De nieuwe aanpak, samen succesvol!

In de IT is de verhouding tussen klant en leverancier vaak ,nog vrij traditioneel, gebaseerd op uurtje factuurtje afspraken. Hier hangt soms een wat negatieve sfeer omheen omdat je als opdrachtgever maar moeilijk grip krijgt op het budget dat je uitgeeft, en de leverancier ook geen verantwoordelijkheid draagt voor het succesvol zijn van de business van de klant. Met onze klant, die DNA analyse en coaching doet onder (what’s in a name ) het label De nieuwe aanpak, tonen we aan dat dit ook anders kan.

Vertrouwen

Al direct bij de kennismaking was er een klik met Dirk en Karin, het ondernemerskoppel achter de Cellcare Group uit Putten. Hun uitdaging was snel duidelijk, de plannen die ze hadden met hun DNA checks waren ambitieus, en hun (IT) infrastructuur was niet in staat om de gevraagde schaalbaarheid te leveren.

Inzet van het Salesforce platform voor het automatiseren van hun processen bleek al snel een goede match te kunnen zijn. Na het eerste gesprek wat bij ons het gevoel al zo goed bij deze mensen dat we direct voorstelden om een resultaatgerichte afspraak te maken, onze inkomsten zouden daarbij voor een groot deel afhankelijk zijn van het succes van De Nieuwe Aanpak. Als echte Veluwenaren? wilden Dirk en Karin eerst even kijken wat voor vlees ze in de kuip hadden, en zijn we toch van start gegaan op basis van een puur uurtje factuurtje afspraak.

Onze inschatting van de ambities van de Cellcare Group bleek al snel een juiste te zijn. Met het opzetten van hun nieuwe concept De Nieuwe Aanpak boren ze een hele mooie markt aan, en een samenwerking met Rico Verhoeven zorgt dat hun footprint in de sportwereld nog steviger wordt. We vonden het daarom extra mooi dat Dirk naar enige tijd bij ons aanklopte en aangaf toch over te willen stappen op de door ons eerder voorgestelde afspraak. Voor ons sprak daar een enorm vertrouwen uit, op het moment dat de de business booming aan het worden is, wil de klant ons belonen door onze inkomsten te koppelen aan hun eigen succes!

Focus

Onder de noemer De Nieuwe Afspraak, ligt er nu een overeenkomst waarbij we samen succesvol zijn als de klant zelf succesvol is, maar ook samen minder succesvol zijn als het even wat minder gaat. Deze afspraak zorgt er nog meer voor dat we samen optrekken en ook echt samen de keuzes maken voor de investeringen in het Salesforce platform. Deze focus zorgt er voor dat we elkaar scherp houden en tot betere keuzes komen bij het inzetten van de beschikbare resources.

Resultaat

Een systeem zoals we samen aan het ontwikkelen zijn, is waarschijnlijk nooit echt af, en dat is een goede zaak. Met het Salesforce platform hebben we een technisch platform dat flexibel en innovatief is, zodat we samen kunnen zorgen dat de klant altijd een optimaal presterend platform tot zijn beschikking heeft. De huidige tussenstand is dat er een volledige leveringstraat staat voor de producten van de Cellcare Group, waarbij men volledig inzicht en overzicht heeft van alle klanten en orders. Orderintake komt hierbij vanuit verschillende gekoppelde websites en orderformulieren van gekoppelde partners. Met een salesforce community ontsluiten we dit partnernetwerk, zodat de klant in staat is om zijn klanten de persoonlijke benadering te bieden die ze in hun propositie beloven. Koppelingen met een DNA laboratorium, een custom document engine, en binnenkort PostNL zorgen dat de interne processen zo efficiënt als mogelijk verlopen. Vanuit Growtivity zijn we dan ook erg trots op de samenwerking die we met het team van Karin en Dirk opgebouwd hebben!

Zorg

Met Growtivity focussen we ons op de zorgmarkt, met vaak ziekenhuizen of ggz instellingen als klant. Kan een dergelijke afspraak daar dan wel? Wat ons betreft zeker! Wij koppelen ons resultaat met liefde aan de doelstellingen van deze instellingen. Denk daarbij aan het halen van efficiency doelstellingen, maar nog veel belangrijker: het verbeteren van het digitale leven van zorgverleners en met stip op nummer 1 de tevredenheid en betrokkenheid van de patiënt/cliënt. De zorg staat onder flinke druk, en wij willen heel graag ons steentje bijdragen in het verbeteren van de zorg!