Wij denken graag in optimale gebruikerservaring voor iedereen die werkt met de oplossingen van Growtivity. Of het nu gaat om een patiënt, cliënt of specialist een oplossing moet voor je werken. Om die reden praten wij graag over journeys en niet alleen over het processen die wij kunnen ondersteunen.

Wanneer je op zoek bent naar een software oplossing starten we met het in kaart brengen van het proces dat ondersteunt moet worden. Dit brengt naast inzicht, ook altijd optimalisatie van het traject met zich mee. Vervolgens zetten we de Design Thinking methode in. Design Thinking helpt om op een creatieve wijze een proces te innoveren en daar waarde aan toe te voegen.

Lees verder over onze Design Thinking aanpak

Welke reis maakt een cliënt of patiënt door in jouw organisatie?

Growtivity Tijd-Lijn App, van Turnhout

Wachttijden anders ervaren

Een voorbeeld van een proces wat we hebben vertaald naar een journey via Design Thinking heeft te maken met wachttijden. Onzekerheid en onduidelijkheid over de wachttijd zorgt onnodig voor verhoging van stress en een negatieve ervaring van wachttijd van de patiënt en cliënt. Een bekend probleem in de zorg. De wachttijden zijn niet eenvoudig te verkorten maar de wijze waarop een patiënt of cliënt de wachttijd ervaart is wel te beïnvloeden. Dat is ook winst.

Van Journey naar applicatie

De nieuwe wachttijd journey hebben we vervolgens vertaald naar een Tijd-lijn applicatie die nu onderdeel uitmaakt van de Growtivty Zorg Suite. De Tijd-Lijn Applicatie laat de patiënt vanaf het moment van aanmelding zien wat er gebeurt met de aanmelding en wat hij/zij zelf kan doen. Hierdoor kan de ervaren wachttijd worden verkort.

Growtivity, Salesforce logo
Communicatie
Direct communiceren met patiënten en cliënten
Duidelijkheid
Gebruikers zijn altijd goed geïnformeerd
Een andere beleving
Tijdens het wachten patiënten betrekken bij het proces.

Workshop

Growtivity biedt een workshop van 1 dag aan waarin we 1 of meerdere processen doorlopen van de patiënt. Deze brengen we in kaart en vertalen we naar een optimale journey. Met onze design thinking aanpak geven we nieuwe inzichten en komen we met elkaar tot vernieuwende ideeën over de wijze waarop uw patiënten een betere beleving krijgen zolang ze op de wachtlijst staan.

Ook andere patiënt processen kunnen in deze workshop opnieuw uitgedacht worden zodat uw dienstverlening wordt verbeterd.

Neem contact met ons op voor een incompany workshop.

Growtivity, A. van Turnhout, design sprint

Tips

De 8 proposities voor een kortere ervaring van de wachttijd

(Professor David H. Maister – The Psychology of Waiting Lines)
De wachttijd wordt korter ervaren wanneer de patiënt of cliënt;

 1. bezig is;
 2. het gevoel heeft dat iemand met hen bezig is;
 3. precies weet waarop wordt gewacht;
 4. weet wanneer men aan de beurt is;
 5. weet waarom men moet wachten;
 6. weet dat het wacht proces eerlijk verloopt;
 7. dat waarop men wacht, als waardevol beschouwd;
 8. in een groep wacht.

Voordelen van de Tijd-Lijn App

 1. De patiënt is vanaf dag één in contact met de zorginstelling.
 2. De patiënt ontvangt real time updates over zijn/haar persoonlijke wachttijd status.
 3. De patiënt krijgt inzicht in het toekomstige wachttijd traject.
 4. Tijdens het wachten worden er filmpjes met informatie over het komende zorgtraject .verzonden naar de patiënt waardoor de patiënt beter geïnformeerd is voor de 1e afspraak in de zorginstelling.
 5. Het is mogelijk dat de patiënt de wachttijd zelf kan verkorten door actie te ondernemen n.a.v. tips in de app.
 6. De patiënt ervaart meer autonomie tijdens het wachten.
 7. De zorginstelling krijgt inzicht in het verloop van het wachttijd traject en kan hiermee het proces optimaliseren en mogelijk versnellen.
 8. Het gebruik van de app optimaliseert het werkproces voor het aanmeldteam van de zorginstelling.