Het is geen geheim dat de zorgsector een complex speelveld met veel en diverse stakeholders is. Als je het echter zwart-wit bekijkt zijn slechts twee werelden relevant: de buiten- en de binnenwereld ofwel de patiënt/cliënt en de zorgorganisatie. Een grote uitdaging ligt in het slim organiseren van de informatie-uitwisseling tussen deze twee werelden. Het inrichten van een duidelijke digitale frontoffice voor patiënten/cliënten is hierbij randvoorwaardelijk. Een digitale frontoffice faciliteert de ‘patient journey’ op een gebruiksvriendelijke, zinnige en efficiënte manier. En legt de verbinding met de processen in de backoffice van zorgorganisaties. Dit vereist én digitale lenigheid van zorgorganisaties én het vermogen om aan te sluiten op de leefwereld van de patiënt/cliënt.

Patiënten/cliënten en hun verwanten wisselen informatie uit met zorgaanbieders. Deze organisaties werken met eigen systemen en processen die ingericht zijn om hun interne processen te ondersteunen. De workflows die deze systemen ondersteunen, de vast te leggen gegevenssets en de gebruikersinterface zijn gericht op gebruikers van de zorgorganisatie. Ondanks goedbedoelde pogingen van softwareleveranciers om patiënt-/cliëntportalen beschikbaar te stellen, sluiten deze oplossingen onvoldoende aan op de behoeften van zorgvragers.

Het groeiende aanbod van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) is hierbij een positieve ontwikkeling. Deze richten zich vooral op het bijeenbrengen en overzichtelijk weergeven van inhoudelijke zorg- en medische gegevens. Patiënten/cliënten zijn echter ook geholpen met juiste en eenvoudige ondersteuning bij zaken als zorgbemiddeling, inzage in de wachtlijst, afsprakenplanning, correspondentie of behandeltraject informatie. Hier voorzien PGO’s en eerder genoemde portalen onvoldoende in. Deze mismatch tussen behoefte en invulling leidt tot inefficiency, onbegrip en hoge kosten.

De beste beleving
Een digitale frontoffice is meer dan alleen een extra applicatie. Nieuwe technologie in een oude organisatie creëert onherroepelijk een dure oude organisatie. Een digitale frontoffice vraagt een goed beeld van de behoefte van de cliënt/patiënt, herontwerp van processen, inzet van moderne software, ander taalgebruik en ander gedrag. Als dat lukt, is de kans het grootst dat de frontoffice 1:1 aansluit op de leefwereld van de cliënt/patiënt. Op basis van een slim ontwerp en moderne software, is goede verbinding met backoffice-processen en -systemen, al dan niet met kleine aanpassingen, te realiseren.

Beweging versterken
Al jaren zijn zorgaanbieders in verschillende sectoren volop bezig om digitale zorg vorm te geven. COVID-19 heeft deze beweging versneld en geleid tot resultaten die het pilot-stadium echt voorbij zijn. Growtivity ziet vijf thema’s waar digitale zorg impact zal maken. Dit zijn versterking van regie door de patiënt, meer plaats- en tijdsonafhankelijke zorgverlening, reductie van wachtlijsten, versterken van netwerkzorg en reductie van administratieve belasting.

Deze thema’s komen samen in een digitale frontoffice die de verbinding met patiënten/cliënten en zorgorganisaties ondersteunt. Daarbij gaat het niet om digitalisering op zich. De te bereiken positieve impact staat centraal; of dat nou gaat om een betere patiëntervaring of lagere kosten. Op basis van het principe van continu verbeteren, is deze ambitie samen in te vullen. Een best-practice is er niet. Ambitie, behoefte, technologie, onderzoeken en positieve ervaringen om cyclisch te verbeteren zijn in de zorgsector wel volop beschikbaar.

Versterk de beweging!
Growtivity kan concreet bijdragen aan de vereiste verbeterstappen. Ons Growtivity-platform is hiervoor de basis. Deze cloud-oplossing heeft zich in veel andere sectoren bewezen als digitale frontoffice en is door Growtivity aangepast op de Nederlandse zorg. Naast dit geavanceerde platform heeft Growtivity een mix van andere noodzakelijke ingrediënten in huis. Bevlogen medewerkers en tal van moderne methoden en technieken om behoeften te vertalen naar invulling. We beschikken bovendien over een groot netwerk met partners met specifieke expertise of aanvullende oplossingen die we kunnen inzetten.

We leren van elkaar door te doen. Wacht niet af en doe mee om de digitale frontoffice te verbeteren en een plek te geven in jouw organisatie. Maak hierbij gebruik van wat er al is en voeg toe wat nog ontbreekt.

Meer weten?
Wil je bespreken welke voordelen een digitale frontoffice jouw organisatie kan bieden? Of weten welke oplossingen de digitalisering van jouw organisatie kan versnellen? Neem contact op met Marvin Hughes, marvin.hughes@growtivity.com.