimaliseerd. Door een dynamische planning te creëren is de beschikbaarheid van plekken realtime inzichtelijk en worden de wachttijden verminderd.

In zorg

Is dit je probleem?
Het overdragen van cases is moeilijk, omdat informatie over de cliënt niet centraal toegankelijk is.
Zo los je het op!
Door gegevens, activiteiten en taken met betrekking tot cliënten gemakkelijk toegankelijk te maken voor alle betrokken zorgmedewerkers beschikt iedere zorgverlener over de nodige informatie om de cliënt effectief te behandelen en kunnen cases naadloos worden overgedragen. Via verschillende communicatiekanalen kan de hele zorgcommunity effectief met elkaar communiceren. Het vastleggen van ieder contactmoment gebeurt automatisch en op een centrale plek. Zelfs social media-integratie is mogelijk, afhankelijk van de behoeften en voorkeuren van de cliënt.

Uit- en doorstroom

Is dit je probleem?
Informatieoverdracht is lastig, omdat informatie over de cliënt niet centraal beschikbaar is.
Zo los je het op!
Alle informatie over een cliënt is op één centrale plek inzichtelijk. De afstemming met andere zorgaanbieders, zoals thuiszorgbureaus en revalidatiecentra is hierdoor eenvoudiger. De zorg van een cliënt kan naadloos worden overgedragen.

Benieuwd hoe dit werkt voor jouw organisatie?

Succesverhalen

“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
Klantcase Mobilant
“Door het digitale platform van Growtivity ervaart de klant onmiddellijke hulp of ondersteuning én heeft volledig eigen regie en transparantie via Mijn Mobilant.”</p>
<p>Bert Blancke<br />
Algemeen directeur Mobilant
“De informatie over onze activiteiten en middelen die nu allemaal op het Growtivity platform wordt vastgelegd en voor alle teamleden toegankelijk is, is essentieel bij het bespreken van cases.”</p>
<p>Michiel Noij<br />
Coördinator WijkGGZ